Hlavná stránka: Rozdiel medzi revíziami

Z Farnosť Vysoká pri Morave
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Riadok 63: Riadok 63:
  
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
|+ 31. 5. - 7. 6. 2020
+
|+ 7. 6. - 14. 6. 2020
 
! Deň !! Čas !! Sviatok alebo spomienka !! Úmysel !! Poznámka
 
! Deň !! Čas !! Sviatok alebo spomienka !! Úmysel !! Poznámka
 
|-
 
|-
| '''31.5.2020 (Ned) ''' ||09:00 ||Zoslanie Ducha Svätého || za farníkov ||
+
| '''7.6.2020 (Ned) ''' ||09:00 ||Najsvätejšia Trojica || za farníkov ||
 
|-
 
|-
| 1.6.2020 (Pon) || || || ||
+
| 8.6.2020 (Pon) ||08:00 || ||za dary Ducha Svätého pri štúdiu ||
 
|-
 
|-
| 2.6.2020 (Ut) ||18:00 || ||za zdravie rodiny||
+
| 9.6.2020 (Ut) ||18:00 || ||+ Ľudmila Krajčírová, 30 dňová||
 
|-
 
|-
| 3.6.2020 (Str) ||18:00  ||sv. Karol Lwanga a spoločníci ||na úmysel ordinára ||
+
| 10.6.2020 (Str) ||18:00  || ||+ Šimon, Veronika a Štefan ||
 
|-
 
|-
| 4.6.2020 (Štvr)  ||18:00  ||náš Pán Ježiš Kristus, najvyšší a večný kňaz || + Jozef Rehák, 20.výročie a rodinu Rehákovú ||
+
| 11.6.2020 (Štvr)  ||18:00  ||Najsvätejšie Kristovo Telo a krv || za farníkov ||
 
|-
 
|-
| 5.6.2020 (Piat) ||18:00 ||sv. Bonifác   ||za rodinu Polákovú, Mošovskú a Veningerovú||
+
| 12.6.2020 (Piat) ||18:00 ||  ||+ Eduard Žáček, 30 dňová a jeho otec||
 
|-
 
|-
| 6.6.2020 (Sob) ||18:00 ||  ||+ matka Marta ||
+
| 13.6.2020 (Sob) ||18:00 ||sv. Anton Paduánsky ||+ Viera Kadnárová, nedožité 80. narodeniny ||
 
|-
 
|-
| '''7.6.2020 (Ned) ''' ||09:00|| Najsvätejšia Trojica ||za farníkov  ||
+
| '''14.6.2020 (Ned) ''' ||09:00|| 11. nedeľa v cezročnom období ||za farníkov  ||
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
  
- Farnosť Vysoká p.M. ďakuje pánovi Ing. Jánovi Rusnákovi za montáž svetiel do kostola, ktoré majú iba tretinu spotreby predošlých. Montáž venoval farnosti sponzorsky. Takisto vyslovujem Pán Boh odmeň za pomoc pri montáži pánovi F. Koreničovi.
+
Hlavný hygienik SR Ján Mikas vydal zoznam opatrení týkajúcich sa obnovenia verejného slávenia bohoslužieb od stredy 3. júna 2020 (od 6:00 ráno). Kňazov a veriacich pozývame k tomu, aby sa s nimi oboznámili a pri slávení bohoslužieb ich rešpektovali.
 +
 
 +
S účinnosťou od 3. júna 2020 sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v počte nad 100 osôb.
 +
Tento zákaz sa nevzťahuje na výkon bohoslužieb, prvého svätého prijímania, sviatosti birmovania, pohrebného obradu a sobášneho obradu, vrátane ich civilných verzií. Súčasne sa ukladá povinnosť pri výkone bohoslužieb, prvého svätého prijímania, sviatosti birmovania, pohrebného obradu a sobášneho obradu, vrátane ich civilných verzií:
 +
 
 +
Zmena oproti predchádzajúcim hygienickým pravidlám spočíva vo zvýšení počtu veriacich, ktorí sa spoločne môžu zúčastniť na bohoslužbe, pričom je potrebné zabezpečiť sedenie tak, že medzi obsadenými miestami musí ostať vždy jedno miesto neobsadené a sekvenciu obsadenia sedadiel je potrebné v radoch alternovať – „šachovnicové“ obsadzovanie miest (osoby z jednej domácnosti môžu sedieť vedľa seba).
 +
 
