Hlavná stránka: Rozdiel medzi revíziami

Z Farnosť Vysoká pri Morave
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Riadok 59: Riadok 59:
  
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
|+ 4. 11. - 11. 11. 2018
+
|+ 11. 11. - 18. 11. 2018
 
! Deň !! Čas !! Sviatok alebo spomienka !! Úmysel !! Poznámka
 
! Deň !! Čas !! Sviatok alebo spomienka !! Úmysel !! Poznámka
 
|-
 
|-
| '''4.11.2018 (Ned) || 09:00''' ||  31. nedeľa v cezročnom období    || za farníkov ||
+
| '''11.11.2018 (Ned) || 09:00''' ||  32. nedeľa v cezročnom období    || za farníkov ||
 
|-
 
|-
|5.11.2018 (Pon) ||  ||  || ||
+
|12.11.2018 (Pon) ||8:00 ||spomienka sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka || za požehnanie rodiny Bušovej||
 
|-
 
|-
| 6.11.2018 (Uto) ||17:00  ||  || + Eleonóra Vadíková, rod. Fišerová, 30-dňová  ||
+
| 13.11.2018 (Uto) ||17:00  ||  || + Anina, 1. výročie ||
 
|-
 
|-
| 7.11.2018 (Str) ||  ||  || ||
+
| 14.11.2018 (Str) ||7:00   ||  ||poďakovanie za operáciu Augustína ||
 
|-
 
|-
 
+
| 15.11.2018 (Štvr) ||17:00''' ||  || + manželia Haluzoví a ich rodičia ||
| 8.11.2018 (Štvr) ||18:00''' ||  || + Štefan a jeho príbuzní ||
+
 
+
 
+
 
|-
 
|-
| 9.11.2018 (Piat) ||17:00 ||výročie posviacky Lateránskej Baziliky   ||+ Ján Korenič a rodičia ||
+
| 16.11.2018 (Piat) ||17:00 ||    ||+ František Nespala ||
 
|-
 
|-
| 10.11.2018 (Sob) ||17:00''' ||spomienka sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi   || poďakovanie za Božiu pomoc, ochranu a dary Ducha svätého pre živú rodinu ||
+
| 17.11.2018 (Sob) ||17:00''' ||spomienka sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky   ||+ František Kovár, 2. výročie ||
 
|-
 
|-
| '''11.11.2018 (Ned) || 09:00''' || 32. nedeľa v cezročnom období    || za farníkov  ||
+
| '''18.11.2018 (Ned) || 09:00''' || 33. nedeľa v cezročnom období    || za farníkov  ||
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
  
A) Na stolíku pri Katol. novinách si možno prevziať Farské oznamy.
+
A) Arcibiskupský úrad vyhlásil na dnes dobročinnú Svätomartinskú zbierku.
 +
 
 +
B) Kán. 905 - § 1. Kňazovi nie je dovolené vo všedný deň sláviť sv. omšu viac než raz za deň.
 +
 
 +
C) Na stolíku pri Katol. novinách si možno prevziať Farské oznamy.
 +
 
 +
D) Kňazský seminár sv. Cyrila a Metoda v Bratislave pozýva všetkých miništrantov na Deň otvorených dverí, ktorí sa uskutoční 1. - 2.12.2018 v Kňazskom seminári. Cena je 5 €. Prihlásiť sa môžeš na webovej adrese: www.minfa.sk. Príď spoznať seminár zvnútra, preži deň a noc v Seminári s bohoslovcami. Nuda ťa určite nečaká!
 +
 
 +
2. Všetky farnosti sú pozvané zapojiť sa do koledovania Dobrá novina 2018. Pánmi farármi určené zodpovedné osoby za koledovanie vo farnosti potom pozývajú organizátori Dobrej noviny na krátke školenie v Dome Quo Vadis na Hurbanovom námestí v Bratislave 12.11. od 17.30 hod.
 +
 
