Hlavná stránka: Rozdiel medzi revíziami

Z Farnosť Vysoká pri Morave
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Riadok 72: Riadok 72:
 
| 15.2.2019 (Piat) ||17:00 ||  ||za zdravie a Božiu pomoc pre matku Aničku ||
 
| 15.2.2019 (Piat) ||17:00 ||  ||za zdravie a Božiu pomoc pre matku Aničku ||
 
|-
 
|-
| 16.2.2019 (Sob) ||11:00''' ||  || + Ján Novoveský - 45 výročie úmrtia a manželka Jarmila ||
+
| 16.2.2019 (Sob) ||17:00''' ||  || + Ján Novoveský - 45 výročie úmrtia a manželka Jarmila ||
 
|-
 
|-
 
| '''17.2.2019 (Ned) || 09:00''' || 6. nedeľa cez rok  ||za farníkov ||
 
| '''17.2.2019 (Ned) || 09:00''' || 6. nedeľa cez rok  ||za farníkov ||

Verzia zo dňa a času 21:08, 9. február 2019

Vitajte na stránkach farnosti sv. Ondreja vo Vysokej pri Morave.

O našom kostole

Obec Vysoká pri Morave sa nachádza na južnej časti Záhoria medzi mestom Stupava a najzápadnejšou obcou Slovenska, Záhorskou Vsou.

Kostol Sv. Ondreja je dominantou našej obce. Viac o kostole a farnosti sv. Ondreja

Užitočné informácie

Ochrana osobných údajov

Zastavte financovanie terorizmu, vyzýva apoštolský vikár sýrskeho Aleppa

Informácie z náboženského života Cirkvi na Slovensku i vo svete nájdete na:
frcth.uniba.sk
www.tkkbs.sk
www.tvlux.sk
www.lumen.sk
abu-bratislava.sk/abuba

Informácie o financovaní cirkví nájdete na:
tv.lux.sk (od (45.) 51. minúty do 60. minúty)

tv.sme.sk - Čo by znamenala odluka cirkví od štátu (najmä od 15. minúty, od 25. minúty, od 41 minúty, od 44. minúty, od 50. minúty, od 59. minúty, od 1,02 minúty, od 1,04 minúty, od 1,08 minúty, od 1,10 minúty, od 1,12 minúty (od 31. minúty zaujímavé o vplyve na štát))

Rozpis svätých omší, oznamy farnosti
10. 2. - 17. 2. 2019
Deň Čas Sviatok alebo spomienka Úmysel Poznámka
10.2.2019 (Ned) 09:00 5. nedeľa cez rok za farníkov
11.2.2019 (Pon) 08:00 spomienka preblahoslavenej Panny Márie Lursdskej za pomoc pri úradných záležitostiach
12.2.2019 (Uto) 18:00 + Štefánia a Rudolf a ostatných zomrelých z rodiny K.
13.2.2019 (Str) 08:00 za Božiu pomoc a požehnanie pre rodinu Martina K.
14.2.2019 (Štvr) 08:00 za Božiu pomoc a požehnanie pre Danielu K.
15.2.2019 (Piat) 17:00 za zdravie a Božiu pomoc pre matku Aničku
16.2.2019 (Sob) 17:00 + Ján Novoveský - 45 výročie úmrtia a manželka Jarmila
17.2.2019 (Ned) 09:00 6. nedeľa cez rok za farníkov

Gymnázium Matky Alexie, Jesenského 4/A, 811 02 Bratislava Vás srdečne pozýva na Deň otvorených dverí v utorok 12. 2. 2019 od 14,00 do 17,00.


Katol. noviny zvýšili cenu na 0,70 € za kus.


Kán. 905 - § 1. Kňazovi nie je dovolené vo všedný deň sláviť sv. omšu viac než raz za deň.

- V prípade, že pri sv. omši nehrá organista, slová „Baránok Boží“ hovorí ľud. Kňaz sa počas týchto slov predpísanou súkromnou modlitbou pripravuje na sv. prijímanie.

- Všetkých chlapcov pozývame, aby miništrovali. Kedykoľvek môžu prísť na sv. omšu do sakristie, kde dostanú inštrukcie.

