Hlavná stránka: Rozdiel medzi revíziami

Z Farnosť Vysoká pri Morave
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Riadok 57: Riadok 57:
  
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
|+ 1. 3. - 8. 3. 2020
+
|+ 8. 3. - 15. 3. 2020
 
! Deň !! Čas !! Sviatok alebo spomienka !! Úmysel !! Poznámka
 
! Deň !! Čas !! Sviatok alebo spomienka !! Úmysel !! Poznámka
 
|-
 
|-
| '''1.3.2020 (Ned) ''' ||09:00 || 1. pôstna nedeľa || za farníkov ||
+
| '''8.3.2020 (Ned) ''' ||09:00 || 2. pôstna nedeľa || za farníkov ||
 
|-
 
|-
 
|  ||14:00 ||Krížová cesta || ||
 
|  ||14:00 ||Krížová cesta || ||
 
|-
 
|-
| 2.3.2020 (Pon) || || || ||
+
| 9.3.2020 (Pon) ||08:00 || ||+ rodičia a starí rodičia ||
 
|-
 
|-
| 3.3.2020 (Ut) ||17:00 || ||+ Emil a jeho rodičia||
+
| 10.3.2020 (Ut) ||17:00 ||Výročie posviacky katedrálneho chrámu sv. Martina z Tours ||+ Viktor Verníček||
 
|-
 
|-
| 4.3.2020 (Str) ||17:00 || ||+ Viktor Verníček ||
+
| 11.3.2020 (Str) ||  || || ||
 
|-
 
|-
| 5.3.2020 (Štvr)  ||08:00  || ||+ Dagmar Bangová, dcéra Emília Sarkózyová, rodona Bangová z Kátloviec   ||
+
| 12.3.2020 (Štvr)  ||08:00  || ||+ matka a otec   ||
 
|-
 
|-
| 6.3.2020 (Piat) ||17:00 ||  ||pri príležitosti životného jubilea, za Božiu pomoc, ochranu a zdravie ||
+
| 13.3.2020 (Piat) ||17:00 ||  ||+ krstní rodičia Ferdinand a Terézia Polákoví ||
 
|-
 
|-
| 7.3.2020 (Sob) ||17:00 ||  ||+ Jozefa Poláková ||
+
| 14.3.2020 (Sob) ||17:00 ||  ||+ rodičia Mária a Ján Krčmár a starí rodičia ||
 
|-
 
|-
| '''8.3.2020 (Ned) ''' ||09:00|| 2. pôstna nedeľa  ||za farníkov  ||
+
| '''15.3.2020 (Ned) ''' ||09:00|| 3. pôstna nedeľa  ||za farníkov  ||
 
|-
 
|-
 
|-
 
|-
Riadok 92: Riadok 92:
 
Prosíme všetkých, aby si pri vstupe do kostola a najmä do spovednice, vypli mobilné telefóny !!!
 
Prosíme všetkých, aby si pri vstupe do kostola a najmä do spovednice, vypli mobilné telefóny !!!
  
 +
A) Ďakujem Obecnému úradu za výrub poškodeného stromu v blízkosti kostola, ktorý ohrozoval bezpečnosť ľudí a majetku.
  
  
A) Farnosť Záhorská Ves pozýva farníkov z Vysokej na púť na Skalku pri Trenčíne. Pôsobili tam sv. Svorad a Benedikt, pustovníci. Odchod autobusu je v sobotu 9. mája o 8.00 hod. pred kostolom. Cena za dopravu a obed je 18 €. Príchod je okolo 17.00 hod. Kto má záujem nech sa po sv. omši zahlási u pani Luptáčikovej.
 
  
 
Ak chcete duchovne pomôcť vašim zosnulým príbuzným, dušiam v očistci, žijúcim ľuďom v rozličných potrebách alebo misiám, môžete nechať odslúžiť svätú omšu na svoj úmysel. Milodar na jednu svätú omšu je 5 eur. Vaše úmysly môžeme zapísať v sakristii pred alebo po sv. omši v kostole alebo na farskom úrade.
 