 +
1. Bratia a sestry, ako je známe aj z médií, kresťania v Pakistane zažívajú nárast prenasledovania za svoju kresťanskú vieru. Najnovším príkladom je kauza manželky a matky dvoch detí Asie Bibi, kresťanky väznenej a prenasledovanej za to, že vyznala vieru v Ježiša Krista. Okrem nej je ohrozený aj jej obhajca, pričom jej rodina bola nútená emigrovať do zahraničia. Rôzne mimovládne organizácie aj niektoré vlády sa snažia dostať Asiu Bibi mimo krajinu, ale nedarí sa to kvôli reakcii extrémistov v posledných dňoch. Kresťania v Pakistane prosia o modlitbu. Vyprosujme im od Boha vytrvalosť vo viere, trpezlivosť v utrpení, posilu v rozhodnutí vyznávať Ježiša Krista a jeho
 +
evanjelium.
 +
 
 +
 2. V nedeľu 11. novembra si pripomíname 100 rokov od ukončenia prvej svetovej vojny. Zvonenie kostolných zvonov nám v tento deň pripomína tiež dôležitosť modlitby a úsilia o mier vo svete. 
 +
 
 +
 3. Nasledujúci týždeň (11.-18. novembra) sa v Cirkvi na celom Slovensku slávi ako Týždeň Cirkvi pre mládež. Pri tejto príležitosti pozývame všetkých veriacich k modlitbe za mladých a samotných mladých pozývame na viacero podujatí, o ktorých sa môžu dozvedieť na stránke  www.mladezba.sk .
  
B) Na budúcu nedeľu 11. novembra 2018 sa bude konať tradičná dobročinná Svätomartinská zbierka. Jej účelom je v tomto roku poskytnutie podpory na výstavbu spoločenskej miestnosti pre 240 ľudí v pastoračnom centre bl. Anny Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom, ktoré je zamerané na preventívnu, formačnú a uzdravujúcu službu pre mladých ľudí.
+
Pozývame Vás na darovanie kúsku seba - darovanie krvi v dome Quo Vadis 26.11 od 8:00 - 11:00 . Krv denne zachraňuje mnohé ľudské životy a nie je možné ju inak získať, len darcovstvom. Registrujte sa čím skôr na www.domquovadis.sk 
  
C) Nevládnych navštívim so sviatosťami v utorok 6. 11. od 9.00 hod.
+
 
 +
 
 +
A) Na stolíku pri Katol. novinách si možno prevziať Farské oznamy.
  
 
B) V prípade, že pri sv. omši nehrá organista, slová „Baránok Boží“ hovorí ľud. Kňaz sa počas týchto slov predpísanou súkromnou modlitbou pripravuje na sv. prijímanie.
 
B) V prípade, že pri sv. omši nehrá organista, slová „Baránok Boží“ hovorí ľud. Kňaz sa počas týchto slov predpísanou súkromnou modlitbou pripravuje na sv. prijímanie.
Riadok 127: Riadok 141:
  
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
|+ 28. 10. - 4. 11. 2018
+
|+ 4. 11. - 11. 11. 2018
 
! Deň !! Čas !! Sviatok alebo spomienka !! Úmysel !! Poznámka
 
! Deň !! Čas !! Sviatok alebo spomienka !! Úmysel !! Poznámka
 
|-
 
|-
| '''28.10.2018 (Ned) || 09:00''' ||  30. nedeľa v cezročnom období    || za farníkov ||
+
| '''4.11.2018 (Ned) || 09:00''' ||  31. nedeľa v cezročnom období    || za farníkov ||
 
|-
 
|-
|29.10.2018 (Pon) ||8:00  ||  ||za farníkov  ||
+
|5.11.2018 (Pon) || ||  || ||
 
