Hlavná stránka: Rozdiel medzi revíziami

Z Farnosť Vysoká pri Morave
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Riadok 57: Riadok 57:
  
  
 
+
2
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
|+ 25. 11. - 2. 12. 2018
+
|+ 2. 12. - 9. 12. 2018
 
! Deň !! Čas !! Sviatok alebo spomienka !! Úmysel !! Poznámka
 
! Deň !! Čas !! Sviatok alebo spomienka !! Úmysel !! Poznámka
 
|-
 
|-
| '''25.11.2018 (Ned) || 09:00''' ||  34. nedeľa v cezročnom období   || za farníkov ||
+
| '''2.12.2018 (Ned) || 09:00''' ||  1. adventná nedeľa    || za farníkov ||
 
|-
 
|-
|26.11.2018 (Pon) ||8:00  ||  ||  za rodičov a starých rodičov Bulových||
+
|3.12.2018 (Pon) || ||spomienka sv. Františka Xaverského, kňaza ||  ||
 
|-
 
|-
| 27.11.2018 (Uto) ||17:00  ||  || + Mária a Vojtech Krčmároví ||
+
| 4.12.2018 (Uto) ||17:00  ||  || + Karol Prokeš manželka a rodičia Smoloví ||
 
|-
 
|-
| 28.11.2018 (Str) || 17:00 ||  || + brat Ján Markovič, jeho rodičia a starí rodičia||
+
| 5.12.2018 (Str) || 17:00 ||  || + Silvia Koreničová, 1. výročie||
 
|-
 
|-
| 29.11.2018 (Štvr) ||17:00''' ||  || + Emka, Magda, Ondrej ||
+
| 6.12.2018 (Štvr) ||17:00''' ||  || za rodinu Svorkových ||
 
|-
 
|-
| 30.11.2018 (Piat) ||17:00 ||sviatok sv. Ondreja, apoštola   ||+ rodičia Lipoví a Krčmároví a za zdravie a božiu pomoc ||
+
| 7.12.2018 (Piat) ||17:00 ||spomienka sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi   ||+ Matilda a Ľudovít Longauer a rodičia ||
 
|-
 
|-
| 1.12.2018 (Sob) ||17:00''' ||  ||+ František Hološka - nedožitých 90 rokov a dcéra Marta ||
+
| 8.12.2018 (Sob) ||17:00''' ||Nepoškvrnené počatie Panny Márie, slávnosť - prikázaný sviatok ||+ Leonnárd a Jozefína Ftáčnikoví a súrodenci ||
 
|-
 
|-
| '''2.12.2018 (Ned) || 09:00''' || 1. adventná nedeľa  || za farníkov  ||
+
| '''9.12.2018 (Ned) || 09:00''' || 2. adventná nedeľa  || za farníkov  ||
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
  
A) Arcibiskupský úrad vyhlasuje na budúcu nedeľu zbierku na Charitu. Milodary na tento cieľ môžete odovzdať v rámci pravidelnej zbierky na potreby farnosti - v sobotu alebo v nedeľu počas obetovania pri sv. omši.
+
A) Arcibiskupský úrad vyhlásil na dnes zbierku na Charitu.
 
+
B) Na dnešnú nedeľu je predpísaná pobožnosť po sv. omši. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
+
 
+
C) V piatok, na sviatok titulu kostola sv. Ondreja, možno za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
+
 
+
D) Na budúcu nedeľu bude po homílii požehnanie adventných vencov, ktoré si môžete priniesť do kostola na požehnanie.
+
 
+
E) Pozývame Vás na darovanie kúsku seba - darovanie krvi v dome Quo Vadis 26.11 od 8:00 - 11:00 . Krv denne zachraňuje mnohé ľudské životy a nie je možné ju inak získať, len darcovstvom. Viac informácii na www.domquovadis.sk
+
 