Ak chcete duchovne pomôcť vašim zosnulým príbuzným, dušiam v očistci, žijúcim ľuďom v rozličných potrebách alebo misiám, môžete nechať odslúžiť svätú omšu na svoj úmysel. Milodar na jednu svätú omšu je 5 eur. Vaše úmysly môžeme zapísať v sakristii pred alebo po sv. omši v kostole alebo na farskom úrade.
Riadok 107: Riadok 107:
  
 
<B>Oznamy pre veriacich Bratislavskej arcidiecézy: </B>
 
<B>Oznamy pre veriacich Bratislavskej arcidiecézy: </B>
 +
 +
Koronavírus
 +
 +
Za najviac infekčnú sa považuje osoba s prítomnými klinickými príznakmi (teplota, slabosť, kašeľ + ďalšie príznaky infekcie dýchacích ciest). Predpokladá sa, že prenos sa uskutočňuje najmä vzdušnou cestou – kvapôčkami, ktoré sa môžu zachyť aj na povrchu rúk a predmetov. V rámci preventívnych opatrení je vhodné, aby si kňaz pred slávením svätej omše dôkladne umyl
 +
a dezinfikoval ruky.
 +
 +
 +
         Je tiež potrebné dbať na zvýšenú hygienu a častejšie upratovanie v kostoloch a pastoračných centrách. Na čistenie (kľučiek na dverách, ľavíc, sedadiel, toaliet,...) je vhodné používať čistiace (dezinfekčné) prostriedky s  virucídnymi účinkami (napr. Sanytol, Savo, Ivasan,...). Je potrebné častejšia výmena sáčkov v smetných nádobách a pod.
 +
 +
 +
 
 +
 Z duchovného hľadiska ospravedlňuje z neúčasti na svätej omši v nedeľu a prikázaný sviatok jednak fyzická nemožnosť, napr. choroba znemožňujúca účasť, alebo morálna nemožnosť, napr. ak osoba vo svedomí vníma zúčastnenie sa svätej omše v danej situácii ako ohrozenie života (objektívne môže ísť o starých a chronicky vážne chorých ľudí; o malé deti; o ženy v požehnanom stave; o tých, ktorí sa starajú o chorých,...).
 +
V súvislosti so šírením vírusu COVID-19 Konferencia biskupov Slovenska odporúča všetkým katolíckym inštitúciám pravidelne sledovať a dodržiavať pokyny  Úradu verejného zdravotníctva  a zároveň zodpovedne spolupracovať s príslušnými predstaviteľmi verejnej správy.
 +
 +
 +
Ochrana zdravia je kresťanskou povinnosťou. Kým trvá nebezpečenstvo nákazy, neodporúčame organizovať pútnické zájazdy na Slovensku, ani do zahraničia. Spoločné podujatia okrem liturgických slávení treba obmedziť.
 +
Veriacich, ktorí sa necítia dobre, majú zvýšenú teplotu alebo príznaky ochorenia, prosíme, aby zostali doma, kým sa ich stav nezlepší. Chorí nie sú viazaní účasťou na nedeľných bohoslužbách:
 +
naopak, majú zodpovednosť voči ostatným, aby sa choroba nerozširovala.
 +
 +
 +
Kňazi nech vo zvýšenej miere dodržiavajú hygienu, starostlivo si pred bohoslužbami umývajú ruky a používajú dezinfekčné prostriedky. V chrámoch odporúčame dočasne nepoužívať sväteničky a z lavíc odložiť spoločné predmety -
 +
knižky, ružence, atď. Košíky pre milodary nech sa nepodávajú z rúk do rúk.
 +
 +
 +
Znak pokoja v liturgii možno zatiaľ vynechať alebo odporučiť iba vzájomný úklon hlavy, namiesto podávania rúk.
 +
 +
 +
Na vysluhovanie sviatosti zmierenia sa odporúča použiť spovednice s mriežkou, ktorú treba opatriť priesvitnou zábranou. Vyhnúť sa treba aj preplneniu chrámových priestorov.
 +
Veriacich prosíme o zachovanie pokoja a modlitbu za chorých i za zdravotníckych pracovníkov. Neprepadajme obavám, ale buďme príkladom zodpovedného postoja!
 +
Zachovajme náležitú obozretnosť, ale aj pomáhajme tým, ktorí nás potrebujú. S dôverou prosme Pána o jeho pomoc a ochranu.
 +
Slovenskí biskupi na vás denne pamätajú v modlitbách a s požehnaním.
 +
 +
Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita, predseda KBS
 +
 +
V Bratislave, 6. marca 2020
 +
 +
 +
 +
1. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave ponúka v
 +
akademickom roku 2020/2021 magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou pre kandidátov
 +
kňazstva aj pre laikov. Prihlášky sa podávajú do 30.4.2020.
  
