Hlavná stránka: Rozdiel medzi revíziami

Z Farnosť Vysoká pri Morave
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Riadok 63: Riadok 63:
  
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
|+ 14. 6. - 21. 6. 2020
+
|+ 21. 6. - 28. 6. 2020
 
! Deň !! Čas !! Sviatok alebo spomienka !! Úmysel !! Poznámka
 
! Deň !! Čas !! Sviatok alebo spomienka !! Úmysel !! Poznámka
 
|-
 
|-
| '''14.6.2020 (Ned) ''' ||09:00 || 11. nedeľa v cezročnom období || za farníkov ||
+
| '''21.6.2020 (Ned) ''' ||09:00 || 12. nedeľa v cezročnom období || za farníkov ||
 
|-
 
|-
| 15.6.2020 (Pon) ||08:00 || || ||
+
| 22.6.2020 (Pon) ||08:00 || ||za rodinu ||
 
|-
 
|-
| 16.6.2020 (Ut) ||18:00 || ||všetci Jozefovia vo farnosti||
+
| 23.6.2020 (Ut) ||19:00 || ||+ Anna Luptáčiková a rodičia Škrípoví||
 
|-
 
|-
| 17.6.2020 (Str) ||19:00  || ||+ Ján Dvoran, 30-dňová ||
+
| 24.6.2020 (Str) ||08:00  ||narodenie sv. Jána Krstiteľa ||+ rodičia Ján a Hermína, sestra Fany a jej zať Ján ||
 
|-
 
|-
| 18.6.2020 (Štvr)  ||19:00  || || dcéra Vierka, rodičia Anton a Antónia Mikuláškoví ||
+
| 25.6.2020 (Štvr)  ||19:00  || || + rodina Luptáčiková z Detvy ||
 
|-
 
|-
| 19.6.2020 (Piat) ||18:00 ||Najsvätejšie Srdce Ježišovo   ||prosba o Božie požehnanie pre živú rodinu||
+
| 26.6.2020 (Piat) ||18:00 ||  ||+ Eleonóra Michálková||
 
|-
 
|-
| 20.6.2020 (Sob) ||18:00 ||Nepoškvrnené Srdce panny Márie ||+ manžel, 25-výročie ||
+
| 27.6.2020 (Sob) ||18:00 ||  ||+ Eleonóra Michálková ||
 
|-
 
|-
| '''21.6.2020 (Ned) ''' ||09:00|| 12. nedeľa v cezročnom období  ||za farníkov  ||
+
| '''28.6.2020 (Ned) ''' ||09:00|| 13. nedeľa v cezročnom období  ||za farníkov  ||
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
  
Pravidlá vydané Úradom verejného zdravotníctva SR pre verejné slávenie bohoslužieb platné od 10. júna 2020.
+
A) Slovenskí biskupi vzhľadom na pokračujúce uvoľňovanie protiepidemických opatrení rozhodli o odvolaní všeobecného dišpenzu od povinnej účasti veriacich na nedeľných a sviatočných bohoslužbách k 17. júnu 2020.
  
 +
B) V platnosti zostávajú výnimky z povinnej účasti pre tých, ktorí sú chorí, musia zostať v karanténe alebo pociťujú vážnu fyzickú či morálnu prekážku (napríklad veľkú obavu kvôli iným chronickým ochoreniam, pooperačným stavom, atď.).
 +
 +
Pravidlá vydané Úradom verejného zdravotníctva SR pre verejné slávenie bohoslužieb platné od 20. júna 2020:
 +
 +
„- vstup a pobyt v kostole alebo v príslušných priestoroch umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),
 +
 +
- pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
 +
 +
- odporúčame zabezpečiť sedenie mimo osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel odporúčame v radoch alternovať,
 +
 +
- dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky,
 +
 +
- z obradov úplne vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,
 +
 +
- pokiaľ je to možné usporadúvať v nedeľu osobitne bohoslužby pre osoby staršie ako 65 rokov a pre osoby v rizikových skupinách,
 +
 +
- dezinfikovať použité bohoslužobné a iné predmety,
 +
 +
- pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov, agapé si musí rozdávateľ dezinfikovať ruky. Pri prijímaní sa odporúča prednostne podávanie chleba na ruku. V prípade kontaktu rozdávateľa s ústami veriaceho, si musí rozdávateľ zakaždým vydezinfikovať ruky.
 +
 +
Zároveň je potrebné nepoužívať obrady pitia z jednej nádoby (napr. pitie z kalicha viacerými osobami ako jednou, vrátane kňazov, diakonov a pod. Z kalicha môže piť vždy iba jedna osoba (napr. predsedajúci liturgii),
 +
 +
- odporúčame, aby sa ruky sa nepodávali (znak pokoja je možné nahradiť úklonom alebo gestom úsmevu),
 +
 +
- odporúčame v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou (napr. sväteničky),
 +
 +
- vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov.
 +
 +
Pravidlá vydané Úradom verejného zdravotníctva SR pre verejné slávenie bohoslužieb platné od 10. júna 2020.
 
