Hlavná stránka: Rozdiel medzi revíziami

Z Farnosť Vysoká pri Morave
Prejsť na: navigácia, hľadanie
 
(83 intermediate revisions by the same user not shown)
Riadok 56: Riadok 56:
 
   <div style="margin:0.5em; text-align: justify;overflow:auto;" >
 
   <div style="margin:0.5em; text-align: justify;overflow:auto;" >
  
 +
<B>Stanovisko KBS k zákazu verejného slávenia bohoslužieb </B>
  
 +
Slovenskí biskupi rozhodli o predĺžení trvania opatrení až do odvolania
  
{| class="wikitable"
+
Bratislava 28. marca (TK KBS) Slovenskí biskupi rozhodli, že vzhľadom na pokračujúci zákaz zhromažďovania a trvanie opatrení, ktoré zaviedli inštitúcie verejnej správy, zostáva v platnosti aj rozhodnutie o neslávení verejných bohoslužieb, a to až do odvolania. Preto treba rešpektovať doteraz vydané inštrukcie a riadiť sa pokynmi jednotlivých biskupských úradov. Veľká noc bude tento rok slávená bez účasti veriacich.
|+ 30. 9. - 7. 10. 2018
+
! Deň !! Čas !! Sviatok alebo spomienka !! Úmysel !! Poznámka
+
|-
+
| '''30.9.2018 (Ned) || 09:00''' ||  26. nedeľa v cezročnom období    || za farníkov ||
+
|-
+
|1.10.2018 (Pon) ||  || spomienka sv. Terézie od dieťaťa Ježiša (z Lisieux), panny a učiteľky Cirkvi ||  ||
+
|-
+
| 2.10.2018 (Uto) || 18:00 || spomienka sv. anjelov strážcov || + Peter Bukovský, 10. výročie  ||
+
|-
+
| 3.10.2018 (Str) || 8:00  ||  ||+ Juraj ||
+
|-
+
 
+
| 4.10.2018 (Štvr) ||18:00 ||spomienka sv. Františka Assiského  || + rodičia, súrodenci, švagriná, švagor  ||
+
|-
+
| 5.10.2018 (Piat) ||18:00 ||    ||+ manžel Jozef Kavický, 10-ročná, rodičia a starí rodičia Kavickí, Brúžoví a Enzingeroví a švagrovia  ||
+
|-
+
| 6.10.2018 (Sob) ||18:00''' ||    || + doc. Jozef Luptáčik  ||
+
|-
+
| '''7.10.2018 (Ned) || 09:00''' || 27. nedeľa v cezročnom období || za farníkov  ||
+
|-
+
|}
+
 
+
A) Nevládnych navštívim so sviatosťami v stredu 3. 10. od 9.00 hod.
+
 
+
B) V prípade, že pri sv. omši nehrá organista, slová „Baránok Boží“ hovorí ľud. Kňaz sa počas týchto slov predpísanou súkromnou modlitbou pripravuje na sv. prijímanie.
+
 
+
C) Všetkých chlapcov pozývame, aby miništrovali. Kedykoľvek môžu prísť na sv. omšu do sakristie, kde dostanú inštrukcie.
+
 
+
D) Prosím prvoprijímajúcich, aby každú nedeľu a prikázaný sviatok po sv. omši prišli do sakristie zapísať si účasť na nedeľných a sviatočných sv. omšiach, ktoré sú súčasťou prípravy na prijatie sviatostí. Prvoprijímajúce deti z 2. a 3. ročníka budú mať prípravu
+
na 1. sv. prijímanie aj v rámci piatkových sv. omší.
+
 
+
Spojená škola sv. Františka z Assisi v Karlovej Vsi hľadá pani učiteľku pre 1. stupeň ZŠ a pani vychovávateľku. Záujemcov prosíme o e-mail na adresu riaditel@svfrantisek.sk. O našej cirkevnej škole sa viacej dozviete na www.svfrantisek.sk.
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
Webový portál DoKostola.sk zverejnil zoznam viacerých dovolenkových destinácií v zahraničí s informáciami o slávení nedeľných svätých omší na týchto miestach. Viac informácii nájdete na stránkewww.dokostola.sk http://www.dokostola.sk/clanok/82-sv-omse-v-zahranicnych-dovolenkovych-destinaciach
+
 
+
 
+
Farský úrad Vysoká pri Morave prijme kostolníka. Odmena dohodou. Prihlásiť sa možno na farskom úrade alebo v sakristii.
+
  
V prípade, že pri nedeľných a sviatočných sv. omšiach nebude žiadny zberateľ, ktorý by podľa predpisov Cirkvi vyberal milodary pre potreby farnosti počas obetovania o sv. omši, môžete svoje milodary odovzdať pri odchode z kostola do košíka pred vchodovými dvermi.
+
„Sme vo výnimočnej situácii, akú sme doteraz nezažili. Včera pri Urbi et Orbi pápež František povedal, že to dokážeme jedine spoločne. Lebo všetci máme zodpovednosť jeden za druhého,“ pripomenul v tejto
 +
súvislosti predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský a dodal: „Prosím kňazov, aby naliehavo chránili zdravie veriacich. Nemôžeme sa fyzicky stretávať ako zvyčajne, máme však telefón, rozhlas, televíziu, či internet. A prosím aj veriacich, aby tieto dni využili na prehĺbenie svojho duchovného života. Aby pevne vykročili na ceste milosti, a chránili sa hriechu. V domácich cirkvách, v našich rodinách, rozvíjajme teraz účasť na kňazskom, prorockom a kráľovskom poslaní Ježiša Krista, ktorú sme získali pri krste (viď  KKC 783-786) . Sme Boží ľud. A preto sa nebojme! Pán nás nenechá búrke napospas. “Modlitba a tichá služba – to sú naše víťazné zbrane.“ Takto nás vedie
 +
Svätý Otec, a takto sa všetci zjednoťme v nasledujúcich dňoch.
  