  
Riadok 148: Riadok 189:
  
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
|+ 23.2 - 1. 3. 2020
+
|+ 1. 3. - 8. 3. 2020
 
! Deň !! Čas !! Sviatok alebo spomienka !! Úmysel !! Poznámka
 
! Deň !! Čas !! Sviatok alebo spomienka !! Úmysel !! Poznámka
 
|-
 
|-
| '''23.2.2020 (Ned) ''' ||09:00 || 7. nedeľa v cezročnom období  || za farníkov ||
+
| '''1.3.2020 (Ned) ''' ||09:00 || 1. pôstna nedeľa || za farníkov ||
 
|-
 
|-
| 24.2.2020 (Pon) ||08:00 || ||za obrátenie detí a vnúčat ||
+
| ||14:00 ||Krížová cesta || ||
 
|-
 
|-
| 25.2.2020 (Ut) ||17:00 || ||+ Marta Belešová||
+
| 2.3.2020 (Pon) || || || ||
 
|-
 
|-
| 26.2.2020 (Str) ||17:00 ||Popolcová streda ||+ Berta Kaiczová a manžel ||
+
| 3.3.2020 (Ut) ||17:00 || ||+ Emil a jeho rodičia||
 
|-
 
|-
| 27.2.2020 (Štvr) ||17:00   || ||za prehĺbenie vzťahu 2 mladých ľudí  ||
+
| 4.3.2020 (Str) ||17:00 || ||+ Viktor Verníček ||
 
|-
 
|-
| 28.2.2020 (Piat) ||17:00 ||   ||+ Stanislav, jeho rodičia a starí rodičia z oboch strán ||
+
| 5.3.2020 (Štvr) ||08:00   || ||+ Dagmar Bangová, dcéra Emília Sarkózyová, rodona Bangová z Kátloviec  ||
 
|-
 
|-
| 29.2.2020 (Sob) ||17:00 || ||+ Helena Dvoranová, 3-ročná, jej rodičia a starí rodičia z oboch strán ||
+
| 6.3.2020 (Piat) ||17:00 ||   ||pri príležitosti životného jubilea, za Božiu pomoc, ochranu a zdravie ||
 
|-
 
|-
| '''1.3.2020 (Ned) ''' ||09:00|| 1. pôstna nedeľa ||za farníkov  ||
+
| 7.3.2020 (Sob) ||17:00 ||  ||+ Jozefa Poláková ||
 
|-
 
|-
 +
| '''8.3.2020 (Ned) ''' ||09:00|| 2. pôstna nedeľa  ||za farníkov  ||
 +
|-
 +
|-
 +
|  ||14:00 ||Krížová cesta || ||
 
|}
 
|}
  

Verzia zo dňa a času 11:34, 8. marec 2020

Vitajte na stránkach farnosti sv. Ondreja vo Vysokej pri Morave.

O našom kostole

Obec Vysoká pri Morave sa nachádza na južnej časti Záhoria medzi mestom Stupava a najzápadnejšou obcou Slovenska, Záhorskou Vsou.

Kostol Sv. Ondreja je dominantou našej obce. Viac o kostole a farnosti sv. Ondreja

Užitočné informácie

Ochrana osobných údajov

Zastavte financovanie terorizmu, vyzýva apoštolský vikár sýrskeho Aleppa

Informácie z náboženského života Cirkvi na Slovensku i vo svete nájdete na:
frcth.uniba.sk
www.tkkbs.sk
www.tvlux.sk
www.lumen.sk
abu-bratislava.sk/abuba