 +
- vstup a pobyt v kostole alebo v príslušných priestoroch umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),
 +
 
 +
- pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
 +
 
 +
- zabezpečiť sedenie mimo osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami musí ostať vždy jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel je potrebné v radoch alternovať,
 +
 
 +
- dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky,
 +
 
 +
- ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia, - pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov,
 +
 
 +
- zákaz podávania rúk,
 +
 
 +
- z obradov úplne vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,
 +
 
 +
- pokiaľ je to možné usporadúvať v nedeľu osobitne bohoslužby pre osoby staršie ako 65 rokov a pre osoby v rizikových skupinách,
 +
 
 +
- dezinfikovať použité bohoslužobné a iné predmety,
 +
 
 +
- pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov, agapé si musí rozdávateľ dezinfikovať ruky. Pri prijímaní „pod obojím“ striktne dodržiavať iba podávanie chleba na ruku, nepoužívať obrady pitia z jednej nádoby (napr. pitie z kalicha viacerými osobami ako jednou, vrátane kňazov, diakonov a pod. Z kalicha môže piť vždy iba jedna osoba (napr. predsedajúci liturgii),
 +
 
 +
- ruky sa nepodávajú (znak pokoja sa nahradí úklonom alebo gestom úsmevu),
 +
 
 +
- v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou (napr. sväteničky),
 +
 
 +
- vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov.
 +
 
 +
 
 +
Ján Mikas, hlavný hygienik Slovenskej republiky
 +
 
  
- Dňa 6. júna 2020 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Tomáš Mareš z farnosti Vysoká pri Morave a Gabriela Galbová z farnosti Vysoká pri Morave. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.
 
  
  
Riadok 271: Riadok 305:
  
 
- Na 100.výročie zjavení Panny Márie vo Fatime začne slovenské vysielanie Rádia Mária, ktoré bude možné nateraz sledovať prostredníctvom webovej stránky: http://radiomariaslovakia.sk/
 
- Na 100.výročie zjavení Panny Márie vo Fatime začne slovenské vysielanie Rádia Mária, ktoré bude možné nateraz sledovať prostredníctvom webovej stránky: http://radiomariaslovakia.sk/
 +
  
  
Riadok 276: Riadok 311:
  
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
|+ 24. 5. - 31. 5. 2020
+
|+ 31. 5. - 7. 6. 2020
 
! Deň !! Čas !! Sviatok alebo spomienka !! Úmysel !! Poznámka
 
! Deň !! Čas !! Sviatok alebo spomienka !! Úmysel !! Poznámka
 
|-
 
|-
| '''24.5.2020 (Ned) ''' ||09:00 || 7. Veľkonočná nedeľa || za farníkov ||
+
| '''31.5.2020 (Ned) ''' ||09:00 ||Zoslanie Ducha Svätého || za farníkov ||
 
|-
 
|-
| 25.5.2020 (Pon) ||08:00 || ||za farníkov ||
+
| 1.6.2020 (Pon) || || || ||
 
|-
 
|-
| 26.5.2020 (Ut) ||18:00 ||sv. Filip Neri ||+ krstní rodičia Ferdinand a Terézia Polákovci||
+
| 2.6.2020 (Ut) ||18:00 || ||za zdravie rodiny||
 
|-
 
|-
| 27.5.2020 (Str) ||07:00  || ||za zdravie Štefana ||
+
| 3.6.2020 (Str) ||18:00  ||sv. Karol Lwanga a spoločníci ||na úmysel ordinára ||
 
|-
 
|-
| 28.5.2020 (Štvr)  ||18:00  || || + František Hološka - 13. výročie a manželka Cecília - 1. výročie ||
+
| 4.6.2020 (Štvr)  ||18:00  ||náš Pán Ježiš Kristus, najvyšší a večný kňaz || + Jozef Rehák, 20.výročie a rodinu Rehákovú ||
 
|-
 
|-
| 29.5.2020 (Piat) ||18:00 ||  ||´ďakovná, 60 rokov manželstva||
+
| 5.6.2020 (Piat) ||18:00 ||sv. Bonifác   ||za rodinu Polákovú, Mošovskú a Veningerovú||
 
|-
 
|-
| 30.5.2020 (Sob) ||18:00 ||  ||+ manžel Ennio, nedožité 90. narodeniny, rodičia Ovčarovičovci a celá rodina Ovčarovičová ||
+
| 6.6.2020 (Sob) ||18:00 ||  ||+ matka Marta ||
 
|-
 
|-
| '''31.5.2020 (Ned) ''' ||09:00|| Zoslanie Ducha Svätého ||za farníkov  ||
+
| '''7.6.2020 (Ned) ''' ||09:00|| Najsvätejšia Trojica ||za farníkov  ||
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
 
  
  

Verzia zo dňa a času 10:42, 7. jún 2020

Vitajte na stránkach farnosti sv. Ondreja vo Vysokej pri Morave.