 +
Zároveň povzbudzujeme veriacich k sledovaniu televíznych a rozhlasových prenosov bohoslužieb, ktoré sa budú konať neverejným spôsobom. Všetkých pozývame k modlitbám. Nestrácajme nádej, neprepadajme obavám, a s dôverou sa v našich rodinách obracajme na našu Nebeskú Matku: &quot;Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska, prosíme ťa o tvoju pomoc a ochranu. Vypros uzdravenie chorým, ochraňuj zdravotníkov, ktorí sa o nich starajú a
 +
odvráť šírenie choroby. Oroduj za nás, ktorí sa k tebe s dôverou utiekame!&quot;
  
  
Katolícky pohrebný obrad treba nahlásiť na farskom úrade s &quot;Listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí&quot;. V prípade neprítomnosti treba zavolať na tel. č. 0908/669979. 
+
<B>- Farský úrad Vysoká pri Morave prijme kostolníka. Odmena dohodou. Prihlásiť sa možno na farskom úrade alebo v sakristii.</B>
  
 +
Tel. číslo farského úradu je: +421 908/669 979.
  
Bratislavská arcidiecéza povoľuje v posvätnom priestore chrámu koncert sakrálnej hudby alebo klasickej hudby, ktorý svojím charakterom neprotirečí posvätnosti chrámu.
+
„Zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov“: gdpr.kbs.sk.
  
 
K sviatosti pokánia možno spravidla pristúpiť pol hodiny pred sv. omšou.
 
K sviatosti pokánia možno spravidla pristúpiť pol hodiny pred sv. omšou.
  
Všetkých chlapcov pozývame, aby miništrovali. Kedykoľvek môžu prísť na sv. omšu do sakristie, kde dostanú inštrukcie.
+
Prosíme všetkých, aby si pri vstupe do kostola a najmä do spovednice, vypli mobilné telefóny !!!
  
 +
A) Ďakujem Obecnému úradu za výrub poškodeného stromu v blízkosti kostola, ktorý ohrozoval bezpečnosť ľudí a majetku.
  
  
V prípade absencie kostolníckej služby môžu záujemci o sviatosť pokánia prísť požiadať o ňu po sv. omši do sakristie.
 
  
Prosím birmovancov a prvoprijímajúcich, aby každú nedeľu a prikázaný sviatok po sv. omši prišli do sakristie zapísať si účasť na nedeľných a sviatočných sv. omšiach, ktoré sú súčasťou prípravy na prijatie sviatostí. Prvoprijímajúce deti z 2. a 3. ročníka budú mať prípravu na 1. sv. prijímanie aj v rámci piatkových sv. omší.
+
Ak chcete duchovne pomôcť vašim zosnulým príbuzným, dušiam v očistci, žijúcim ľuďom v rozličných potrebách alebo misiám, môžete nechať odslúžiť svätú omšu na svoj úmysel. Milodar na jednu svätú omšu je 5 eur. Vaše úmysly môžeme zapísať v sakristii pred alebo po sv. omši v kostole alebo na farskom úrade.
  
Farníci od 7. ročníka ZŠ (horná veková hranica je neohraničená), ktorí chcú prijať sviatosť birmovania, sa môžu prihlásiť na farskom úrade
 
  
 +
- Všetkých chlapcov pozývame, aby miništrovali. Kedykoľvek môžu prísť na sv. omšu do sakristie, kde dostanú inštrukcie.
  
 +
- V prípade, že pri nedeľných a sviatočných sv. omšiach nebude žiadny zberateľ, ktorý by podľa predpisov Cirkvi vyberal milodary pre potreby farnosti počas obetovania o sv. omši, môžete svoje milodary odovzdať pri odchode z kostola do košíka pred vchodovými dvermi.
  
Na umiestnenie nových obrazov, sôch alebo iného zariadenia do kostola treba súhlas Liturgickej komisie Arcibiskupského úradu.
+
- Katolícky pohrebný obrad treba nahlásiť na farskom úrade s &quot;Listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí&quot;. V prípade neprítomnosti treba zavolať na tel. č. 0908/669979. 
  
Diecézna liturgická komisia kontroluje, aby architektonické zmeny interiérov a exteriérov sakrálnych stavieb (kostoly, kaplnky, krížové cesty, miesta používané na slávenie Eucharistie, farské budovy a podobne) boli vykonané v súlade s predpismi uvedenými v príslušných
 
liturgických knihách a rovnako i s liturgickou tradíciou Cirkvi.
 