+
F) Kňazský seminár sv. Cyrila a Metoda v Bratislave pozýva všetkých miništrantov na Deň otvorených dverí, ktorí sa uskutoční 1. - 2.12.2018 v Kňazskom seminári. Cena je 5 €. Prihlásiť sa môžeš na webovej adrese: www.minfa.sk. Príď spoznať seminár zvnútra, preži deň a noc v Seminári s bohoslovcami. Nuda ťa určite nečaká!
+
  
- G. Všetky farnosti sú pozvané zapojiť sa do koledovania Dobrá novina 2018. Pánmi farármi určené zodpovedné osoby za koledovanie vo farnosti potom pozývajú organizátori Dobrej noviny na krátke školenie v Dome Quo Vadis na Hurbanovom námestí v Bratislave 12.11. od 17.30 hod.  
+
B) Nevládnych navštívim so sviatosťami v stredu 5. 12. od 9.00 hod.
  
- Bratia a sestry, ako je známe aj z médií, kresťania v Pakistane zažívajú nárast prenasledovania za svoju kresťanskú vieru. Najnovším príkladom je kauza manželky a matky dvoch detí Asie Bibi, kresťanky väznenej a prenasledovanej za to, že vyznala vieru v Ježiša Krista. Okrem nej je ohrozený aj jej obhajca, pričom jej rodina bola nútená emigrovať do zahraničia. Rôzne mimovládne organizácie aj niektoré vlády sa snažia dostať Asiu Bibi mimo krajinu, ale nedarí sa to kvôli reakcii extrémistov v posledných dňoch. Kresťania v Pakistane prosia o modlitbu. Vyprosujme im od Boha vytrvalosť vo viere, trpezlivosť v utrpení, posilu v rozhodnutí vyznávať Ježiša Krista a jeho
 
evanjelium.
 
  
 
 
  
 
- V prípade, že pri sv. omši nehrá organista, slová „Baránok Boží“ hovorí ľud. Kňaz sa počas týchto slov predpísanou súkromnou modlitbou pripravuje na sv. prijímanie.
 
- V prípade, že pri sv. omši nehrá organista, slová „Baránok Boží“ hovorí ľud. Kňaz sa počas týchto slov predpísanou súkromnou modlitbou pripravuje na sv. prijímanie.
Riadok 137: Riadok 124:
  
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
|+ 18. 11. - 25. 11. 2018
+
|+ 25. 11. - 2. 12. 2018
 
! Deň !! Čas !! Sviatok alebo spomienka !! Úmysel !! Poznámka
 
! Deň !! Čas !! Sviatok alebo spomienka !! Úmysel !! Poznámka
 
|-
 
|-
| '''18.11.2018 (Ned) || 09:00''' ||  33. nedeľa v cezročnom období    || za farníkov ||
+
| '''25.11.2018 (Ned) || 09:00''' ||  34. nedeľa v cezročnom období    || za farníkov ||
 
|-
 
|-
|19.11.2018 (Pon) ||8:00  ||  || + Stanislav a jeho rodičia||
+
|26.11.2018 (Pon) ||8:00  ||  || za rodičov a starých rodičov Bulových||
 
|-
 
|-
| 20.11.2018 (Uto) ||17:00  ||  || + Ján Ščepán, syn Karol a manželka Alžbeta ||
+
| 27.11.2018 (Uto) ||17:00  ||  || + Mária a Vojtech Krčmároví ||
 
|-
 
|-
| 21.11.2018 (Str) ||obetovanie panny Márie, spomienka  ||  || ||
+
| 28.11.2018 (Str) || 17:00 ||  || + brat Ján Markovič, jeho rodičia a starí rodičia||
 
|-
 
|-
| 22.11.2018 (Štvr) ||17:00''' ||spomienka sv. Cecílie, panny a mučenice || + Bernardína Poláková, 30-dňová ||
+
| 29.11.2018 (Štvr) ||17:00''' ||  || + Emka, Magda, Ondrej ||
 
|-
 
|-
| 23.11.2018 (Piat) ||17:00 ||    ||za Jakubka a Božiu pomoc ||
+
| 30.11.2018 (Piat) ||17:00 ||sviatok sv. Ondreja, apoštola   ||+ rodičia Lipoví a Krčmároví a za zdravie a božiu pomoc ||
 