O našom kostole

Obec Vysoká pri Morave sa nachádza na južnej časti Záhoria medzi mestom Stupava a najzápadnejšou obcou Slovenska, Záhorskou Vsou.

Kostol Sv. Ondreja je dominantou našej obce. Viac o kostole a farnosti sv. Ondreja

Užitočné informácie

Ochrana osobných údajov

Zastavte financovanie terorizmu, vyzýva apoštolský vikár sýrskeho Aleppa

Informácie z náboženského života Cirkvi na Slovensku i vo svete nájdete na:
frcth.uniba.sk
www.tkkbs.sk
www.tvlux.sk
www.lumen.sk
abu-bratislava.sk/abuba

Informácie o financovaní cirkví nájdete na:
tv.lux.sk (od (45.) 51. minúty do 60. minúty)

tv.sme.sk - Čo by znamenala odluka cirkví od štátu (najmä od 15. minúty, od 25. minúty, od 41 minúty, od 44. minúty, od 50. minúty, od 59. minúty, od 1,02 minúty, od 1,04 minúty, od 1,08 minúty, od 1,10 minúty, od 1,12 minúty (od 31. minúty zaujímavé o vplyve na štát))

Rozpis svätých omší, oznamy farnosti
7. 6. - 14. 6. 2020
Deň Čas Sviatok alebo spomienka Úmysel Poznámka
7.6.2020 (Ned) 09:00 Najsvätejšia Trojica za farníkov
8.6.2020 (Pon) 08:00 za dary Ducha Svätého pri štúdiu
9.6.2020 (Ut) 18:00 + Ľudmila Krajčírová, 30 dňová
10.6.2020 (Str) 18:00 + Šimon, Veronika a Štefan
11.6.2020 (Štvr) 18:00 Najsvätejšie Kristovo Telo a krv za farníkov
12.6.2020 (Piat) 18:00 + Eduard Žáček, 30 dňová a jeho otec
13.6.2020 (Sob) 18:00 sv. Anton Paduánsky + Viera Kadnárová, nedožité 80. narodeniny
14.6.2020 (Ned) 09:00 11. nedeľa v cezročnom období za farníkov

Hlavný hygienik SR Ján Mikas vydal zoznam opatrení týkajúcich sa obnovenia verejného slávenia bohoslužieb od stredy 3. júna 2020 (od 6:00 ráno). Kňazov a veriacich pozývame k tomu, aby sa s nimi oboznámili a pri slávení bohoslužieb ich rešpektovali.

S účinnosťou od 3. júna 2020 sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v počte nad 100 osôb. Tento zákaz sa nevzťahuje na výkon bohoslužieb, prvého svätého prijímania, sviatosti birmovania, pohrebného obradu a sobášneho obradu, vrátane ich civilných verzií. Súčasne sa ukladá povinnosť pri výkone bohoslužieb, prvého svätého prijímania, sviatosti birmovania, pohrebného obradu a sobášneho obradu, vrátane ich civilných verzií:

Zmena oproti predchádzajúcim hygienickým pravidlám spočíva vo zvýšení počtu veriacich, ktorí sa spoločne môžu zúčastniť na bohoslužbe, pričom je potrebné zabezpečiť sedenie tak, že medzi obsadenými miestami musí ostať vždy jedno miesto neobsadené a sekvenciu obsadenia sedadiel je potrebné v radoch alternovať – „šachovnicové“ obsadzovanie miest (osoby z jednej domácnosti môžu sedieť vedľa seba).