 
 
 
 
Nové pravidlá už nestanovujú povinnosť, iba odporúčanie tzv. šachovnicového sedenia v kostole. Preto už viac nemusia byť označované miesta v kostole, na ktorých je možné sedieť.
 
Nové pravidlá už nestanovujú povinnosť, iba odporúčanie tzv. šachovnicového sedenia v kostole. Preto už viac nemusia byť označované miesta v kostole, na ktorých je možné sedieť.
 +
 
 +
  
 
 
 
 
Riadok 234: Riadok 265:
  
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
|+ 7. 6. - 14. 6. 2020
+
|+ 14. 6. - 21. 6. 2020
 
! Deň !! Čas !! Sviatok alebo spomienka !! Úmysel !! Poznámka
 
! Deň !! Čas !! Sviatok alebo spomienka !! Úmysel !! Poznámka
 
|-
 
|-
| '''7.6.2020 (Ned) ''' ||09:00 ||Najsvätejšia Trojica || za farníkov ||
+
| '''14.6.2020 (Ned) ''' ||09:00 || 11. nedeľa v cezročnom období || za farníkov ||
 
|-
 
|-
| 8.6.2020 (Pon) ||08:00 || ||za dary Ducha Svätého pri štúdiu ||
+
| 15.6.2020 (Pon) ||08:00 || || ||
 
|-
 
|-
| 9.6.2020 (Ut) ||18:00 || ||+ Ľudmila Krajčírová, 30 dňová||
+
| 16.6.2020 (Ut) ||18:00 || ||všetci Jozefovia vo farnosti||
 
|-
 
|-
| 10.6.2020 (Str) ||18:00  || ||+ Šimon, Veronika a Štefan ||
+
| 17.6.2020 (Str) ||19:00  || ||+ Ján Dvoran, 30-dňová ||
 
|-
 
|-
| 11.6.2020 (Štvr)  ||18:00  ||Najsvätejšie Kristovo Telo a krv || za farníkov ||
+
| 18.6.2020 (Štvr)  ||19:00  || || dcéra Vierka, rodičia Anton a Antónia Mikuláškoví ||
 
|-
 
|-
| 12.6.2020 (Piat) ||18:00 ||  ||+ Eduard Žáček, 30 dňová a jeho otec||
+
| 19.6.2020 (Piat) ||18:00 ||Najsvätejšie Srdce Ježišovo   ||prosba o Božie požehnanie pre živú rodinu||
 
|-
 
|-
| 13.6.2020 (Sob) ||18:00 ||sv. Anton Paduánsky ||+ Viera Kadnárová, nedožité 80. narodeniny ||
+
| 20.6.2020 (Sob) ||18:00 ||Nepoškvrnené Srdce panny Márie ||+ manžel, 25-výročie ||
 
|-
 
|-
| '''14.6.2020 (Ned) ''' ||09:00|| 11. nedeľa v cezročnom období  ||za farníkov  ||
+
| '''21.6.2020 (Ned) ''' ||09:00|| 12. nedeľa v cezročnom období  ||za farníkov  ||
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
 
  
  

Verzia zo dňa a času 11:03, 21. jún 2020

Vitajte na stránkach farnosti sv. Ondreja vo Vysokej pri Morave.