|-
 
|-
| 30.10.2018 (Uto) ||17:00  ||  || + rodičia, bratia, švagrová ||
+
| 6.11.2018 (Uto) ||17:00  ||  || + Eleonóra Vadíková, rod. Fišerová, 30-dňová ||
 
|-
 
|-
| 31.10.2018 (Str) || 17:00  ||  ||+ Juraj a jeho príbuzní ||
+
| 7.11.2018 (Str) ||   ||  || ||
 
|-
 
|-
 
+
| 8.11.2018 (Štvr) ||18:00''' ||  || + Štefan a jeho príbuzní ||
|''' 1.11.2018 (Štvr) ||09:00''' ||slávnosť všetkých svätých, prikázaný sviatok || za farníkov ||
+
 
+
 
|-
 
|-
 
+
| 9.11.2018 (Piat) ||17:00 ||výročie posviacky Lateránskej Baziliky    ||+ Ján Korenič a rodičia ||
| ||15:00 || || pobožnosť na cintoríne  ||
+
 
+
 
|-
 
|-
| 2.11.2018 (Piat) ||17:00 ||spomienka na všetkých verných zosnulých   ||+ otec Juraj ||
+
| 10.11.2018 (Sob) ||17:00''' ||spomienka sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi   || poďakovanie za Božiu pomoc, ochranu a dary Ducha svätého pre živú rodinu  ||
 
|-
 
|-
| 3.11.2018 (Sob) ||17:00''' ||    || na úmysel ordinára  ||
+
| '''11.11.2018 (Ned) || 09:00''' || 32. nedeľa v cezročnom období    || za farníkov  ||
|-
+
| '''4.11.2018 (Ned) || 09:00''' || 31. nedeľa v cezročnom období    || za farníkov  ||
+
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
 
 
  
  

Verzia zo dňa a času 20:54, 10. november 2018

Vitajte na stránkach farnosti sv. Ondreja vo Vysokej pri Morave.

O našom kostole

Obec Vysoká pri Morave sa nachádza na južnej časti Záhoria medzi mestom Stupava a najzápadnejšou obcou Slovenska, Záhorskou Vsou.

Kostol Sv. Ondreja je dominantou našej obce. Viac o kostole a farnosti sv. Ondreja

Užitočné informácie

Ochrana osobných údajov

Zastavte financovanie terorizmu, vyzýva apoštolský vikár sýrskeho Aleppa

Informácie z náboženského života Cirkvi na Slovensku i vo svete nájdete na:
frcth.uniba.sk
www.tkkbs.sk
www.tvlux.sk
www.lumen.sk
abu-bratislava.sk/abuba

Informácie o financovaní cirkví nájdete na:
tv.lux.sk (od (45.) 51. minúty do 60. minúty)

tv.sme.sk - Čo by znamenala odluka cirkví od štátu (najmä od 15. minúty, od 25. minúty, od 41 minúty, od 44. minúty, od 50. minúty, od 59. minúty, od 1,02 minúty, od 1,04 minúty, od 1,08 minúty, od 1,10 minúty, od 1,12 minúty (od 31. minúty zaujímavé o vplyve na štát))

Rozpis svätých omší, oznamy farnosti


11. 11. - 18. 11. 2018
Deň Čas Sviatok alebo spomienka Úmysel Poznámka
11.11.2018 (Ned) 09:00 32. nedeľa v cezročnom období za farníkov
12.11.2018 (Pon) 8:00 spomienka sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka za požehnanie rodiny Bušovej
13.11.2018 (Uto) 17:00 + Anina, 1. výročie
14.11.2018 (Str) 7:00 poďakovanie za operáciu Augustína
15.11.2018 (Štvr) 17:00 + manželia Haluzoví a ich rodičia
16.11.2018 (Piat) 17:00 + František Nespala
17.11.2018 (Sob) 17:00 spomienka sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky + František Kovár, 2. výročie
18.11.2018 (Ned) 09:00 33. nedeľa v cezročnom období za farníkov

A) Arcibiskupský úrad vyhlásil na dnes dobročinnú Svätomartinskú zbierku.

