Hlavná stránka: Rozdiel medzi revíziami

Z Farnosť Vysoká pri Morave
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Riadok 57: Riadok 57:
  
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
|+ 11. 8. - 18. 8. 2019
+
|+ 18. 8. - 25. 8. 2019
 
! Deň !! Čas !! Sviatok alebo spomienka !! Úmysel !! Poznámka
 
! Deň !! Čas !! Sviatok alebo spomienka !! Úmysel !! Poznámka
 
|-
 
|-
| '''11.8.2019 (Ned) ''' ||09:00 ||  19. nedeľa v cezročnom období || za farníkov ||
+
| '''18.8.2019 (Ned) ''' ||09:15 ||  20. nedeľa v cezročnom období || na úmysel celebranta ||
 
|-
 
|-
| 12.8.2019 (Pon) || || ||||
+
| 19.8.2019 (Pon) ||18:00 || ||na dobrý úmysel||
 
|-
 
|-
| 13.8.2019 (Ut) ||  || ||||
+
| 20.8.2019 (Ut) ||18:00 ||spomienka sv. Bernarda, opáta a uč. Cirkvi ||+ Šebestová a Anton Srholec, kňaz||
 
|-
 
|-
| 14.8.2019 (Str) || 18:00 ||spomienka sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka || + Jana Šišuláková, 1. výročná||
+
| 21.8.2019 (Str) || 18:00 ||spomienka sv. Pia X, pápeža || Gabriel, Mária, rodičia + Rábeková ||
 
|-
 
|-
| 15.8.2019 (Štvr)  || 18:00 || slávnosť Nanebovzatia Panny Márie, prikázaný sviatok || za farníkov ||
+
| 22.8.2019 (Štvr)  || 18:00 || spomienka Panny Márie kráľovnej || + Božena Slezáková ||
 
|-
 
|-
| 16.8.2019 (Piat) ||8:00 || || za zosnulých príbuzných Alenky Murínovej ||
+
| 23.8.2019 (Piat) ||18:00 || || + Pápay Anna a rodina ||
 
|-
 
|-
| 17.8.2019 (Sob) ||18:00 ||  || na úmysel celebranta ||
+
| 24.8.2019 (Sob) ||18:00 ||spomienka sv. Bartolomeja, apoštola   || + príbuzní Alenky Murínovej ||
  
 
|-
 
|-
| '''18.8.2019 (Ned) ''' ||09:15||  20. nedeľa v cezročnom období || na úmysel celebranta ||
+
| '''25.8.2019 (Ned) ''' ||09:00||  21. nedeľa v cezročnom období || za farníkov ||
  
 
|-
 
|-
Riadok 84: Riadok 84:
 
A) Hody budú 8. 9. 2019.
 
A) Hody budú 8. 9. 2019.
  
B) V druhej polovici augusta 2019 sa môžete zúčastniť na XIV. pešej púti z Trnavy na Jasnú Horu v Čenstochovej. Informácie sú na webovej stránke www.tulipan.fara.sk/pesia-put.
+
Dňa 7. septembra 2019 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Michal Hollý z farnosti Malacky a Dominika Baumannová z farnosti Vysoká pri Morave. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.
  
  
Riadok 130: Riadok 130:
  
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
|+ 4. 8. - 11. 8. 2019
+
|+ 11. 8. - 18. 8. 2019
 
! Deň !! Čas !! Sviatok alebo spomienka !! Úmysel !! Poznámka
 
! Deň !! Čas !! Sviatok alebo spomienka !! Úmysel !! Poznámka
 
|-
 
|-
| '''4.8.2019 (Ned) ''' ||09:00 ||  18. nedeľa v cezročnom období || za farníkov ||
+
| '''11.8.2019 (Ned) ''' ||09:00 ||  19. nedeľa v cezročnom období || za farníkov ||
 
|-
 
|-
|5.8.2019 (Pon) ||18:00 ||výročie posviacky hlavnej mariánskej baziliky v Ríme ||za Michala Poláka, Emíliu Gabrišovú a rodičov z oboch strán ||
+
| 12.8.2019 (Pon) || || ||||
 
|-
 
|-
| 6.8.2019 (Ut) || 08:00 ||sviatok Premenenia Pána  ||za Božiu pomoc v chorobe||
+
| 13.8.2019 (Ut) || || ||||
 
