Hlavná stránka: Rozdiel medzi revíziami

Z Farnosť Vysoká pri Morave
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Riadok 57: Riadok 57:
  
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
|+ 16. 12. - 23. 12. 2018
+
|+ 23. 12. - 30. 12. 2018
 
! Deň !! Čas !! Sviatok alebo spomienka !! Úmysel !! Poznámka
 
! Deň !! Čas !! Sviatok alebo spomienka !! Úmysel !! Poznámka
 
|-
 
|-
| '''16.12.2018 (Ned) || 09:00''' ||  3. adventná nedeľa    || za farníkov ||
+
| '''23.12.2018 (Ned) || 09:00''' ||  4. adventná nedeľa    || za farníkov ||
 
|-
 
|-
|17.12.2018 (Pon) ||08:00 ||  ||+ syn Martin Smugala  ||
+
|24.12.2018 (Pon) ||22:00 ||  ||za farníkov ||
 
|-
 
|-
| 18.12.2018 (Uto) ||08:00  ||  || + rodičia ||
+
| 25.12.2018 (Uto) ||09:00  ||slávnosť narodenia Pána || za farníkov ||
 
|-
 
|-
| 19.12.2018 (Str) || 08:00 || ||za zdravie a Božie požehnanie pre priateľa||
+
| 26.12.2018 (Str) || 09:00 || sviatok sv. Štefana, prvého mučeníka ||+ Jozef Žibrida||
 
|-
 
|-
| 20.12.2018 (Štvr) ||17:00''' ||  || na úmysel za zdravie a Božie požehnanie ||
+
| 27.12.2018 (Štvr) ||17:00''' || sviatok sv. Jána, apoštola a evanjelistu ||+ Jozef Žibrida ||
 
|-
 
|-
| 21.12.2018 (Piat) ||17:00 ||   ||+ Tomáš Šimonič, manželka Angela a brat Leopold ||
+
| 28.12.2018 (Piat) ||17:00 || sviatok sv. neviniatok, mučeníkov  ||+ rodičia Mikuláš a Anna Luptáčikoví ||
 
|-
 
|-
| 22.12.2018 (Sob) ||11:00''' ||  ||+ Jozef Žibrida ||
+
| 29.12.2018 (Sob) ||17:00''' ||  ||+ Valéria Frišlovičová, ročná ||
 
|-
 
|-
| '''23.12.2018 (Ned) || 09:00''' || 4. adventná nedeľa   || za farníkov  ||
+
| '''30.12.2018 (Ned) || 09:00''' || sviatok sv. rodiny, Ježiša, Márie a Jozefa   || za farníkov  ||
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
Riadok 80: Riadok 80:
  
  
Požehnanie betlehemov z Vašich domov bude v nedeľu 23.12. pred sv. omšou. Betlehem ako základný symbol kresťanských Vianoc by
 
nemal chýbať v žiadnom kresťanskom príbytku.
 
  
Spovedanie pred sviatkom Narodenia Pána za účasti kňazov zo susedných farností bude v sobotu 22.12. od 10.00 hod.
+
Na sviatok Narodenia Pána bude po sv. omši tradičné požehnanie detí pri jasličkách. 
  
POMOC PRE SÝRIU je názov kampane, ktorú odštartovala pápežská nadácia ACN Slovensko - Pomoc trpiacej Cirkvi, aby sa desiatkami humanitárnych, rekonštrukčných, štipendijných, terapeutických a pastoračných projektov pripojila do medzin. pomoci tejto krajine. Bližšie na stránke www.pomocpresyriu.sk, alebo v bezplatnom časopise ACN, príp. na www.acn-slovensko.org.
 
  
 +
Kán. 905 - § 1. Kňazovi nie je dovolené vo všedný deň sláviť sv. omšu viac než raz za deň.
  
 
- V prípade, že pri sv. omši nehrá organista, slová „Baránok Boží“ hovorí ľud. Kňaz sa počas týchto slov predpísanou súkromnou modlitbou pripravuje na sv. prijímanie.
 