- vstup a pobyt v kostole alebo v príslušných priestoroch umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),

- pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,

- zabezpečiť sedenie mimo osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami musí ostať vždy jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel je potrebné v radoch alternovať,

- dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky,

- ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia, - pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov,

- zákaz podávania rúk,

- z obradov úplne vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,

- pokiaľ je to možné usporadúvať v nedeľu osobitne bohoslužby pre osoby staršie ako 65 rokov a pre osoby v rizikových skupinách,

- dezinfikovať použité bohoslužobné a iné predmety,

- pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov, agapé si musí rozdávateľ dezinfikovať ruky. Pri prijímaní „pod obojím“ striktne dodržiavať iba podávanie chleba na ruku, nepoužívať obrady pitia z jednej nádoby (napr. pitie z kalicha viacerými osobami ako jednou, vrátane kňazov, diakonov a pod. Z kalicha môže piť vždy iba jedna osoba (napr. predsedajúci liturgii),

- ruky sa nepodávajú (znak pokoja sa nahradí úklonom alebo gestom úsmevu),

- v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou (napr. sväteničky),

- vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov.


Ján Mikas, hlavný hygienik Slovenskej republiky
A) Do konca epidémie odporúčame účastníkom sv. omší a iných bohoslužieb v kostole, aby prišli v rukaviciach alebo mali so sebou vlhké hygienické vreckovky.

B) Kajúcnici, ktorí chcú prijať sviatosť pokánia, môžu počkať pred spovednicou. Tam dostanú pokyny, kde bude prebiehať sviatosť pokánia.

C) Prosíme farníkov, ktorých úmysly sv. omší nemohli byť od 12.3. odslúžené, aby si v sakristii, na farskom úrade alebo telefonicky na čísle 0908/669979 dohodli náhradné termíny.

Veľadôstojní páni farári, od stredy 6. mája 2020 bude obnovené verejné slávenie bohoslužieb.   Pri obnovení verejného slávenia bohoslužieb bude potrebné z hygienického hľadiska zachovať usmernenia Úradu verejného zdravotníctva, ktoré by mali byť vydané dnes alebo zajtra. Istotne však bude potrebné:

 označiť miesta v kostole pre veriacich o na sedenie môže byť obsadený len každý druhý rad lavíc s tým, že v lavici musí byť zachovaný dvojmetrový odstup o na státie označiť miesta „do hviezdice“ s minimálne dvojmetrovými rozostupmi

 zabezpečiť pri vchode do kostola dezinfekciu rúk

 zabezpečiť vetranie v kostole 

 pravidelne dezinfikovať kľučky a kontaktné plochy v kostole

 dohliadnuť na to, aby všetci veriaci mali rúško zakrývajúce ústa a nos

 pred rozdávaním svätého prijímania dezinfikovať ruky rozdávateľa

 zachovať dvojmetrové odstupy v rade na sväté prijímanie


Až do úplného odvolania opatrení, ktoré limitujú zhromažďovanie sa, zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na svätej omši v nedele a prikázané sviatky.

  Ak je to možné a bude to potrebné, treba pridať vo farnostiach sväté omše v nedele a všedné dni.

  Je vhodné zabezpečiť vonkajšie ozvučenie tam, kde je to (po prípadnej dohode s miestnou samosprávou) uskutočniteľné.

  Je potrebné, aby veriaci vo vyššom veku a veriaci trpiacimi závažnými chronickými ochoreniami ešte zvážili svoju prítomnosť na bohoslužbách, nakoľko  koronavírus je pre nich spojený s väčším zdravotným rizikom.

  Je vhodné jednu nedeľnú svätú omšu (vo farnostiach s viacerými svätými omšami vo všedné dni aj vo všedný deň) vyčleniť práve pre seniorov a požiadať ich, aby prednostne využili toto slávenie. Seniorom však nemožno brániť, ak prídu na inú svätú omšu, než na tú, ktorá je pre nich určená.

  Sväté omše majú mať kratšie trvanie. Znak pokoja sa vynecháva alebo nahrádza úklonom hlavy. Sväteničky zostávajú prázdne, v laviciach nemajú byť spoločné knižky, texty, či ružence. Sväté prijímanie sa na základe dovolenia Konferencie biskupov Slovenska rozdáva do rúk.

  Vo farnostiach, v ktorých je to možné, sa sväté omše môžu sláviť v exteriéri pri zachovaní kán. 932 Kódexu kánonického práva.