Informácie o financovaní cirkví nájdete na:
tv.lux.sk (od (45.) 51. minúty do 60. minúty)

tv.sme.sk - Čo by znamenala odluka cirkví od štátu (najmä od 15. minúty, od 25. minúty, od 41 minúty, od 44. minúty, od 50. minúty, od 59. minúty, od 1,02 minúty, od 1,04 minúty, od 1,08 minúty, od 1,10 minúty, od 1,12 minúty (od 31. minúty zaujímavé o vplyve na štát))

Rozpis svätých omší, oznamy farnosti
8. 3. - 15. 3. 2020
Deň Čas Sviatok alebo spomienka Úmysel Poznámka
8.3.2020 (Ned) 09:00 2. pôstna nedeľa za farníkov
14:00 Krížová cesta
9.3.2020 (Pon) 08:00 + rodičia a starí rodičia
10.3.2020 (Ut) 17:00 Výročie posviacky katedrálneho chrámu sv. Martina z Tours + Viktor Verníček
11.3.2020 (Str)
12.3.2020 (Štvr) 08:00 + matka a otec
13.3.2020 (Piat) 17:00 + krstní rodičia Ferdinand a Terézia Polákoví
14.3.2020 (Sob) 17:00 + rodičia Mária a Ján Krčmár a starí rodičia
15.3.2020 (Ned) 09:00 3. pôstna nedeľa za farníkov
14:00 Krížová cesta

- Farský úrad Vysoká pri Morave prijme kostolníka. Odmena dohodou. Prihlásiť sa možno na farskom úrade alebo v sakristii.

Tel. číslo farského úradu je: +421 908/669 979.

„Zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov“: gdpr.kbs.sk.

K sviatosti pokánia možno spravidla pristúpiť pol hodiny pred sv. omšou.

Prosíme všetkých, aby si pri vstupe do kostola a najmä do spovednice, vypli mobilné telefóny !!!

A) Ďakujem Obecnému úradu za výrub poškodeného stromu v blízkosti kostola, ktorý ohrozoval bezpečnosť ľudí a majetku.


Ak chcete duchovne pomôcť vašim zosnulým príbuzným, dušiam v očistci, žijúcim ľuďom v rozličných potrebách alebo misiám, môžete nechať odslúžiť svätú omšu na svoj úmysel. Milodar na jednu svätú omšu je 5 eur. Vaše úmysly môžeme zapísať v sakristii pred alebo po sv. omši v kostole alebo na farskom úrade.


- Všetkých chlapcov pozývame, aby miništrovali. Kedykoľvek môžu prísť na sv. omšu do sakristie, kde dostanú inštrukcie.

- V prípade, že pri nedeľných a sviatočných sv. omšiach nebude žiadny zberateľ, ktorý by podľa predpisov Cirkvi vyberal milodary pre potreby farnosti počas obetovania o sv. omši, môžete svoje milodary odovzdať pri odchode z kostola do košíka pred vchodovými dvermi.

- Katolícky pohrebný obrad treba nahlásiť na farskom úrade s "Listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí". V prípade neprítomnosti treba zavolať na tel. č. 0908/669979. 


Oznamy pre veriacich Bratislavskej arcidiecézy:

Koronavírus

Za najviac infekčnú sa považuje osoba s prítomnými klinickými príznakmi (teplota, slabosť, kašeľ + ďalšie príznaky infekcie dýchacích ciest). Predpokladá sa, že prenos sa uskutočňuje najmä vzdušnou cestou – kvapôčkami, ktoré sa môžu zachyť aj na povrchu rúk a predmetov. V rámci preventívnych opatrení je vhodné, aby si kňaz pred slávením svätej omše dôkladne umyl a dezinfikoval ruky.


         Je tiež potrebné dbať na zvýšenú hygienu a častejšie upratovanie v kostoloch a pastoračných centrách. Na čistenie (kľučiek na dverách, ľavíc, sedadiel, toaliet,...) je vhodné používať čistiace (dezinfekčné) prostriedky s  virucídnymi účinkami (napr. Sanytol, Savo, Ivasan,...). Je potrebné častejšia výmena sáčkov v smetných nádobách a pod.