O našom kostole

Obec Vysoká pri Morave sa nachádza na južnej časti Záhoria medzi mestom Stupava a najzápadnejšou obcou Slovenska, Záhorskou Vsou.

Kostol Sv. Ondreja je dominantou našej obce. Viac o kostole a farnosti sv. Ondreja

Užitočné informácie

Ochrana osobných údajov

Zastavte financovanie terorizmu, vyzýva apoštolský vikár sýrskeho Aleppa

Informácie z náboženského života Cirkvi na Slovensku i vo svete nájdete na:
frcth.uniba.sk
www.tkkbs.sk
www.tvlux.sk
www.lumen.sk
abu-bratislava.sk/abuba

Informácie o financovaní cirkví nájdete na:
tv.lux.sk (od (45.) 51. minúty do 60. minúty)

tv.sme.sk - Čo by znamenala odluka cirkví od štátu (najmä od 15. minúty, od 25. minúty, od 41 minúty, od 44. minúty, od 50. minúty, od 59. minúty, od 1,02 minúty, od 1,04 minúty, od 1,08 minúty, od 1,10 minúty, od 1,12 minúty (od 31. minúty zaujímavé o vplyve na štát))

Rozpis svätých omší, oznamy farnosti
21. 6. - 28. 6. 2020
Deň Čas Sviatok alebo spomienka Úmysel Poznámka
21.6.2020 (Ned) 09:00 12. nedeľa v cezročnom období za farníkov
22.6.2020 (Pon) 08:00 za rodinu
23.6.2020 (Ut) 19:00 + Anna Luptáčiková a rodičia Škrípoví
24.6.2020 (Str) 08:00 narodenie sv. Jána Krstiteľa + rodičia Ján a Hermína, sestra Fany a jej zať Ján
25.6.2020 (Štvr) 19:00 + rodina Luptáčiková z Detvy
26.6.2020 (Piat) 18:00 + Eleonóra Michálková
27.6.2020 (Sob) 18:00 + Eleonóra Michálková
28.6.2020 (Ned) 09:00 13. nedeľa v cezročnom období za farníkov

A) Slovenskí biskupi vzhľadom na pokračujúce uvoľňovanie protiepidemických opatrení rozhodli o odvolaní všeobecného dišpenzu od povinnej účasti veriacich na nedeľných a sviatočných bohoslužbách k 17. júnu 2020.

B) V platnosti zostávajú výnimky z povinnej účasti pre tých, ktorí sú chorí, musia zostať v karanténe alebo pociťujú vážnu fyzickú či morálnu prekážku (napríklad veľkú obavu kvôli iným chronickým ochoreniam, pooperačným stavom, atď.).

Pravidlá vydané Úradom verejného zdravotníctva SR pre verejné slávenie bohoslužieb platné od 20. júna 2020:

„- vstup a pobyt v kostole alebo v príslušných priestoroch umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),

- pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,

- odporúčame zabezpečiť sedenie mimo osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel odporúčame v radoch alternovať,

- dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky,

- z obradov úplne vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,

- pokiaľ je to možné usporadúvať v nedeľu osobitne bohoslužby pre osoby staršie ako 65 rokov a pre osoby v rizikových skupinách,

- dezinfikovať použité bohoslužobné a iné predmety,

- pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov, agapé si musí rozdávateľ dezinfikovať ruky. Pri prijímaní sa odporúča prednostne podávanie chleba na ruku. V prípade kontaktu rozdávateľa s ústami veriaceho, si musí rozdávateľ zakaždým vydezinfikovať ruky.

Zároveň je potrebné nepoužívať obrady pitia z jednej nádoby (napr. pitie z kalicha viacerými osobami ako jednou, vrátane kňazov, diakonov a pod. Z kalicha môže piť vždy iba jedna osoba (napr. predsedajúci liturgii),

- odporúčame, aby sa ruky sa nepodávali (znak pokoja je možné nahradiť úklonom alebo gestom úsmevu),

- odporúčame v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou (napr. sväteničky),

- vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov.