- Prosím prvoprijímajúcich, aby každú nedeľu a prikázaný sviatok po sv. omši prišli do sakristie zapísať si účasť na nedeľných a sviatočných sv. omšiach, ktoré sú súčasťou prípravy na prijatie sviatostí. Prvoprijímajúce deti z 2. a 3. ročníka budú mať prípravu na 1. sv. prijímanie aj v rámci piatkových sv. omší.


- Farský úrad Vysoká pri Morave prijme kostolníka. Odmena dohodou. Prihlásiť sa možno na farskom úrade alebo v sakristii.

- V prípade, že pri nedeľných a sviatočných sv. omšiach nebude žiadny zberateľ, ktorý by podľa predpisov Cirkvi vyberal milodary pre potreby farnosti počas obetovania o sv. omši, môžete svoje milodary odovzdať pri odchode z kostola do košíka pred vchodovými dvermi.


- Katolícky pohrebný obrad treba nahlásiť na farskom úrade s "Listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí". V prípade neprítomnosti treba zavolať na tel. č. 0908/669979. 


- Bratislavská arcidiecéza povoľuje v posvätnom priestore chrámu koncert sakrálnej hudby alebo klasickej hudby, ktorý svojím charakterom neprotirečí posvätnosti chrámu.

- K sviatosti pokánia možno spravidla pristúpiť pol hodiny pred sv. omšou.


- V prípade absencie kostolníckej služby môžu záujemci o sviatosť pokánia prísť požiadať o ňu po sv. omši do sakristie.

- Na umiestnenie nových obrazov, sôch alebo iného zariadenia do kostola treba súhlas Liturgickej komisie Arcibiskupského úradu.

Diecézna liturgická komisia kontroluje, aby architektonické zmeny interiérov a exteriérov sakrálnych stavieb (kostoly, kaplnky, krížové cesty, miesta používané na slávenie Eucharistie, farské budovy a podobne) boli vykonané v súlade s predpismi uvedenými v príslušných liturgických knihách a rovnako i s liturgickou tradíciou Cirkvi. Obrazy (sochy) Pána, Panny Márie a svätých nech sú tak rozmiestnené, aby veriacich privádzali k tajomstvám viery, ktoré sa tam slávia. Preto treba dávať pozor, aby jednak ich počet nebol neprimeraný, jednak aby boli rozložené v určitom poriadku a aby neodvádzali pozornosť veriacich od samého slávenia. Obraz jedného a toho istého svätého nech je zvyčajne len jeden. Vo všeobecnosti pri výzdobe kostola a jeho zariadenia, čo sa týka obrazov, treba mať na zreteli jednak nábožnosť celého spoločenstva, jednak krásu a dôstojnosť obrazov.

- V záležitosti konania koncertov v sakrálnom priestore Bratislavská arcidiecéza nemá námietky, ak farári povolia v posvätnom priestore chrámu koncert sakrálnej hudby alebo klasickej hudby, ktorý svojím charakterom neprotirečí posvätnosti chrámu.

- Na 100.výročie zjavení Panny Márie vo Fatime začne slovenské vysielanie Rádia Mária, ktoré bude možné nateraz sledovať prostredníctvom webovej stránky: http://radiomariaslovakia.sk/


3. 2. - 10. 2. 2019
Deň Čas Sviatok alebo spomienka Úmysel Poznámka
3.2.2019 (Ned) 09:00 4. nedeľa cez rok za farníkov
4.2.2019 (Pon) 14:30 + Štefan Šarník
5.2.2019 (Uto) 13:00 spomienka sv Agáty, panny a mučenice + Helena Klasová
6.2.2019 (Str) 08:00 spomienka sv. Pavla Mikiho a spoločníkov mučeníkov za manžela Vojtecha Šimuniča, rodičov a starých rodičov z oboch strán a za krstných Tónka a Aničku
7.2.2019 (Štvr) 17:00 za zdravie a Božiu pomoc pre matku Aničku
8.2.2019 (Piat) 17:00 za dary Ducha svätého pri učení
9.2.2019 (Sob) 17:00 za pokojné vzťahy na pracovisku
10.2.2019 (Ned) 09:00 5. nedeľa cez rok za farníkov

Ďakujeme p. starostovi za výrub a orezanie stromov okolo kostola. (Stanovisko tajomníčky farskej ekonomickej rady k výrubu stromov).

Stanovisko ZKSS k obvineniu zamestnancov Spojenej školy sv. Františka

Vyjadrenie Spišského biskupstva k nešťastiu v Kluknave