  Zároveň Vám dávame do pozornosti  článok na TK KBS „Ako uvádzať do praxe nové usmernenia o slávení bohoslužieb“. https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200504033

  S prianím Božieho požehnania,


Július Pomšár sekretár arcibiskupa


Milí farníci, od 6.5. je možnosť slávenia sv. omší za prepokladu dodržiavania opatrení. Prosím Vás o informáciu, kto má záujem zabezpečiť tieto opatrenia:

Kňazi nech ustanovia službu, ktorá bude dohliadať na dodržiavanie nasledujúcich pravidiel;

Keďže v danej fáze ešte nie je možné naplno využiť kapacitu chrámov, prosíme kňazov, aby vhodným, viditeľným spôsobom označili miesta, kde veriaci môžu v laviciach (či v radoch stoličiek) sedieť, pri zachovanípravidla obsadenia každého druhého radu a dvojmetrových odstupov. Podobne treba na podlahe chrámu "do hviezdice" označiť miesta určené na státie, aby medzi jednotlivými veriacimi zostali minimálne dvojmetrové rozostupy.

Ak je pred kostolom k dispozícii priestor na státie, možno ho po naplnení kapacity chrámu využiť, takisto s upozornením na rozostupy. Je vhodné zabezpečiť vonkajšie ozvučenie tam, kde je to (po prípadnej dohode s miestnou samosprávou) uskutočniteľné.

V kostole je potrebné zabezpečiť vetranie, aby vzduch vo vnútri nezostal celkom bez pohybu. Pravidelne treba dezinfikovať kľučky a kontaktné plochy. Sväté omše nech majú kratšie trvanie: to treba zohľadniť aj pri príhovoroch. Znak pokoja vynechávame alebo nahrádzame úkonom hlavy. Sväteničky zostávajú prázdne, v laviciach nech nie sú spoločné knižky, texty, či ružence.

Pri vstupe do kostola nech je pre veriacich k dispozícii stolík s dezinfekciou na ruky. Podobný stolík nech si zabezpečí kňaz pre rozdávanie svätého prijímania: ak by došlo ku kontaktu s veriacim, nech má kňaz možnosť dezinfikovať si ruky.
- Farský úrad Vysoká pri Morave prijme kostolníka. Odmena dohodou. Prihlásiť sa možno na farskom úrade alebo v sakristii.

Tel. číslo farského úradu je: +421 908/669 979.

„Zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov“: gdpr.kbs.sk.

K sviatosti pokánia možno spravidla pristúpiť pol hodiny pred sv. omšou.

Prosíme všetkých, aby si pri vstupe do kostola a najmä do spovednice, vypli mobilné telefóny !!!

A) Ďakujem Obecnému úradu za výrub poškodeného stromu v blízkosti kostola, ktorý ohrozoval bezpečnosť ľudí a majetku.


Ak chcete duchovne pomôcť vašim zosnulým príbuzným, dušiam v očistci, žijúcim ľuďom v rozličných potrebách alebo misiám, môžete nechať odslúžiť svätú omšu na svoj úmysel. Milodar na jednu svätú omšu je 5 eur. Vaše úmysly môžeme zapísať v sakristii pred alebo po sv. omši v kostole alebo na farskom úrade.


- Všetkých chlapcov pozývame, aby miništrovali. Kedykoľvek môžu prísť na sv. omšu do sakristie, kde dostanú inštrukcie.

- V prípade, že pri nedeľných a sviatočných sv. omšiach nebude žiadny zberateľ, ktorý by podľa predpisov Cirkvi vyberal milodary pre potreby farnosti počas obetovania o sv. omši, môžete svoje milodary odovzdať pri odchode z kostola do košíka pred vchodovými dvermi.

- Katolícky pohrebný obrad treba nahlásiť na farskom úrade s "Listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí". V prípade neprítomnosti treba zavolať na tel. č. 0908/669979. 


Oznamy pre veriacich Bratislavskej arcidiecézy:

Koronavírus

Za najviac infekčnú sa považuje osoba s prítomnými klinickými príznakmi (teplota, slabosť, kašeľ + ďalšie príznaky infekcie dýchacích ciest). Predpokladá sa, že prenos sa uskutočňuje najmä vzdušnou cestou – kvapôčkami, ktoré sa môžu zachyť aj na povrchu rúk a predmetov. V rámci preventívnych opatrení je vhodné, aby si kňaz pred slávením svätej omše dôkladne umyl a dezinfikoval ruky.


         Je tiež potrebné dbať na zvýšenú hygienu a častejšie upratovanie v kostoloch a pastoračných centrách. Na čistenie (kľučiek na dverách, ľavíc, sedadiel, toaliet,...) je vhodné používať čistiace (dezinfekčné) prostriedky s  virucídnymi účinkami (napr. Sanytol, Savo, Ivasan,...). Je potrebné častejšia výmena sáčkov v smetných nádobách a pod.