   Z duchovného hľadiska ospravedlňuje z neúčasti na svätej omši v nedeľu a prikázaný sviatok jednak fyzická nemožnosť, napr. choroba znemožňujúca účasť, alebo morálna nemožnosť, napr. ak osoba vo svedomí vníma zúčastnenie sa svätej omše v danej situácii ako ohrozenie života (objektívne môže ísť o starých a chronicky vážne chorých ľudí; o malé deti; o ženy v požehnanom stave; o tých, ktorí sa starajú o chorých,...). V súvislosti so šírením vírusu COVID-19 Konferencia biskupov Slovenska odporúča všetkým katolíckym inštitúciám pravidelne sledovať a dodržiavať pokyny  Úradu verejného zdravotníctva  a zároveň zodpovedne spolupracovať s príslušnými predstaviteľmi verejnej správy.


Ochrana zdravia je kresťanskou povinnosťou. Kým trvá nebezpečenstvo nákazy, neodporúčame organizovať pútnické zájazdy na Slovensku, ani do zahraničia. Spoločné podujatia okrem liturgických slávení treba obmedziť. Veriacich, ktorí sa necítia dobre, majú zvýšenú teplotu alebo príznaky ochorenia, prosíme, aby zostali doma, kým sa ich stav nezlepší. Chorí nie sú viazaní účasťou na nedeľných bohoslužbách: naopak, majú zodpovednosť voči ostatným, aby sa choroba nerozširovala.


Kňazi nech vo zvýšenej miere dodržiavajú hygienu, starostlivo si pred bohoslužbami umývajú ruky a používajú dezinfekčné prostriedky. V chrámoch odporúčame dočasne nepoužívať sväteničky a z lavíc odložiť spoločné predmety - knižky, ružence, atď. Košíky pre milodary nech sa nepodávajú z rúk do rúk.


Znak pokoja v liturgii možno zatiaľ vynechať alebo odporučiť iba vzájomný úklon hlavy, namiesto podávania rúk.


Na vysluhovanie sviatosti zmierenia sa odporúča použiť spovednice s mriežkou, ktorú treba opatriť priesvitnou zábranou. Vyhnúť sa treba aj preplneniu chrámových priestorov. Veriacich prosíme o zachovanie pokoja a modlitbu za chorých i za zdravotníckych pracovníkov. Neprepadajme obavám, ale buďme príkladom zodpovedného postoja! Zachovajme náležitú obozretnosť, ale aj pomáhajme tým, ktorí nás potrebujú. S dôverou prosme Pána o jeho pomoc a ochranu. Slovenskí biskupi na vás denne pamätajú v modlitbách a s požehnaním.

Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita, predseda KBS

V Bratislave, 6. marca 2020


1. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave ponúka v akademickom roku 2020/2021 magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou pre kandidátov kňazstva aj pre laikov. Prihlášky sa podávajú do 30.4.2020.


Záujemcom o kresťanské manželstvo odporúčame vypočuť si: od 15,40: https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1693/1241194.

Speedating

Nie každý má to šťastie, že sa má kde a kedy zoznámiť a ak aj hej, nie vždy to vyjde podľa predstáv. Pre týchto ľudí je najviac ideálnou voľbou Speed dating KatRande. Preto mnohí vyhľadávajú možnosti, ako si k sebe nájsť svoju druhú polovičku Rýchle rande pre katolíkov Speed dating je ideálna voľba pre ľudí, ktorí možno majú len pomenej šťastia na partnera, či sa hanbia, alebo jednoducho nemajú čas zoznamovať sa. Speed dating je pre veriacich katolíkov. Takéto rýchle rande je anonymné, no zároveň osobné a vhodné pre tých, ktorí by radi spoznali nových ľudí, našli potencionálneho partnera, alebo jednoducho nadviazali kontakty.

Rýchle zoznámenie

Speed dating organizujeme v príjemnom prostredí, kde sa stretne rovnaký (bežne 10) počet žien a mužov . Počas krátkeho , 7 minútového rozhovoru sa snažia zistiť o tom druhom čo najviac. Po uplynutí času sa muži posunú k ďalšiemu stolu a proces sa opakuje. Nasleduje vyplnenie formulára, v ktorom účastníci uvedú, s kým sa ešte chcú po týchto krátkych rozhovoroch stretnúť. Ak sa žena a muž rozhodnú, že sa chcú ešte stretnúť, ide o "Match". Ak takáto zhoda nastane, organizátor im pošle ich e - mailové adresy. Ak takáto zhoda nenastane, e - mailová adresa sa samozrejme neposkytuje ďalej. V prípade nenájdenia zhody je možnosť zúčastnenia sa ďalšieho speed datingu.  Ide o anonymné stretnutia, takže organizátori poskytujú emailové adresy len tým, ktorí tvoria spoločnú zhodu. Ak vás tento štýl zoznámenia zaujal, prípadne chcete vyskúšať, či to zafunguje aj u vás, radi vás uvidíme. Predtým je však  potrebná registrácia. Tá je nevyhnutná.