- V prípade, že pri sv. omši nehrá organista, slová „Baránok Boží“ hovorí ľud. Kňaz sa počas týchto slov predpísanou súkromnou modlitbou pripravuje na sv. prijímanie.
Riadok 126: Riadok 124:
  
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
|+ 9. 12. - 16. 12. 2018
+
|+ 16. 12. - 23. 12. 2018
 
! Deň !! Čas !! Sviatok alebo spomienka !! Úmysel !! Poznámka
 
! Deň !! Čas !! Sviatok alebo spomienka !! Úmysel !! Poznámka
 
|-
 
|-
| '''9.12.2018 (Ned) || 09:00''' ||  2. adventná nedeľa    || za farníkov ||
+
| '''16.12.2018 (Ned) || 09:00''' ||  3. adventná nedeľa    || za farníkov ||
 
|-
 
|-
|10.12.2018 (Pon) ||08:00 ||  |+ Katarína a Jozef Škrípoví a ostatnú rodinu z oboch strán|  ||
+
|17.12.2018 (Pon) ||08:00 ||  ||+ syn Martin Smugala ||
 
|-
 
|-
| 11.12.2018 (Uto) ||08:00  ||  || za syna, za uzdravenie a požehnanie rodiny Stanislava Masláka ||
+
| 18.12.2018 (Uto) ||08:00  ||  || + rodičia ||
 
|-
 
|-
| 12.12.2018 (Str) || 17:00 ||  ||za požehnanie pre rodinu Maslákovú a o silu a uzdravenie celej rodiny Maslákovej||
+
| 19.12.2018 (Str) || 08:00 ||  ||za zdravie a Božie požehnanie pre priateľa||
 
|-
 
|-
| 13.12.2018 (Štvr) ||17:00''' ||spomienka sv. Lucie, panny a mučenice || + Štefana, Rudolfa a Štefániu ||
+
| 20.12.2018 (Štvr) ||17:00''' ||  || na úmysel za zdravie a Božie požehnanie ||
 
|-
 
|-
| 14.12.2018 (Piat) ||17:00 ||    ||+ rodičia Ján a Jozefína Bukovskí a syn Ján ||
+
| 21.12.2018 (Piat) ||17:00 ||    ||+ Tomáš Šimonič, manželka Angela a brat Leopold ||
 
|-
 
|-
| 15.12.2018 (Sob) ||17:00''' ||  ||+ Rudolf Písečný a rodičia z oboch strán ||
+
| 22.12.2018 (Sob) ||11:00''' ||  ||+ Jozef Žibrida ||
 
|-
 
|-
| '''16.12.2018 (Ned) || 09:00''' || 3. adventná nedeľa  || za farníkov  ||
+
| '''23.12.2018 (Ned) || 09:00''' || 4. adventná nedeľa  || za farníkov  ||
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}

Verzia zo dňa a času 16:35, 23. december 2018

Vitajte na stránkach farnosti sv. Ondreja vo Vysokej pri Morave.

O našom kostole

Obec Vysoká pri Morave sa nachádza na južnej časti Záhoria medzi mestom Stupava a najzápadnejšou obcou Slovenska, Záhorskou Vsou.

Kostol Sv. Ondreja je dominantou našej obce. Viac o kostole a farnosti sv. Ondreja

Užitočné informácie

Ochrana osobných údajov

Zastavte financovanie terorizmu, vyzýva apoštolský vikár sýrskeho Aleppa

Informácie z náboženského života Cirkvi na Slovensku i vo svete nájdete na:
frcth.uniba.sk
www.tkkbs.sk
www.tvlux.sk
www.lumen.sk
abu-bratislava.sk/abuba

Informácie o financovaní cirkví nájdete na:
tv.lux.sk (od (45.) 51. minúty do 60. minúty)

tv.sme.sk - Čo by znamenala odluka cirkví od štátu (najmä od 15. minúty, od 25. minúty, od 41 minúty, od 44. minúty, od 50. minúty, od 59. minúty, od 1,02 minúty, od 1,04 minúty, od 1,08 minúty, od 1,10 minúty, od 1,12 minúty (od 31. minúty zaujímavé o vplyve na štát))

Rozpis svätých omší, oznamy farnosti
23. 12. - 30. 12. 2018
Deň Čas Sviatok alebo spomienka Úmysel Poznámka
23.12.2018 (Ned) 09:00 4. adventná nedeľa za farníkov
24.12.2018 (Pon) 22:00 za farníkov
25.12.2018 (Uto) 09:00 slávnosť narodenia Pána za farníkov
26.12.2018 (Str) 09:00 sviatok sv. Štefana, prvého mučeníka + Jozef Žibrida
27.12.2018 (Štvr) 17:00 sviatok sv. Jána, apoštola a evanjelistu + Jozef Žibrida
28.12.2018 (Piat) 17:00 sviatok sv. neviniatok, mučeníkov + rodičia Mikuláš a Anna Luptáčikoví
29.12.2018 (Sob) 17:00 + Valéria Frišlovičová, ročná
30.12.2018 (Ned) 09:00 sviatok sv. rodiny, Ježiša, Márie a Jozefa za farníkovNa sviatok Narodenia Pána bude po sv. omši tradičné požehnanie detí pri jasličkách. 


Kán. 905 - § 1. Kňazovi nie je dovolené vo všedný deň sláviť sv. omšu viac než raz za deň.