Obrazy (sochy) Pána, Panny Márie a svätých nech sú tak rozmiestnené, aby veriacich privádzali k tajomstvám viery, ktoré sa tam slávia. Preto treba dávať pozor, aby jednak ich počet nebol neprimeraný, jednak aby boli rozložené v určitom poriadku a aby neodvádzali pozornosť veriacich od samého slávenia. Obraz jedného a toho istého svätého nech je zvyčajne len jeden. Vo všeobecnosti pri výzdobe kostola a jeho zariadenia, čo sa týka obrazov, treba mať na zreteli jednak nábožnosť celého spoločenstva, jednak krásu a dôstojnosť obrazov.
 
  
V záležitosti konania koncertov v sakrálnom priestore Bratislavská arcidiecéza nemá námietky, ak farári povolia v posvätnom priestore chrámu koncert sakrálnej hudby alebo klasickej hudby, ktorý svojím charakterom neprotirečí posvätnosti chrámu.
+
<B>Oznamy pre veriacich Bratislavskej arcidiecézy: </B>
  
Na 100.výročie zjavení Panny Márie vo Fatime začne slovenské vysielanie Rádia Mária, ktoré bude možné nateraz sledovať prostredníctvom webovej stránky: http://radiomariaslovakia.sk/
+
Koronavírus
  
 +
Za najviac infekčnú sa považuje osoba s prítomnými klinickými príznakmi (teplota, slabosť, kašeľ + ďalšie príznaky infekcie dýchacích ciest). Predpokladá sa, že prenos sa uskutočňuje najmä vzdušnou cestou – kvapôčkami, ktoré sa môžu zachyť aj na povrchu rúk a predmetov. V rámci preventívnych opatrení je vhodné, aby si kňaz pred slávením svätej omše dôkladne umyl
 +
a dezinfikoval ruky.
  
Nasledujúci text je prebratý z Direktória 1989, p. 40. Hoci odráža dobu svojho vzniku a dnes je kostolník v trochu inej situácii, uvádzame článok celý, pre jeho vysokú inšpiratívnu hodnotu.
 
  
LITURGICKÁ SLUŽBA KOSTOLNÍKA
+
         Je tiež potrebné dbať na zvýšenú hygienu a častejšie upratovanie v kostoloch a pastoračných centrách. Na čistenie (kľučiek na dverách, ľavíc, sedadiel, toaliet,...) je vhodné používať čistiace (dezinfekčné) prostriedky s  virucídnymi účinkami (napr. Sanytol, Savo, Ivasan,...). Je potrebné častejšia výmena sáčkov v smetných nádobách a pod.
  
ZÁSTOJ KOSTOLNÍKA
 
  
Kostolník má osobitné postavenie medzi spolupracovníkmi v spoločenstve veriacich. Jeho prednostné postavenie treba odvodiť z jeho osobitnej služby. Jeho úloha by sa dala opísať takto:
+
 
 +
 Z duchovného hľadiska ospravedlňuje z neúčasti na svätej omši v nedeľu a prikázaný sviatok jednak fyzická nemožnosť, napr. choroba znemožňujúca účasť, alebo morálna nemožnosť, napr. ak osoba vo svedomí vníma zúčastnenie sa svätej omše v danej situácii ako ohrozenie života (objektívne môže ísť o starých a chronicky vážne chorých ľudí; o malé deti; o ženy v požehnanom stave; o tých, ktorí sa starajú o chorých,...).
 +
V súvislosti so šírením vírusu COVID-19 Konferencia biskupov Slovenska odporúča všetkým katolíckym inštitúciám pravidelne sledovať a dodržiavať pokyny  Úradu verejného zdravotníctva  a zároveň zodpovedne spolupracovať s príslušnými predstaviteľmi verejnej správy.
  
1) Pomoc pri bohoslužbe a vysluhovaní sviatostí
 
  
2) okrem toho samozrejme dozor v kostole a ďalej
+
Ochrana zdravia je kresťanskou povinnosťou. Kým trvá nebezpečenstvo nákazy, neodporúčame organizovať pútnické zájazdy na Slovensku, ani do zahraničia. Spoločné podujatia okrem liturgických slávení treba obmedziť.
 +
Veriacich, ktorí sa necítia dobre, majú zvýšenú teplotu alebo príznaky ochorenia, prosíme, aby zostali doma, kým sa ich stav nezlepší. Chorí nie sú viazaní účasťou na nedeľných bohoslužbách:
 +
naopak, majú zodpovednosť voči ostatným, aby sa choroba nerozširovala.
  
3) starosť o bohoslužobné kultové predmety.
 
  
Z toho vyplývajú dôležité požiadavky kostolníckeho povolania:
+
Kňazi nech vo zvýšenej miere dodržiavajú hygienu, starostlivo si pred bohoslužbami umývajú ruky a používajú dezinfekčné prostriedky. V chrámoch odporúčame dočasne nepoužívať sväteničky a z lavíc odložiť spoločné predmety -
 +
knižky, ružence, atď. Košíky pre milodary nech sa nepodávajú z rúk do rúk.
  