B) Kán. 905 - § 1. Kňazovi nie je dovolené vo všedný deň sláviť sv. omšu viac než raz za deň.

C) Na stolíku pri Katol. novinách si možno prevziať Farské oznamy.

D) Kňazský seminár sv. Cyrila a Metoda v Bratislave pozýva všetkých miništrantov na Deň otvorených dverí, ktorí sa uskutoční 1. - 2.12.2018 v Kňazskom seminári. Cena je 5 €. Prihlásiť sa môžeš na webovej adrese: www.minfa.sk. Príď spoznať seminár zvnútra, preži deň a noc v Seminári s bohoslovcami. Nuda ťa určite nečaká!

2. Všetky farnosti sú pozvané zapojiť sa do koledovania Dobrá novina 2018. Pánmi farármi určené zodpovedné osoby za koledovanie vo farnosti potom pozývajú organizátori Dobrej noviny na krátke školenie v Dome Quo Vadis na Hurbanovom námestí v Bratislave 12.11. od 17.30 hod.

1. Bratia a sestry, ako je známe aj z médií, kresťania v Pakistane zažívajú nárast prenasledovania za svoju kresťanskú vieru. Najnovším príkladom je kauza manželky a matky dvoch detí Asie Bibi, kresťanky väznenej a prenasledovanej za to, že vyznala vieru v Ježiša Krista. Okrem nej je ohrozený aj jej obhajca, pričom jej rodina bola nútená emigrovať do zahraničia. Rôzne mimovládne organizácie aj niektoré vlády sa snažia dostať Asiu Bibi mimo krajinu, ale nedarí sa to kvôli reakcii extrémistov v posledných dňoch. Kresťania v Pakistane prosia o modlitbu. Vyprosujme im od Boha vytrvalosť vo viere, trpezlivosť v utrpení, posilu v rozhodnutí vyznávať Ježiša Krista a jeho evanjelium.

 2. V nedeľu 11. novembra si pripomíname 100 rokov od ukončenia prvej svetovej vojny. Zvonenie kostolných zvonov nám v tento deň pripomína tiež dôležitosť modlitby a úsilia o mier vo svete.     3. Nasledujúci týždeň (11.-18. novembra) sa v Cirkvi na celom Slovensku slávi ako Týždeň Cirkvi pre mládež. Pri tejto príležitosti pozývame všetkých veriacich k modlitbe za mladých a samotných mladých pozývame na viacero podujatí, o ktorých sa môžu dozvedieť na stránke  www.mladezba.sk .

Pozývame Vás na darovanie kúsku seba - darovanie krvi v dome Quo Vadis 26.11 od 8:00 - 11:00 . Krv denne zachraňuje mnohé ľudské životy a nie je možné ju inak získať, len darcovstvom. Registrujte sa čím skôr na www.domquovadis.sk 


A) Na stolíku pri Katol. novinách si možno prevziať Farské oznamy.

B) V prípade, že pri sv. omši nehrá organista, slová „Baránok Boží“ hovorí ľud. Kňaz sa počas týchto slov predpísanou súkromnou modlitbou pripravuje na sv. prijímanie.

C) Všetkých chlapcov pozývame, aby miništrovali. Kedykoľvek môžu prísť na sv. omšu do sakristie, kde dostanú inštrukcie.

D) Prosím prvoprijímajúcich, aby každú nedeľu a prikázaný sviatok po sv. omši prišli do sakristie zapísať si účasť na nedeľných a sviatočných sv. omšiach, ktoré sú súčasťou prípravy na prijatie sviatostí. Prvoprijímajúce deti z 2. a 3. ročníka budú mať prípravu na 1. sv. prijímanie aj v rámci piatkových sv. omší.


Farský úrad Vysoká pri Morave prijme kostolníka. Odmena dohodou. Prihlásiť sa možno na farskom úrade alebo v sakristii.