Pravidlá vydané Úradom verejného zdravotníctva SR pre verejné slávenie bohoslužieb platné od 10. júna 2020.   Nové pravidlá už nestanovujú povinnosť, iba odporúčanie tzv. šachovnicového sedenia v kostole. Preto už viac nemusia byť označované miesta v kostole, na ktorých je možné sedieť.  


  Ostatné opatrenia zostávajú v platnosti, teda:

- vstup a pobyt v kostole alebo v príslušných priestoroch umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),

- pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,

- odporúčame zabezpečiť sedenie mimo osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel odporúčame v radoch alternovať,

- dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky,

- z obradov úplne vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,

- pokiaľ je to možné usporadúvať v nedeľu osobitne bohoslužby pre osoby staršie ako 65 rokov a pre osoby v rizikových skupinách,

- dezinfikovať použité bohoslužobné a iné predmety,

- pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov, agapé si musí rozdávateľ dezinfikovať ruky. Pri prijímaní „pod obojím“ striktne dodržiavať iba podávanie chleba na ruku, nepoužívať obrady pitia z jednej nádoby (napr. pitie z kalicha viacerými osobami ako jednou, vrátane kňazov, diakonov a pod. Z kalicha môže piť vždy iba jedna osoba (napr. predsedajúci liturgii),

- ruky sa nepodávajú (znak pokoja sa nahradí úklonom alebo gestom úsmevu),

- v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou (napr. sväteničky),

- vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov.

Hlavný hygienik SR Ján Mikas vydal zoznam opatrení týkajúcich sa obnovenia verejného slávenia bohoslužieb od stredy 3. júna 2020 (od 6:00 ráno). Kňazov a veriacich pozývame k tomu, aby sa s nimi oboznámili a pri slávení bohoslužieb ich rešpektovali.

S účinnosťou od 3. júna 2020 sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v počte nad 100 osôb.

Tento zákaz sa nevzťahuje na výkon bohoslužieb, prvého svätého prijímania, sviatosti birmovania, pohrebného obradu a sobášneho obradu, vrátane ich civilných verzií. Súčasne sa ukladá povinnosť pri výkone bohoslužieb, prvého svätého prijímania, sviatosti birmovania, pohrebného obradu a sobášneho obradu, vrátane ich civilných verzií:

Zmena oproti predchádzajúcim hygienickým pravidlám spočíva vo zvýšení počtu veriacich, ktorí sa spoločne môžu zúčastniť na bohoslužbe, pričom je potrebné zabezpečiť sedenie tak, že medzi obsadenými miestami musí ostať vždy jedno miesto neobsadené a sekvenciu obsadenia sedadiel je potrebné v radoch alternovať – „šachovnicové“ obsadzovanie miest (osoby z jednej domácnosti môžu sedieť vedľa seba).

- vstup a pobyt v kostole alebo v príslušných priestoroch umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),

- pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,

- zabezpečiť sedenie mimo osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami musí ostať vždy jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel je potrebné v radoch alternovať,

- dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky,

- ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia, - pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov,

- zákaz podávania rúk,

- z obradov úplne vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,

- pokiaľ je to možné usporadúvať v nedeľu osobitne bohoslužby pre osoby staršie ako 65 rokov a pre osoby v rizikových skupinách,

- dezinfikovať použité bohoslužobné a iné predmety,

- pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov, agapé si musí rozdávateľ dezinfikovať ruky. Pri prijímaní „pod obojím“ striktne dodržiavať iba podávanie chleba na ruku, nepoužívať obrady pitia z jednej nádoby (napr. pitie z kalicha viacerými osobami ako jednou, vrátane kňazov, diakonov a pod. Z kalicha môže piť vždy iba jedna osoba (napr. predsedajúci liturgii),

- ruky sa nepodávajú (znak pokoja sa nahradí úklonom alebo gestom úsmevu),

- v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou (napr. sväteničky),

- vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov.