|-
 
|-
| 24.11.2018 (Sob) ||17:00''' ||spomienka sv. Ondreja Dunk-Laka, kňaza a spoločníkov, mučeníkov ||za manžela a celá + rodina ||
+
| 1.12.2018 (Sob) ||17:00''' ||  ||+ František Hološka - nedožitých 90 rokov a dcéra Marta ||
 
|-
 
|-
| '''25.11.2018 (Ned) || 09:00''' || 34. nedeľa v cezročnom období    || za farníkov  ||
+
| '''2.12.2018 (Ned) || 09:00''' || 1. adventná nedeľa   || za farníkov  ||
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}

Verzia zo dňa a času 13:53, 2. december 2018

Vitajte na stránkach farnosti sv. Ondreja vo Vysokej pri Morave.

O našom kostole

Obec Vysoká pri Morave sa nachádza na južnej časti Záhoria medzi mestom Stupava a najzápadnejšou obcou Slovenska, Záhorskou Vsou.

Kostol Sv. Ondreja je dominantou našej obce. Viac o kostole a farnosti sv. Ondreja

Užitočné informácie

Ochrana osobných údajov

Zastavte financovanie terorizmu, vyzýva apoštolský vikár sýrskeho Aleppa

Informácie z náboženského života Cirkvi na Slovensku i vo svete nájdete na:
frcth.uniba.sk
www.tkkbs.sk
www.tvlux.sk
www.lumen.sk
abu-bratislava.sk/abuba

Informácie o financovaní cirkví nájdete na:
tv.lux.sk (od (45.) 51. minúty do 60. minúty)

tv.sme.sk - Čo by znamenala odluka cirkví od štátu (najmä od 15. minúty, od 25. minúty, od 41 minúty, od 44. minúty, od 50. minúty, od 59. minúty, od 1,02 minúty, od 1,04 minúty, od 1,08 minúty, od 1,10 minúty, od 1,12 minúty (od 31. minúty zaujímavé o vplyve na štát))

Rozpis svätých omší, oznamy farnosti


2

2. 12. - 9. 12. 2018
Deň Čas Sviatok alebo spomienka Úmysel Poznámka
2.12.2018 (Ned) 09:00 1. adventná nedeľa za farníkov
3.12.2018 (Pon) spomienka sv. Františka Xaverského, kňaza
4.12.2018 (Uto) 17:00 + Karol Prokeš manželka a rodičia Smoloví
5.12.2018 (Str) 17:00 + Silvia Koreničová, 1. výročie
6.12.2018 (Štvr) 17:00 za rodinu Svorkových
7.12.2018 (Piat) 17:00 spomienka sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi + Matilda a Ľudovít Longauer a rodičia
8.12.2018 (Sob) 17:00 Nepoškvrnené počatie Panny Márie, slávnosť - prikázaný sviatok + Leonnárd a Jozefína Ftáčnikoví a súrodenci
9.12.2018 (Ned) 09:00 2. adventná nedeľa za farníkov

A) Arcibiskupský úrad vyhlásil na dnes zbierku na Charitu.

B) Nevládnych navštívim so sviatosťami v stredu 5. 12. od 9.00 hod.


- V prípade, že pri sv. omši nehrá organista, slová „Baránok Boží“ hovorí ľud. Kňaz sa počas týchto slov predpísanou súkromnou modlitbou pripravuje na sv. prijímanie.

- Všetkých chlapcov pozývame, aby miništrovali. Kedykoľvek môžu prísť na sv. omšu do sakristie, kde dostanú inštrukcie.

- Prosím prvoprijímajúcich, aby každú nedeľu a prikázaný sviatok po sv. omši prišli do sakristie zapísať si účasť na nedeľných a sviatočných sv. omšiach, ktoré sú súčasťou prípravy na prijatie sviatostí. Prvoprijímajúce deti z 2. a 3. ročníka budú mať prípravu na 1. sv. prijímanie aj v rámci piatkových sv. omší.