Registrácia 

Celé prihlasovanie aj registráciu zabezpečuje  https://www.katrande.org/   Nové termíny nájdete na ich webe - a potom následne aj u nás  https://www.katrande.org/index.php?id=167   Účastnícky poplatok je 12 eur.  Veľmi sa na vás tešíme. Tímy katRande a Domu Quo vadis.


Kán. 905 - § 1. Kňazovi nie je dovolené vo všedný deň sláviť sv. omšu viac než raz za deň.

- V prípade, že pri sv. omši nehrá organista, slová „Baránok Boží“ hovorí ľud. Kňaz sa počas týchto slov predpísanou súkromnou modlitbou pripravuje na sv. prijímanie.

- Bratislavská arcidiecéza povoľuje v posvätnom priestore chrámu koncert sakrálnej hudby alebo klasickej hudby, ktorý svojím charakterom neprotirečí posvätnosti chrámu.

- V prípade absencie kostolníckej služby môžu záujemci o sviatosť pokánia prísť požiadať o ňu po sv. omši do sakristie.

- Na umiestnenie nových obrazov, sôch alebo iného zariadenia do kostola treba súhlas Liturgickej komisie Arcibiskupského úradu.

Diecézna liturgická komisia kontroluje, aby architektonické zmeny interiérov a exteriérov sakrálnych stavieb (kostoly, kaplnky, krížové cesty, miesta používané na slávenie Eucharistie, farské budovy a podobne) boli vykonané v súlade s predpismi uvedenými v príslušných liturgických knihách a rovnako i s liturgickou tradíciou Cirkvi. Obrazy (sochy) Pána, Panny Márie a svätých nech sú tak rozmiestnené, aby veriacich privádzali k tajomstvám viery, ktoré sa tam slávia. Preto treba dávať pozor, aby jednak ich počet nebol neprimeraný, jednak aby boli rozložené v určitom poriadku a aby neodvádzali pozornosť veriacich od samého slávenia. Obraz jedného a toho istého svätého nech je zvyčajne len jeden. Vo všeobecnosti pri výzdobe kostola a jeho zariadenia, čo sa týka obrazov, treba mať na zreteli jednak nábožnosť celého spoločenstva, jednak krásu a dôstojnosť obrazov.

- V záležitosti konania koncertov v sakrálnom priestore Bratislavská arcidiecéza nemá námietky, ak farári povolia v posvätnom priestore chrámu koncert sakrálnej hudby alebo klasickej hudby, ktorý svojím charakterom neprotirečí posvätnosti chrámu.

- Na 100.výročie zjavení Panny Márie vo Fatime začne slovenské vysielanie Rádia Mária, ktoré bude možné nateraz sledovať prostredníctvom webovej stránky: http://radiomariaslovakia.sk/


1. 3. - 8. 3. 2020
Deň Čas Sviatok alebo spomienka Úmysel Poznámka
1.3.2020 (Ned) 09:00 1. pôstna nedeľa za farníkov
14:00 Krížová cesta
2.3.2020 (Pon)
3.3.2020 (Ut) 17:00 + Emil a jeho rodičia
4.3.2020 (Str) 17:00 + Viktor Verníček
5.3.2020 (Štvr) 08:00 + Dagmar Bangová, dcéra Emília Sarkózyová, rodona Bangová z Kátloviec
6.3.2020 (Piat) 17:00 pri príležitosti životného jubilea, za Božiu pomoc, ochranu a zdravie
7.3.2020 (Sob) 17:00 + Jozefa Poláková
8.3.2020 (Ned) 09:00 2. pôstna nedeľa za farníkov
14:00 Krížová cesta