|-
 
|-
| 7.8.2019 (Str) || 08:00 ||  || za celú rodinu||
+
| 14.8.2019 (Str) || 18:00 ||spomienka sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka || + Jana Šišuláková, 1. výročná||
 
|-
 
|-
| 8.8.2019 (Štvr)  || 08:00 || spomienka sv. Dominika, kňaza || poďakovanie za Božiu pomoc ||
+
| 15.8.2019 (Štvr)  || 18:00 || slávnosť Nanebovzatia Panny Márie, prikázaný sviatok || za farníkov ||
 
|-
 
|-
| 9.8.2019 (Piat) ||18:00 ||sviatok sv. Terézie Benedikty od kríža, panny a mučenice, patrónky Európy || + rodičia Michal a Mária Matlovičoví a bratia Michal, Marián a Dušan ||
+
| 16.8.2019 (Piat) ||8:00 || || za zosnulých príbuzných Alenky Murínovej ||
 
|-
 
|-
| 10.8.2019 (Sob) ||18:00 || sviatok sv. Vavrinca, diakona a mučeníka  || na úmysel ordinára ||
+
| 17.8.2019 (Sob) ||18:00 ||   || na úmysel celebranta ||
  
 
|-
 
|-
| '''11.8.2019 (Ned) ''' ||09:00 ||  19. nedeľa v cezročnom období || za farníkov ||
+
| '''18.8.2019 (Ned) ''' ||09:15||  20. nedeľa v cezročnom období || na úmysel celebranta ||
  
 
|-
 
|-

Verzia zo dňa a času 10:41, 18. august 2019

Vitajte na stránkach farnosti sv. Ondreja vo Vysokej pri Morave.

O našom kostole

Obec Vysoká pri Morave sa nachádza na južnej časti Záhoria medzi mestom Stupava a najzápadnejšou obcou Slovenska, Záhorskou Vsou.

Kostol Sv. Ondreja je dominantou našej obce. Viac o kostole a farnosti sv. Ondreja

Užitočné informácie

Ochrana osobných údajov

Zastavte financovanie terorizmu, vyzýva apoštolský vikár sýrskeho Aleppa

Informácie z náboženského života Cirkvi na Slovensku i vo svete nájdete na:
frcth.uniba.sk
www.tkkbs.sk
www.tvlux.sk
www.lumen.sk
abu-bratislava.sk/abuba

Informácie o financovaní cirkví nájdete na:
tv.lux.sk (od (45.) 51. minúty do 60. minúty)

tv.sme.sk - Čo by znamenala odluka cirkví od štátu (najmä od 15. minúty, od 25. minúty, od 41 minúty, od 44. minúty, od 50. minúty, od 59. minúty, od 1,02 minúty, od 1,04 minúty, od 1,08 minúty, od 1,10 minúty, od 1,12 minúty (od 31. minúty zaujímavé o vplyve na štát))

Rozpis svätých omší, oznamy farnosti
18. 8. - 25. 8. 2019
Deň Čas Sviatok alebo spomienka Úmysel Poznámka
18.8.2019 (Ned) 09:15 20. nedeľa v cezročnom období na úmysel celebranta
19.8.2019 (Pon) 18:00 na dobrý úmysel
20.8.2019 (Ut) 18:00 spomienka sv. Bernarda, opáta a uč. Cirkvi + Šebestová a Anton Srholec, kňaz
21.8.2019 (Str) 18:00 spomienka sv. Pia X, pápeža Gabriel, Mária, rodičia + Rábeková
22.8.2019 (Štvr) 18:00 spomienka Panny Márie kráľovnej + Božena Slezáková
23.8.2019 (Piat) 18:00 + Pápay Anna a rodina
24.8.2019 (Sob) 18:00 spomienka sv. Bartolomeja, apoštola + príbuzní Alenky Murínovej
25.8.2019 (Ned) 09:00 21. nedeľa v cezročnom období za farníkov

- Farský úrad Vysoká pri Morave prijme kostolníka. Odmena dohodou. Prihlásiť sa možno na farskom úrade alebo v sakristii.

A) Hody budú 8. 9. 2019.

Dňa 7. septembra 2019 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Michal Hollý z farnosti Malacky a Dominika Baumannová z farnosti Vysoká pri Morave. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.


Tel. číslo farského úradu je: +421 908/669 979.