   Z duchovného hľadiska ospravedlňuje z neúčasti na svätej omši v nedeľu a prikázaný sviatok jednak fyzická nemožnosť, napr. choroba znemožňujúca účasť, alebo morálna nemožnosť, napr. ak osoba vo svedomí vníma zúčastnenie sa svätej omše v danej situácii ako ohrozenie života (objektívne môže ísť o starých a chronicky vážne chorých ľudí; o malé deti; o ženy v požehnanom stave; o tých, ktorí sa starajú o chorých,...). V súvislosti so šírením vírusu COVID-19 Konferencia biskupov Slovenska odporúča všetkým katolíckym inštitúciám pravidelne sledovať a dodržiavať pokyny  Úradu verejného zdravotníctva  a zároveň zodpovedne spolupracovať s príslušnými predstaviteľmi verejnej správy.


Ochrana zdravia je kresťanskou povinnosťou. Kým trvá nebezpečenstvo nákazy, neodporúčame organizovať pútnické zájazdy na Slovensku, ani do zahraničia. Spoločné podujatia okrem liturgických slávení treba obmedziť. Veriacich, ktorí sa necítia dobre, majú zvýšenú teplotu alebo príznaky ochorenia, prosíme, aby zostali doma, kým sa ich stav nezlepší. Chorí nie sú viazaní účasťou na nedeľných bohoslužbách: naopak, majú zodpovednosť voči ostatným, aby sa choroba nerozširovala.


Kňazi nech vo zvýšenej miere dodržiavajú hygienu, starostlivo si pred bohoslužbami umývajú ruky a používajú dezinfekčné prostriedky. V chrámoch odporúčame dočasne nepoužívať sväteničky a z lavíc odložiť spoločné predmety - knižky, ružence, atď. Košíky pre milodary nech sa nepodávajú z rúk do rúk.


Znak pokoja v liturgii možno zatiaľ vynechať alebo odporučiť iba vzájomný úklon hlavy, namiesto podávania rúk.


Na vysluhovanie sviatosti zmierenia sa odporúča použiť spovednice s mriežkou, ktorú treba opatriť priesvitnou zábranou. Vyhnúť sa treba aj preplneniu chrámových priestorov. Veriacich prosíme o zachovanie pokoja a modlitbu za chorých i za zdravotníckych pracovníkov. Neprepadajme obavám, ale buďme príkladom zodpovedného postoja! Zachovajme náležitú obozretnosť, ale aj pomáhajme tým, ktorí nás potrebujú. S dôverou prosme Pána o jeho pomoc a ochranu. Slovenskí biskupi na vás denne pamätajú v modlitbách a s požehnaním.

Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita, predseda KBS

V Bratislave, 6. marca 2020


1. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave ponúka v akademickom roku 2020/2021 magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou pre kandidátov kňazstva aj pre laikov. Prihlášky sa podávajú do 30.4.2020.


Záujemcom o kresťanské manželstvo odporúčame vypočuť si: od 15,40: https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1693/1241194.

Speedating

Nie každý má to šťastie, že sa má kde a kedy zoznámiť a ak aj hej, nie vždy to vyjde podľa predstáv. Pre týchto ľudí je najviac ideálnou voľbou Speed dating KatRande. Preto mnohí vyhľadávajú možnosti, ako si k sebe nájsť svoju druhú polovičku Rýchle rande pre katolíkov Speed dating je ideálna voľba pre ľudí, ktorí možno majú len pomenej šťastia na partnera, či sa hanbia, alebo jednoducho nemajú čas zoznamovať sa. Speed dating je pre veriacich katolíkov. Takéto rýchle rande je anonymné, no zároveň osobné a vhodné pre tých, ktorí by radi spoznali nových ľudí, našli potencionálneho partnera, alebo jednoducho nadviazali kontakty.