Musí byť nielen telesne a zdravotne schopný, ale bezpodmienečným predpokladom je hlboké náboženské zameranie. Keďže prichádza do styku s toľkými a takými dôležitými životnými úkonmi Cirkvi, musí prijať a vykonávať svoju službu „zvnútra” a nesmie chápať svoje povolanie ako nejaké zamestnanie. Najdôležitejším predpokladom pre túto službu je a ostáva živá viera v Boha, keďže sa denne prostredníctvom služby pripravujúcej na liturgiu nachádza pri samom „prameni”.
 
Kostolník by mal byť príkladom pre veriacich: ako vykonáva svoju službu, ako spĺňa svoje náboženské povinnosti a ako si vytvára celý život podľa viery. Okrem toho kostolník je dôležitým spojovacím článkom medzi kňazom a spoločenstvom veriacich. Preto musí vedieť spájať osvedčené staré s novým. Od kostolníka sa očakáva, že vie správne improvizovať, že si zachová prehľad, neznervóznie, že má dar chápavosti. Keďže kostolník je dôležitá osoba pre styk s ľuďmi, musí vedieť s ľuďmi správne zaobchádzať a musí mať veľa jemnocitu. Veď musí vymieňať informácie medzi kňazom, organistom, lektorom a miništrantmi. Je osobou, ktorá sa stýka so spoločenstvom veriacich. Kostolník veľa prispieva k „vytvoreniu duchovnej nálady” pre bohoslužbu. Keďže spoločenstvo veriacich ho má pred očami pred začiatkom liturgie, díva sa na jeho prípravné služby. Každý člen farského spoločenstva musí vedieť, že sa môže spoľahnúť na jeho mlčanlivosť, a že žiadosti a prosby, ktoré mu zveril, prídu na správnu adresu.
 
  
VLASTNOSTI KOSTOLNÍKA
+
Znak pokoja v liturgii možno zatiaľ vynechať alebo odporučiť iba vzájomný úklon hlavy, namiesto podávania rúk.
  
1. Zmysel pre poriadok
 
Kostolník musí byť osobne zvyknutý zachovávať poriadok. Aby mohol mať v sakristii poriadok, každú vec na svojom mieste, musí v nej byť zodpovedajúci nábytok a priestor. Predmety, ktoré sa upotrebujú často, prípadne denne, majú byť na dosah, kým veci, ktoré sa používajú zriedkavejšie, možno uchovávať aj vo vzdialenejších priestoroch. No priestor za oltárom, ktorý jestvuje v niektorých kostoloch, nemá byť miestom na rozličné, ba aj nepotrebné veci.
 
K poriadku patrí aj to, že kostolník po každej bohoslužbe uloží jednotlivé predmety a rúcha na svoje miesto; liturgické rúcha zavesí riadne do skrine. Je dôležité, aby si kostolník všímal v tomto aj miništrantov. Je správne, keď si miništranti sami odložia svoje rúcho, no kostolník má potom skontrolovať, či ho uložili správne a starostlivo. To je dôležité; aby potom tesne pred bohoslužbou nebolo treba konštatovať, že oblečenie miništrantov je neestetické, majú pokrčené rochetky a pod.
 
Kľúčik od svätostánku musí byť bezpečne uložený a sám svätostánok má byť dobre uzavretý, čo je už vlastne starosť správcu kostola.
 
Oltárne sviece treba uschovávať oddelene, aby ich nebolo cítiť na iných predmetoch.
 
  
2. Presnosť
+
Na vysluhovanie sviatosti zmierenia sa odporúča použiť spovednice s mriežkou, ktorú treba opatriť priesvitnou zábranou. Vyhnúť sa treba aj preplneniu chrámových priestorov.
 +
Veriacich prosíme o zachovanie pokoja a modlitbu za chorých i za zdravotníckych pracovníkov. Neprepadajme obavám, ale buďme príkladom zodpovedného postoja!
 +
Zachovajme náležitú obozretnosť, ale aj pomáhajme tým, ktorí nás potrebujú. S dôverou prosme Pána o jeho pomoc a ochranu.
 +
Slovenskí biskupi na vás denne pamätajú v modlitbách a s požehnaním.
  
Presnosť je veľmi dôležitý predpoklad pre kostolníka. Načas začať s prípravou na bohoslužbu; vždy načas otvoriť kostol a bezpečne ho zamknúť, načas zvoniť pred bohoslužbami alebo na iné určené hodiny.
+
Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita, predseda KBS
  
3. Mlčanlivosť
+
V Bratislave, 6. marca 2020
  
Kostolník je povinný zachovávať mlčanie a absolútnu diskrétnosť. (Hovorí o tom aj štátny zákon o ochrane osobných údajov.) Bolo by veľmi zlé, keby bol kostolník prameňom a strediskom obecných klebiet. Kostolník nemá bežať s každou klebetou za farárom, ale má mu postúpiť dôležité informácie (napríklad oznámenie o chorých a pod.). Vo všeobecnosti platí: Veci, o ktorých sa hovorí v sakristii, nepatria na verejnosť.
 
  
4. Priateľskosť
 
  
Kostolník svojím správaním určuje aj „tón priateľského ovzdušia”. Preto má byť pokojný, vyrovnaný, nenadáva, neznervózňuje iných ani seba. Priateľsky vie veriacich informovať o veciach, na ktoré sa pýtajú. Srditý kostolník je zlé naladenie na bohoslužbu.
+
1. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave ponúka v
 +
akademickom roku 2020/2021 magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou pre kandidátov
 +
kňazstva aj pre laikov. Prihlášky sa podávajú do 30.4.2020.
  