V prípade, že pri nedeľných a sviatočných sv. omšiach nebude žiadny zberateľ, ktorý by podľa predpisov Cirkvi vyberal milodary pre potreby farnosti počas obetovania o sv. omši, môžete svoje milodary odovzdať pri odchode z kostola do košíka pred vchodovými dvermi.


Katolícky pohrebný obrad treba nahlásiť na farskom úrade s "Listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí". V prípade neprítomnosti treba zavolať na tel. č. 0908/669979. 


Bratislavská arcidiecéza povoľuje v posvätnom priestore chrámu koncert sakrálnej hudby alebo klasickej hudby, ktorý svojím charakterom neprotirečí posvätnosti chrámu.

K sviatosti pokánia možno spravidla pristúpiť pol hodiny pred sv. omšou.


V prípade absencie kostolníckej služby môžu záujemci o sviatosť pokánia prísť požiadať o ňu po sv. omši do sakristie.

Na umiestnenie nových obrazov, sôch alebo iného zariadenia do kostola treba súhlas Liturgickej komisie Arcibiskupského úradu.

Diecézna liturgická komisia kontroluje, aby architektonické zmeny interiérov a exteriérov sakrálnych stavieb (kostoly, kaplnky, krížové cesty, miesta používané na slávenie Eucharistie, farské budovy a podobne) boli vykonané v súlade s predpismi uvedenými v príslušných liturgických knihách a rovnako i s liturgickou tradíciou Cirkvi. Obrazy (sochy) Pána, Panny Márie a svätých nech sú tak rozmiestnené, aby veriacich privádzali k tajomstvám viery, ktoré sa tam slávia. Preto treba dávať pozor, aby jednak ich počet nebol neprimeraný, jednak aby boli rozložené v určitom poriadku a aby neodvádzali pozornosť veriacich od samého slávenia. Obraz jedného a toho istého svätého nech je zvyčajne len jeden. Vo všeobecnosti pri výzdobe kostola a jeho zariadenia, čo sa týka obrazov, treba mať na zreteli jednak nábožnosť celého spoločenstva, jednak krásu a dôstojnosť obrazov.

V záležitosti konania koncertov v sakrálnom priestore Bratislavská arcidiecéza nemá námietky, ak farári povolia v posvätnom priestore chrámu koncert sakrálnej hudby alebo klasickej hudby, ktorý svojím charakterom neprotirečí posvätnosti chrámu.

Na 100.výročie zjavení Panny Márie vo Fatime začne slovenské vysielanie Rádia Mária, ktoré bude možné nateraz sledovať prostredníctvom webovej stránky: http://radiomariaslovakia.sk/4. 11. - 11. 11. 2018
Deň Čas Sviatok alebo spomienka Úmysel Poznámka
4.11.2018 (Ned) 09:00 31. nedeľa v cezročnom období za farníkov
5.11.2018 (Pon)
6.11.2018 (Uto) 17:00 + Eleonóra Vadíková, rod. Fišerová, 30-dňová
7.11.2018 (Str)
8.11.2018 (Štvr) 18:00 + Štefan a jeho príbuzní
9.11.2018 (Piat) 17:00 výročie posviacky Lateránskej Baziliky + Ján Korenič a rodičia
10.11.2018 (Sob) 17:00 spomienka sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi poďakovanie za Božiu pomoc, ochranu a dary Ducha svätého pre živú rodinu
11.11.2018 (Ned) 09:00 32. nedeľa v cezročnom období za farníkov


Ďakujeme p. starostovi za výrub a orezanie stromov okolo kostola. (Stanovisko tajomníčky farskej ekonomickej rady k výrubu stromov).

Stanovisko ZKSS k obvineniu zamestnancov Spojenej školy sv. Františka

Vyjadrenie Spišského biskupstva k nešťastiu v Kluknave