Rýchle zoznámenie

Speed dating organizujeme v príjemnom prostredí, kde sa stretne rovnaký (bežne 10) počet žien a mužov . Počas krátkeho , 7 minútového rozhovoru sa snažia zistiť o tom druhom čo najviac. Po uplynutí času sa muži posunú k ďalšiemu stolu a proces sa opakuje. Nasleduje vyplnenie formulára, v ktorom účastníci uvedú, s kým sa ešte chcú po týchto krátkych rozhovoroch stretnúť. Ak sa žena a muž rozhodnú, že sa chcú ešte stretnúť, ide o "Match". Ak takáto zhoda nastane, organizátor im pošle ich e - mailové adresy. Ak takáto zhoda nenastane, e - mailová adresa sa samozrejme neposkytuje ďalej. V prípade nenájdenia zhody je možnosť zúčastnenia sa ďalšieho speed datingu.  Ide o anonymné stretnutia, takže organizátori poskytujú emailové adresy len tým, ktorí tvoria spoločnú zhodu. Ak vás tento štýl zoznámenia zaujal, prípadne chcete vyskúšať, či to zafunguje aj u vás, radi vás uvidíme. Predtým je však  potrebná registrácia. Tá je nevyhnutná.

Registrácia 

Celé prihlasovanie aj registráciu zabezpečuje  https://www.katrande.org/   Nové termíny nájdete na ich webe - a potom následne aj u nás  https://www.katrande.org/index.php?id=167   Účastnícky poplatok je 12 eur.  Veľmi sa na vás tešíme. Tímy katRande a Domu Quo vadis.


Kán. 905 - § 1. Kňazovi nie je dovolené vo všedný deň sláviť sv. omšu viac než raz za deň.

- V prípade, že pri sv. omši nehrá organista, slová „Baránok Boží“ hovorí ľud. Kňaz sa počas týchto slov predpísanou súkromnou modlitbou pripravuje na sv. prijímanie.

- Bratislavská arcidiecéza povoľuje v posvätnom priestore chrámu koncert sakrálnej hudby alebo klasickej hudby, ktorý svojím charakterom neprotirečí posvätnosti chrámu.

- V prípade absencie kostolníckej služby môžu záujemci o sviatosť pokánia prísť požiadať o ňu po sv. omši do sakristie.

- Na umiestnenie nových obrazov, sôch alebo iného zariadenia do kostola treba súhlas Liturgickej komisie Arcibiskupského úradu.

Diecézna liturgická komisia kontroluje, aby architektonické zmeny interiérov a exteriérov sakrálnych stavieb (kostoly, kaplnky, krížové cesty, miesta používané na slávenie Eucharistie, farské budovy a podobne) boli vykonané v súlade s predpismi uvedenými v príslušných liturgických knihách a rovnako i s liturgickou tradíciou Cirkvi. Obrazy (sochy) Pána, Panny Márie a svätých nech sú tak rozmiestnené, aby veriacich privádzali k tajomstvám viery, ktoré sa tam slávia. Preto treba dávať pozor, aby jednak ich počet nebol neprimeraný, jednak aby boli rozložené v určitom poriadku a aby neodvádzali pozornosť veriacich od samého slávenia. Obraz jedného a toho istého svätého nech je zvyčajne len jeden. Vo všeobecnosti pri výzdobe kostola a jeho zariadenia, čo sa týka obrazov, treba mať na zreteli jednak nábožnosť celého spoločenstva, jednak krásu a dôstojnosť obrazov.

- V záležitosti konania koncertov v sakrálnom priestore Bratislavská arcidiecéza nemá námietky, ak farári povolia v posvätnom priestore chrámu koncert sakrálnej hudby alebo klasickej hudby, ktorý svojím charakterom neprotirečí posvätnosti chrámu.

- Na 100.výročie zjavení Panny Márie vo Fatime začne slovenské vysielanie Rádia Mária, ktoré bude možné nateraz sledovať prostredníctvom webovej stránky: http://radiomariaslovakia.sk/31. 5. - 7. 6. 2020
Deň Čas Sviatok alebo spomienka Úmysel Poznámka
31.5.2020 (Ned) 09:00 Zoslanie Ducha Svätého za farníkov
1.6.2020 (Pon)
2.6.2020 (Ut) 18:00 za zdravie rodiny
3.6.2020 (Str) 18:00 sv. Karol Lwanga a spoločníci na úmysel ordinára
4.6.2020 (Štvr) 18:00 náš Pán Ježiš Kristus, najvyšší a večný kňaz + Jozef Rehák, 20.výročie a rodinu Rehákovú
5.6.2020 (Piat) 18:00 sv. Bonifác za rodinu Polákovú, Mošovskú a Veningerovú
6.6.2020 (Sob) 18:00 + matka Marta
7.6.2020 (Ned) 09:00 Najsvätejšia Trojica za farníkov