5. Vytrvalosť
 
  
Ani kostolník nebýva ušetrený vo svojom povolaní mnohých sklamaní. Práve na začiatku jeho služby vyskytnú sa určité ťažkosti a sklamania. Začiatočné nadšenie mizne. Toto povolanie si často vyžaduje veľkú vytrvalosť a vnútornú pevnosť, ktoré môžu prameniť len z hlboko veriaceho povedomia.
+
Záujemcom o kresťanské manželstvo odporúčame vypočuť si: od 15,40: https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1693/1241194.
  
6. Sebadôvera
+
Speedating
  
Každý kostolník vo svojej službe značne závisí od iných. Okrem toho ho môže ubíjať to, že vykonáva iba prípravné a záverečné práce. Z toho môže prísť pocit menejcennosti, najmä ak farár iba zriedka vypovie slovo chvály a uznania. Farár má vedieť, aká dôležitá je služba kostolníka. A kostolník zasa musí mať určitú sebadôveru a presvedčenie, že slúži Bohu a Cirkvi.
+
Nie každý má to šťastie, že sa má kde a kedy zoznámiť a ak aj hej, nie vždy to vyjde podľa predstáv. Pre týchto ľudí je najviac ideálnou voľbou Speed dating KatRande. Preto mnohí vyhľadávajú možnosti, ako si k sebe nájsť svoju druhú polovičku Rýchle rande pre katolíkov Speed dating je ideálna voľba pre ľudí, ktorí možno majú len pomenej šťastia na partnera, či sa hanbia, alebo jednoducho nemajú čas zoznamovať sa. Speed dating je pre veriacich katolíkov. Takéto rýchle rande je anonymné, no zároveň osobné a vhodné pre tých, ktorí by radi spoznali nových ľudí, našli potencionálneho partnera, alebo jednoducho nadviazali kontakty.
  
7. Čistota
+
Rýchle zoznámenie
  
Kostol a sakristia sú vizitkou kostolníka. Preto sa musí starať, aby v kostole a sakristii všetko voňalo čistotou. To platí aj pre jeho osobu. Neoholený a nedbalo oblečený kostolník je zlou vizitkou.
+
Speed dating organizujeme v príjemnom prostredí, kde sa stretne rovnaký (bežne 10) počet žien a mužov . Počas krátkeho , 7 minútového rozhovoru sa snažia zistiť o tom druhom čo najviac. Po uplynutí času sa muži posunú k ďalšiemu stolu a proces sa opakuje. Nasleduje vyplnenie formulára, v ktorom účastníci uvedú, s kým sa ešte chcú po týchto krátkych rozhovoroch stretnúť. Ak sa žena a muž rozhodnú, že sa chcú ešte stretnúť, ide o &quot;Match&quot;. Ak takáto zhoda nastane, organizátor im pošle ich e - mailové adresy. Ak takáto zhoda nenastane, e - mailová adresa sa samozrejme neposkytuje ďalej. V prípade nenájdenia zhody je možnosť zúčastnenia sa ďalšieho speed datingu. 
 +
Ide o anonymné stretnutia, takže organizátori poskytujú emailové adresy len tým, ktorí tvoria spoločnú zhodu. Ak vás tento štýl zoznámenia zaujal, prípadne chcete vyskúšať, či to zafunguje aj u vás, radi vás uvidíme. Predtým je však  potrebná registrácia. Tá je nevyhnutná.
  
8. Povedomie zodpovednosti
+
Registrácia 
  
O zverené veci sa musí starať a opatrne s nimi zaobchádzať. Zodpovednej osobe má včas hlásiť škody alebo opravy. Pre každého kostolníka musí byť samozrejmosťou osobitný pocit zodpovednosti za starostlivosť a úschovu liturgických rúch.
+
Celé prihlasovanie aj registráciu zabezpečuje  https://www.katrande.org/  
 +
Nové termíny nájdete na ich webe - a potom následne aj u nás  https://www.katrande.org/index.php?id=167  
 +
Účastnícky poplatok je 12 eur. 
 +
Veľmi sa na vás tešíme. Tímy katRande a Domu Quo vadis.
  
9. Čestnosť
 
  
Kostolníkovi sa veľa zveruje: v chráme umelecké drahocennosti, nedeľné zbierky („zvonček”), dary a iné veci. Kostolník musí byť taký čestný, že sa naňho každý môže spoľahnúť. Pri práci s peniazmi je vždy dobré, keď je tam jeden svedok, aby nikdy nemohlo vzniknúť podozrenie. Starostlivé zaobchádzanie s peniazmi je potrebné aj preto, aby sa nikomu nedala príležitosť ku krádežiam. Z toho vyplýva dôležité pravidlo: Pri peňažných záležitostiach nikdy nebyť ani ľahkomyseľný ani veľkodušný.
+
Kán. 905 - § 1. Kňazovi nie je dovolené vo všedný deň sláviť sv. omšu viac než raz za deň.
  