Ján Mikas, hlavný hygienik Slovenskej republiky
A) Do konca epidémie odporúčame účastníkom sv. omší a iných bohoslužieb v kostole, aby prišli v rukaviciach alebo mali so sebou vlhké hygienické vreckovky.

B) Kajúcnici, ktorí chcú prijať sviatosť pokánia, môžu počkať pred spovednicou. Tam dostanú pokyny, kde bude prebiehať sviatosť pokánia.

C) Prosíme farníkov, ktorých úmysly sv. omší nemohli byť od 12.3. odslúžené, aby si v sakristii, na farskom úrade alebo telefonicky na čísle 0908/669979 dohodli náhradné termíny.- Farský úrad Vysoká pri Morave prijme kostolníka. Odmena dohodou. Prihlásiť sa možno na farskom úrade alebo v sakristii.

Tel. číslo farského úradu je: +421 908/669 979.

„Zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov“: gdpr.kbs.sk.

K sviatosti pokánia možno spravidla pristúpiť pol hodiny pred sv. omšou.

Prosíme všetkých, aby si pri vstupe do kostola a najmä do spovednice, vypli mobilné telefóny !!!

A) Ďakujem Obecnému úradu za výrub poškodeného stromu v blízkosti kostola, ktorý ohrozoval bezpečnosť ľudí a majetku.


Ak chcete duchovne pomôcť vašim zosnulým príbuzným, dušiam v očistci, žijúcim ľuďom v rozličných potrebách alebo misiám, môžete nechať odslúžiť svätú omšu na svoj úmysel. Milodar na jednu svätú omšu je 5 eur. Vaše úmysly môžeme zapísať v sakristii pred alebo po sv. omši v kostole alebo na farskom úrade.


- Všetkých chlapcov pozývame, aby miništrovali. Kedykoľvek môžu prísť na sv. omšu do sakristie, kde dostanú inštrukcie.

- V prípade, že pri nedeľných a sviatočných sv. omšiach nebude žiadny zberateľ, ktorý by podľa predpisov Cirkvi vyberal milodary pre potreby farnosti počas obetovania o sv. omši, môžete svoje milodary odovzdať pri odchode z kostola do košíka pred vchodovými dvermi.

- Katolícky pohrebný obrad treba nahlásiť na farskom úrade s "Listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí". V prípade neprítomnosti treba zavolať na tel. č. 0908/669979. 


Oznamy pre veriacich Bratislavskej arcidiecézy:


Speedating

Nie každý má to šťastie, že sa má kde a kedy zoznámiť a ak aj hej, nie vždy to vyjde podľa predstáv. Pre týchto ľudí je najviac ideálnou voľbou Speed dating KatRande. Preto mnohí vyhľadávajú možnosti, ako si k sebe nájsť svoju druhú polovičku Rýchle rande pre katolíkov Speed dating je ideálna voľba pre ľudí, ktorí možno majú len pomenej šťastia na partnera, či sa hanbia, alebo jednoducho nemajú čas zoznamovať sa. Speed dating je pre veriacich katolíkov. Takéto rýchle rande je anonymné, no zároveň osobné a vhodné pre tých, ktorí by radi spoznali nových ľudí, našli potencionálneho partnera, alebo jednoducho nadviazali kontakty.

Rýchle zoznámenie

Speed dating organizujeme v príjemnom prostredí, kde sa stretne rovnaký (bežne 10) počet žien a mužov . Počas krátkeho , 7 minútového rozhovoru sa snažia zistiť o tom druhom čo najviac. Po uplynutí času sa muži posunú k ďalšiemu stolu a proces sa opakuje. Nasleduje vyplnenie formulára, v ktorom účastníci uvedú, s kým sa ešte chcú po týchto krátkych rozhovoroch stretnúť. Ak sa žena a muž rozhodnú, že sa chcú ešte stretnúť, ide o "Match". Ak takáto zhoda nastane, organizátor im pošle ich e - mailové adresy. Ak takáto zhoda nenastane, e - mailová adresa sa samozrejme neposkytuje ďalej. V prípade nenájdenia zhody je možnosť zúčastnenia sa ďalšieho speed datingu.  Ide o anonymné stretnutia, takže organizátori poskytujú emailové adresy len tým, ktorí tvoria spoločnú zhodu. Ak vás tento štýl zoznámenia zaujal, prípadne chcete vyskúšať, či to zafunguje aj u vás, radi vás uvidíme. Predtým je však  potrebná registrácia. Tá je nevyhnutná.