- Farský úrad Vysoká pri Morave prijme kostolníka. Odmena dohodou. Prihlásiť sa možno na farskom úrade alebo v sakristii.

- V prípade, že pri nedeľných a sviatočných sv. omšiach nebude žiadny zberateľ, ktorý by podľa predpisov Cirkvi vyberal milodary pre potreby farnosti počas obetovania o sv. omši, môžete svoje milodary odovzdať pri odchode z kostola do košíka pred vchodovými dvermi.


- Katolícky pohrebný obrad treba nahlásiť na farskom úrade s "Listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí". V prípade neprítomnosti treba zavolať na tel. č. 0908/669979. 


- Bratislavská arcidiecéza povoľuje v posvätnom priestore chrámu koncert sakrálnej hudby alebo klasickej hudby, ktorý svojím charakterom neprotirečí posvätnosti chrámu.

- K sviatosti pokánia možno spravidla pristúpiť pol hodiny pred sv. omšou.


- V prípade absencie kostolníckej služby môžu záujemci o sviatosť pokánia prísť požiadať o ňu po sv. omši do sakristie.

- Na umiestnenie nových obrazov, sôch alebo iného zariadenia do kostola treba súhlas Liturgickej komisie Arcibiskupského úradu.

Diecézna liturgická komisia kontroluje, aby architektonické zmeny interiérov a exteriérov sakrálnych stavieb (kostoly, kaplnky, krížové cesty, miesta používané na slávenie Eucharistie, farské budovy a podobne) boli vykonané v súlade s predpismi uvedenými v príslušných liturgických knihách a rovnako i s liturgickou tradíciou Cirkvi. Obrazy (sochy) Pána, Panny Márie a svätých nech sú tak rozmiestnené, aby veriacich privádzali k tajomstvám viery, ktoré sa tam slávia. Preto treba dávať pozor, aby jednak ich počet nebol neprimeraný, jednak aby boli rozložené v určitom poriadku a aby neodvádzali pozornosť veriacich od samého slávenia. Obraz jedného a toho istého svätého nech je zvyčajne len jeden. Vo všeobecnosti pri výzdobe kostola a jeho zariadenia, čo sa týka obrazov, treba mať na zreteli jednak nábožnosť celého spoločenstva, jednak krásu a dôstojnosť obrazov.

- V záležitosti konania koncertov v sakrálnom priestore Bratislavská arcidiecéza nemá námietky, ak farári povolia v posvätnom priestore chrámu koncert sakrálnej hudby alebo klasickej hudby, ktorý svojím charakterom neprotirečí posvätnosti chrámu.

- Na 100.výročie zjavení Panny Márie vo Fatime začne slovenské vysielanie Rádia Mária, ktoré bude možné nateraz sledovať prostredníctvom webovej stránky: http://radiomariaslovakia.sk/25. 11. - 2. 12. 2018
Deň Čas Sviatok alebo spomienka Úmysel Poznámka
25.11.2018 (Ned) 09:00 34. nedeľa v cezročnom období za farníkov
26.11.2018 (Pon) 8:00 za rodičov a starých rodičov Bulových
27.11.2018 (Uto) 17:00 + Mária a Vojtech Krčmároví
28.11.2018 (Str) 17:00 + brat Ján Markovič, jeho rodičia a starí rodičia
29.11.2018 (Štvr) 17:00 + Emka, Magda, Ondrej
30.11.2018 (Piat) 17:00 sviatok sv. Ondreja, apoštola + rodičia Lipoví a Krčmároví a za zdravie a božiu pomoc
1.12.2018 (Sob) 17:00 + František Hološka - nedožitých 90 rokov a dcéra Marta
2.12.2018 (Ned) 09:00 1. adventná nedeľa za farníkov


Ďakujeme p. starostovi za výrub a orezanie stromov okolo kostola. (Stanovisko tajomníčky farskej ekonomickej rady k výrubu stromov).

Stanovisko ZKSS k obvineniu zamestnancov Spojenej školy sv. Františka

Vyjadrenie Spišského biskupstva k nešťastiu v Kluknave