10. Vzťah k miništrantom
+
- V prípade, že pri sv. omši nehrá organista, slová „Baránok Boží“ hovorí ľud. Kňaz sa počas týchto slov predpísanou súkromnou modlitbou pripravuje na sv. prijímanie.
  
Vzťah kostolníka k miništrantom je veľmi dôležitý, veď on je v sakristii najdôležitejšou osobou pre nich. Šomrajúci kostolník môže ľahko odradiť mladých ľudí od miništrovania. Kostolník nech je k miništrantom dobrý a spravodlivý, otvorený pre tie mnohé malé i veľké
+
- Bratislavská arcidiecéza povoľuje v posvätnom priestore chrámu koncert sakrálnej hudby alebo klasickej hudby, ktorý svojím charakterom neprotirečí posvätnosti chrámu.
„miništrantské starosti”. Mladí zvyčajne veľmi dobre vycítia, kto ich má rád a kto nie. Na mnohých miestach patrí k úlohám kostolníka vycvičiť nových miništrantov. Pritom nejde iba o sprostredkovanie vedomostí, „natrénovanie” správania pri najrozličnejších liturgických
+
úkonoch. Kto miništrantov zaúča, musí sa starať aj o ich „vnútorný postoj”. Tu platí stará pravda, že najmä mladých ľudí vytvárajú „vzory”: „Slová poúčajú, príklady tiahnu.”
+
  
Niekoľko poznámok k uvedenému článku
+
- V prípade absencie kostolníckej služby môžu záujemci o sviatosť pokánia prísť požiadať o ňu po sv. omši do sakristie.
  
 Článok vznikol v období pred 90-tymi rokmi, teda v situácii, keď bol farár rád, ak mal aspoň kostolníka a organistu a do veľkej miery bol izolovaný od farnosti (pozícia do akej ho tlačila vládna moc). Dnes je situácia v mnohých farnostiach iná, miestny pastier prežíva pastoráciu v spojení s veriacimi, úlohy a služby vo farnostiach preberajú viac spoločenstvá ako jednotlivci. Existujú aj pastoračné a ekonomické rady pri farnostiach, ktoré kostolník kedysi suploval. Dnes je veľmi vhodné, aby ekonomické veci prebrala ekonomická rada.
+
- Na umiestnenie nových obrazov, sôch alebo iného zariadenia do kostola treba súhlas Liturgickej komisie Arcibiskupského úradu.
  
 Upratovanie kostola dnes tiež nepadá len na plecia kostolníka — ten je pri tom skôr ako dozor.
+
Diecézna liturgická komisia kontroluje, aby architektonické zmeny interiérov a exteriérov sakrálnych stavieb (kostoly, kaplnky, krížové cesty, miesta používané na slávenie Eucharistie, farské budovy a podobne) boli vykonané v súlade s predpismi uvedenými v príslušných
 +
liturgických knihách a rovnako i s liturgickou tradíciou Cirkvi.
 +
Obrazy (sochy) Pána, Panny Márie a svätých nech sú tak rozmiestnené, aby veriacich privádzali k tajomstvám viery, ktoré sa tam slávia. Preto treba dávať pozor, aby jednak ich počet nebol neprimeraný, jednak aby boli rozložené v určitom poriadku a aby neodvádzali pozornosť veriacich od samého slávenia. Obraz jedného a toho istého svätého nech je zvyčajne len jeden. Vo všeobecnosti pri výzdobe kostola a jeho zariadenia, čo sa týka obrazov, treba mať na zreteli jednak nábožnosť celého spoločenstva, jednak krásu a dôstojnosť obrazov.
  
 Ani kvetinovou výzdobou kostola by sa nemal kostolník zaťažovať, mala by sa zveriť iným veriacim. Kostolník má dosť starostí s udržiavaním posvätných nádob, posvätných rúch a bežným chodom kostola.
+
- V záležitosti konania koncertov v sakrálnom priestore Bratislavská arcidiecéza nemá námietky, ak farári povolia v posvätnom priestore chrámu koncert sakrálnej hudby alebo klasickej hudby, ktorý svojím charakterom neprotirečí posvätnosti chrámu.
  
 Hoci používame na označenie služby mužský rod, nesmieme zabúdať že túto službu vykonávajú aj ženy, a to veľmi obetavo a záslužne. 
+
- Na 100.výročie zjavení Panny Márie vo Fatime začne slovenské vysielanie Rádia Mária, ktoré bude možné nateraz sledovať prostredníctvom webovej stránky: http://radiomariaslovakia.sk/
 
+
KN 4/2013 | LISTÁREŇ
+
 
+
Kostolník – kto ho do služby ustanovuje a čo robí Kostolník je správcom Božieho domu, ktorý v tejto súvislosti vykonáva mnoho činností. V súčasnosti má možnosť zúčastňovať sa na formačných stretnutiach určených pre tých, čo vo farnostiach vykonávajú konkrétne služby, na internete im však chýba webová stránka
+
 
+
Vážená redakcia, napíšte, prosím, o úlohe kostolníkov, kto ich touto službou poveruje a čo je náplňou ich práce. Kňazi, miništranti či organisti majú na internete svoje webové stránky, kostolníci však takú stránku zatiaľ nemajú, hoci obetavo pracujú v kostole a okolo neho. Ďakujem.             
+
JÁN, Košická arcidiecéza  
+
 