Registrácia 

Celé prihlasovanie aj registráciu zabezpečuje  https://www.katrande.org/   Nové termíny nájdete na ich webe - a potom následne aj u nás  https://www.katrande.org/index.php?id=167   Účastnícky poplatok je 12 eur.  Veľmi sa na vás tešíme. Tímy katRande a Domu Quo vadis.


Kán. 905 - § 1. Kňazovi nie je dovolené vo všedný deň sláviť sv. omšu viac než raz za deň.

- V prípade, že pri sv. omši nehrá organista, slová „Baránok Boží“ hovorí ľud. Kňaz sa počas týchto slov predpísanou súkromnou modlitbou pripravuje na sv. prijímanie.

- Bratislavská arcidiecéza povoľuje v posvätnom priestore chrámu koncert sakrálnej hudby alebo klasickej hudby, ktorý svojím charakterom neprotirečí posvätnosti chrámu.

- V prípade absencie kostolníckej služby môžu záujemci o sviatosť pokánia prísť požiadať o ňu po sv. omši do sakristie.

- Na umiestnenie nových obrazov, sôch alebo iného zariadenia do kostola treba súhlas Liturgickej komisie Arcibiskupského úradu.

Diecézna liturgická komisia kontroluje, aby architektonické zmeny interiérov a exteriérov sakrálnych stavieb (kostoly, kaplnky, krížové cesty, miesta používané na slávenie Eucharistie, farské budovy a podobne) boli vykonané v súlade s predpismi uvedenými v príslušných liturgických knihách a rovnako i s liturgickou tradíciou Cirkvi. Obrazy (sochy) Pána, Panny Márie a svätých nech sú tak rozmiestnené, aby veriacich privádzali k tajomstvám viery, ktoré sa tam slávia. Preto treba dávať pozor, aby jednak ich počet nebol neprimeraný, jednak aby boli rozložené v určitom poriadku a aby neodvádzali pozornosť veriacich od samého slávenia. Obraz jedného a toho istého svätého nech je zvyčajne len jeden. Vo všeobecnosti pri výzdobe kostola a jeho zariadenia, čo sa týka obrazov, treba mať na zreteli jednak nábožnosť celého spoločenstva, jednak krásu a dôstojnosť obrazov.

- V záležitosti konania koncertov v sakrálnom priestore Bratislavská arcidiecéza nemá námietky, ak farári povolia v posvätnom priestore chrámu koncert sakrálnej hudby alebo klasickej hudby, ktorý svojím charakterom neprotirečí posvätnosti chrámu.

- Na 100.výročie zjavení Panny Márie vo Fatime začne slovenské vysielanie Rádia Mária, ktoré bude možné nateraz sledovať prostredníctvom webovej stránky: http://radiomariaslovakia.sk/14. 6. - 21. 6. 2020
Deň Čas Sviatok alebo spomienka Úmysel Poznámka
14.6.2020 (Ned) 09:00 11. nedeľa v cezročnom období za farníkov
15.6.2020 (Pon) 08:00
16.6.2020 (Ut) 18:00 všetci Jozefovia vo farnosti
17.6.2020 (Str) 19:00 + Ján Dvoran, 30-dňová
18.6.2020 (Štvr) 19:00 dcéra Vierka, rodičia Anton a Antónia Mikuláškoví
19.6.2020 (Piat) 18:00 Najsvätejšie Srdce Ježišovo prosba o Božie požehnanie pre živú rodinu
20.6.2020 (Sob) 18:00 Nepoškvrnené Srdce panny Márie + manžel, 25-výročie
21.6.2020 (Ned) 09:00 12. nedeľa v cezročnom období za farníkov