E) Prosíme všetkých, aby si pri vstupe do kostola a najmä do spovednice, vypli mobilné telefóny !!!


Kán. 905 - § 1. Kňazovi nie je dovolené vo všedný deň sláviť sv. omšu viac než raz za deň.

- V prípade, že pri sv. omši nehrá organista, slová „Baránok Boží“ hovorí ľud. Kňaz sa počas týchto slov predpísanou súkromnou modlitbou pripravuje na sv. prijímanie.

- Všetkých chlapcov pozývame, aby miništrovali. Kedykoľvek môžu prísť na sv. omšu do sakristie, kde dostanú inštrukcie.
- V prípade, že pri nedeľných a sviatočných sv. omšiach nebude žiadny zberateľ, ktorý by podľa predpisov Cirkvi vyberal milodary pre potreby farnosti počas obetovania o sv. omši, môžete svoje milodary odovzdať pri odchode z kostola do košíka pred vchodovými dvermi.


- Katolícky pohrebný obrad treba nahlásiť na farskom úrade s "Listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí". V prípade neprítomnosti treba zavolať na tel. č. 0908/669979. 


- Bratislavská arcidiecéza povoľuje v posvätnom priestore chrámu koncert sakrálnej hudby alebo klasickej hudby, ktorý svojím charakterom neprotirečí posvätnosti chrámu.

- K sviatosti pokánia možno spravidla pristúpiť pol hodiny pred sv. omšou.


- V prípade absencie kostolníckej služby môžu záujemci o sviatosť pokánia prísť požiadať o ňu po sv. omši do sakristie.

- Na umiestnenie nových obrazov, sôch alebo iného zariadenia do kostola treba súhlas Liturgickej komisie Arcibiskupského úradu.

Diecézna liturgická komisia kontroluje, aby architektonické zmeny interiérov a exteriérov sakrálnych stavieb (kostoly, kaplnky, krížové cesty, miesta používané na slávenie Eucharistie, farské budovy a podobne) boli vykonané v súlade s predpismi uvedenými v príslušných liturgických knihách a rovnako i s liturgickou tradíciou Cirkvi. Obrazy (sochy) Pána, Panny Márie a svätých nech sú tak rozmiestnené, aby veriacich privádzali k tajomstvám viery, ktoré sa tam slávia. Preto treba dávať pozor, aby jednak ich počet nebol neprimeraný, jednak aby boli rozložené v určitom poriadku a aby neodvádzali pozornosť veriacich od samého slávenia. Obraz jedného a toho istého svätého nech je zvyčajne len jeden. Vo všeobecnosti pri výzdobe kostola a jeho zariadenia, čo sa týka obrazov, treba mať na zreteli jednak nábožnosť celého spoločenstva, jednak krásu a dôstojnosť obrazov.

- V záležitosti konania koncertov v sakrálnom priestore Bratislavská arcidiecéza nemá námietky, ak farári povolia v posvätnom priestore chrámu koncert sakrálnej hudby alebo klasickej hudby, ktorý svojím charakterom neprotirečí posvätnosti chrámu.

- Na 100.výročie zjavení Panny Márie vo Fatime začne slovenské vysielanie Rádia Mária, ktoré bude možné nateraz sledovať prostredníctvom webovej stránky: http://radiomariaslovakia.sk/


11. 8. - 18. 8. 2019
Deň Čas Sviatok alebo spomienka Úmysel Poznámka
11.8.2019 (Ned) 09:00 19. nedeľa v cezročnom období za farníkov
12.8.2019 (Pon)
13.8.2019 (Ut)
14.8.2019 (Str) 18:00 spomienka sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka + Jana Šišuláková, 1. výročná
15.8.2019 (Štvr) 18:00 slávnosť Nanebovzatia Panny Márie, prikázaný sviatok za farníkov
16.8.2019 (Piat) 8:00 za zosnulých príbuzných Alenky Murínovej
17.8.2019 (Sob) 18:00 na úmysel celebranta
18.8.2019 (Ned) 09:15 20. nedeľa v cezročnom období na úmysel celebranta

Ďakujeme p. starostovi za výrub a orezanie stromov okolo kostola. (Stanovisko tajomníčky farskej ekonomickej rady k výrubu stromov).

Stanovisko ZKSS k obvineniu zamestnancov Spojenej školy sv. Františka

Vyjadrenie Spišského biskupstva k nešťastiu v Kluknave