+
Milý Ján, služba kostolníka je posvätná, lebo kostolník je strážcom a správcom Božieho domu, ktorý má často aj umeleckú a pamiatkovú hodnotu. Jeho práca vychádza z úloh, ktoré sú zverené laikom ako členom Cirkvi. Do tejto služby ho menuje  farár farnosti, lebo jedine jemu prináleží riadiaca úloha, ktorá mu bola zverená pri prevzatí úradu. Úlohu kostolníka plní zodpovedná osoba, ktorá sa stará o kostol, stará sa o čistotu a údržbu chrámu a vykonáva  rozličné drobné činnosti spojené s bohoslužbou. Udržiava v poriadku bohoslužobné predmety a sakristiu. Medzi jeho dôležité vlastnosti patrí rozumnosť, bezúhonnosť, spravodlivosť, ochota a diskrétnosť. Kostolník však nie je ten, kto zo sakristie iba niečo vynesie a po svätej omši to tam zasa odnesie, ale plní viacero úloh:
+
 
+
– otvára a zatvára kostol, a to nielen na svätú omšu, ale aj na rozličné aktivity, ktoré sa v kostole konajú (pobožnosti, koncerty a podobne) a na ktorých je prítomný, ak sa nedohodne s farárom iná osoba;
+
– pripravuje veci potrebné na slávenie svätej omše – rúcha, obetné dary, oltár, sviece, liturgické knihy a ďalšie;
+
– zabezpečuje čistotu chrámu, bohoslužobných predmetov, omšových rúch a iných paramentov;
+
– stará sa o výzdobu v kostole, ak tým nie je poverená iná osoba;
+
– dbá o dobré ozvučenie kostola počas bohoslužieb, ako aj o osvetlenie sakrálneho priestoru;
+
– asistuje v kostole, ak chýbajú miništranti;
+
– má na starosti zvonenie podľa zaužívaných zvyklostí vo farnosti;
+
– zabezpečuje úpravu okolia chrámu (najmä odhŕňanie snehu a ľadu z chodníkov), prípadne iných sakrálnych objektov;
+
– je nápomocný kňazovi vo farnosti v záležitostiach, o ktoré ho kňaz požiada. 
+
 
+
Z uvedených činností vyplýva, že kostolník by ich mal vykonávať aj za pomoci ostatných veriacich. 
+
Kostol má byť pre kostolníka nielen pracoviskom, ale najmä miestom modlitby. Jeho prvé kroky v chráme by mali  smerovať k svätostánku, kde sa má „hlásiť“ do služby svojho Pána, budovať si k nemu osobný vzťah a posilňovať motiváciu svojej služby, ktorá nie je možná bez duchovného a sviatostného života. Kostolník je v istom slova zmysle reprezentantom Cirkvi, a preto by mal žiť usporiadaným životom, mať v úcte kňazov i veriacich a požívať úctu. Prajem všetkým čitateľom KN, aby si službu kostolníka vážili, a ak ju sami vykonávajú, aby ju vždy pokladali za službu najvyššiemu Pánovi.                    
+
 
+
Jozef Repko, kňaz, autor je odborník v oblasti pastorálnej teológie
+
 
+
V záležitosti konania koncertov v sakrálnom priestore je stanovisko našej arcidiecézy také, že nemáme námietky, ak farári alebo správcovia farností povolia v posvätnom priestore chrámu koncert sakrálnej hudby alebo klasickej hudby, ktorý svojím charakterom neprotirečí posvätnosti chrámu.
+
 
+
 
+
 
+
K sviatosti pokánia možno spravidla pristúpiť pol hodiny pred sv. omšou.
+
 
+
 
+
 
+
Všetkých chlapcov pozývame, aby miništrovali. Kedykoľvek môžu prísť na sv. omšu do sakristie, kde dostanú inštrukcie.
+
  
  
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
|+ 23. 9. - 30. 9. 2018
+
|+ 1. 3. - 8. 3. 2020
 
! Deň !! Čas !! Sviatok alebo spomienka !! Úmysel !! Poznámka
 
! Deň !! Čas !! Sviatok alebo spomienka !! Úmysel !! Poznámka
 
|-
 
|-
| '''23.9.2018 (Ned) || 09:00''' || 25. nedeľa v cezročnom období    || za farníkov ||
+
| '''1.3.2020 (Ned) ''' ||09:00 || 1. pôstna nedeľa || za farníkov ||
 
|-
 
|-
|24.9.2018 (Pon) || 08:00 ||   || + z rodiny Bušovej ||
+
| ||14:00 ||Krížová cesta || ||
 
|-
 
|-
| 25.9.2018 (Uto) || || ||   ||
+
| 2.3.2020 (Pon) || || || ||
 
|-
 
|-
| 26.9.2018 (Str) || 18:00 || ||+ Jana Šišuláková ||
+
| 3.3.2020 (Ut) ||17:00 || ||+ Emil a jeho rodičia||
 
|-
 
|-
 
+
| 4.3.2020 (Str) ||17:00  || ||+ Viktor Verníček ||
| 27.9.2018 (Štvr) ||''' ||   || + Anna, prvé výročie úmrtia  ||
+
 