- V prípade, že pri sv. omši nehrá organista, slová „Baránok Boží“ hovorí ľud. Kňaz sa počas týchto slov predpísanou súkromnou modlitbou pripravuje na sv. prijímanie.

- Všetkých chlapcov pozývame, aby miništrovali. Kedykoľvek môžu prísť na sv. omšu do sakristie, kde dostanú inštrukcie.

- Prosím prvoprijímajúcich, aby každú nedeľu a prikázaný sviatok po sv. omši prišli do sakristie zapísať si účasť na nedeľných a sviatočných sv. omšiach, ktoré sú súčasťou prípravy na prijatie sviatostí. Prvoprijímajúce deti z 2. a 3. ročníka budú mať prípravu na 1. sv. prijímanie aj v rámci piatkových sv. omší.


- Farský úrad Vysoká pri Morave prijme kostolníka. Odmena dohodou. Prihlásiť sa možno na farskom úrade alebo v sakristii.

- V prípade, že pri nedeľných a sviatočných sv. omšiach nebude žiadny zberateľ, ktorý by podľa predpisov Cirkvi vyberal milodary pre potreby farnosti počas obetovania o sv. omši, môžete svoje milodary odovzdať pri odchode z kostola do košíka pred vchodovými dvermi.


- Katolícky pohrebný obrad treba nahlásiť na farskom úrade s "Listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí". V prípade neprítomnosti treba zavolať na tel. č. 0908/669979. 


- Bratislavská arcidiecéza povoľuje v posvätnom priestore chrámu koncert sakrálnej hudby alebo klasickej hudby, ktorý svojím charakterom neprotirečí posvätnosti chrámu.

- K sviatosti pokánia možno spravidla pristúpiť pol hodiny pred sv. omšou.


- V prípade absencie kostolníckej služby môžu záujemci o sviatosť pokánia prísť požiadať o ňu po sv. omši do sakristie.

- Na umiestnenie nových obrazov, sôch alebo iného zariadenia do kostola treba súhlas Liturgickej komisie Arcibiskupského úradu.

Diecézna liturgická komisia kontroluje, aby architektonické zmeny interiérov a exteriérov sakrálnych stavieb (kostoly, kaplnky, krížové cesty, miesta používané na slávenie Eucharistie, farské budovy a podobne) boli vykonané v súlade s predpismi uvedenými v príslušných liturgických knihách a rovnako i s liturgickou tradíciou Cirkvi. Obrazy (sochy) Pána, Panny Márie a svätých nech sú tak rozmiestnené, aby veriacich privádzali k tajomstvám viery, ktoré sa tam slávia. Preto treba dávať pozor, aby jednak ich počet nebol neprimeraný, jednak aby boli rozložené v určitom poriadku a aby neodvádzali pozornosť veriacich od samého slávenia. Obraz jedného a toho istého svätého nech je zvyčajne len jeden. Vo všeobecnosti pri výzdobe kostola a jeho zariadenia, čo sa týka obrazov, treba mať na zreteli jednak nábožnosť celého spoločenstva, jednak krásu a dôstojnosť obrazov.

- V záležitosti konania koncertov v sakrálnom priestore Bratislavská arcidiecéza nemá námietky, ak farári povolia v posvätnom priestore chrámu koncert sakrálnej hudby alebo klasickej hudby, ktorý svojím charakterom neprotirečí posvätnosti chrámu.

- Na 100.výročie zjavení Panny Márie vo Fatime začne slovenské vysielanie Rádia Mária, ktoré bude možné nateraz sledovať prostredníctvom webovej stránky: http://radiomariaslovakia.sk/16. 12. - 23. 12. 2018
Deň Čas Sviatok alebo spomienka Úmysel Poznámka
16.12.2018 (Ned) 09:00 3. adventná nedeľa za farníkov
17.12.2018 (Pon) 08:00 + syn Martin Smugala
18.12.2018 (Uto) 08:00 + rodičia
19.12.2018 (Str) 08:00 za zdravie a Božie požehnanie pre priateľa
20.12.2018 (Štvr) 17:00 na úmysel za zdravie a Božie požehnanie
21.12.2018 (Piat) 17:00 + Tomáš Šimonič, manželka Angela a brat Leopold
22.12.2018 (Sob) 11:00 + Jozef Žibrida
23.12.2018 (Ned) 09:00 4. adventná nedeľa za farníkovĎakujeme p. starostovi za výrub a orezanie stromov okolo kostola. (Stanovisko tajomníčky farskej ekonomickej rady k výrubu stromov).

Stanovisko ZKSS k obvineniu zamestnancov Spojenej školy sv. Františka

Vyjadrenie Spišského biskupstva k nešťastiu v Kluknave