|-
 
|-
| 28.9.2018 (Piat) ||18:00 || sviatok sv. Matúša, apoštola a evanielistu  ||+ manžel   ||
+
| 5.3.2020 (Štvr) ||08:00   || ||+ Dagmar Bangová, dcéra Emília Sarkózyová, rodona Bangová z Kátloviec   ||
 
|-
 
|-
| 29.9.2018 (Sob) ||18:00''' ||   || + Bernard Čermák a rodičia z oboch strán  ||
+
| 6.3.2020 (Piat) ||17:00 ||   ||pri príležitosti životného jubilea, za Božiu pomoc, ochranu a zdravie ||
 
|-
 
|-
| '''30.9.2018 (Ned) || 09:00''' || 26. nedeľa v cezročnom období || za farníkov  ||
+
| 7.3.2020 (Sob) ||17:00 || ||+ Jozefa Poláková ||
 
|-
 
|-
 +
| '''8.3.2020 (Ned) ''' ||09:00|| 2. pôstna nedeľa  ||za farníkov  ||
 +
|-
 +
|-
 +
|  ||14:00 ||Krížová cesta || ||
 
|}
 
|}
  
Ďakujeme p. starostovi za výrub a orezanie stromov okolo kostola. ([[Stanovsiko tajomníčky farskej ekonomickej rady k výrubu stromov|Stanovisko tajomníčky farskej ekonomickej rady k výrubu stromov]]).
 
  
[[Stanovisko ZKSS k obvineniu zamestnancov Spojenej školy sv. Františka]]
 
  
[[Vyjadrenie Spišského biskupstva k nešťastiu v Kluknave]]
+
 
 +
 
  
 
   </div>
 
   </div>
 
</div>
 
</div>

Aktuálna revízia z 18:33, 29. marec 2020

Vitajte na stránkach farnosti sv. Ondreja vo Vysokej pri Morave.

O našom kostole

Obec Vysoká pri Morave sa nachádza na južnej časti Záhoria medzi mestom Stupava a najzápadnejšou obcou Slovenska, Záhorskou Vsou.

Kostol Sv. Ondreja je dominantou našej obce. Viac o kostole a farnosti sv. Ondreja

Užitočné informácie

Ochrana osobných údajov

Zastavte financovanie terorizmu, vyzýva apoštolský vikár sýrskeho Aleppa

Informácie z náboženského života Cirkvi na Slovensku i vo svete nájdete na:
frcth.uniba.sk
www.tkkbs.sk
www.tvlux.sk
www.lumen.sk
abu-bratislava.sk/abuba

Informácie o financovaní cirkví nájdete na:
tv.lux.sk (od (45.) 51. minúty do 60. minúty)

tv.sme.sk - Čo by znamenala odluka cirkví od štátu (najmä od 15. minúty, od 25. minúty, od 41 minúty, od 44. minúty, od 50. minúty, od 59. minúty, od 1,02 minúty, od 1,04 minúty, od 1,08 minúty, od 1,10 minúty, od 1,12 minúty (od 31. minúty zaujímavé o vplyve na štát))

Rozpis svätých omší, oznamy farnosti
Stanovisko KBS k zákazu verejného slávenia bohoslužieb 

Slovenskí biskupi rozhodli o predĺžení trvania opatrení až do odvolania

Bratislava 28. marca (TK KBS) Slovenskí biskupi rozhodli, že vzhľadom na pokračujúci zákaz zhromažďovania a trvanie opatrení, ktoré zaviedli inštitúcie verejnej správy, zostáva v platnosti aj rozhodnutie o neslávení verejných bohoslužieb, a to až do odvolania. Preto treba rešpektovať doteraz vydané inštrukcie a riadiť sa pokynmi jednotlivých biskupských úradov. Veľká noc bude tento rok slávená bez účasti veriacich.

„Sme vo výnimočnej situácii, akú sme doteraz nezažili. Včera pri Urbi et Orbi pápež František povedal, že to dokážeme jedine spoločne. Lebo všetci máme zodpovednosť jeden za druhého,“ pripomenul v tejto súvislosti predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský a dodal: „Prosím kňazov, aby naliehavo chránili zdravie veriacich. Nemôžeme sa fyzicky stretávať ako zvyčajne, máme však telefón, rozhlas, televíziu, či internet. A prosím aj veriacich, aby tieto dni využili na prehĺbenie svojho duchovného života. Aby pevne vykročili na ceste milosti, a chránili sa hriechu. V domácich cirkvách, v našich rodinách, rozvíjajme teraz účasť na kňazskom, prorockom a kráľovskom poslaní Ježiša Krista, ktorú sme získali pri krste (viď  KKC 783-786) . Sme Boží ľud. A preto sa nebojme! Pán nás nenechá búrke napospas. “Modlitba a tichá služba – to sú naše víťazné zbrane.“ Takto nás vedie Svätý Otec, a takto sa všetci zjednoťme v nasledujúcich dňoch.“

Zároveň povzbudzujeme veriacich k sledovaniu televíznych a rozhlasových prenosov bohoslužieb, ktoré sa budú konať neverejným spôsobom. Všetkých pozývame k modlitbám. Nestrácajme nádej, neprepadajme obavám, a s dôverou sa v našich rodinách obracajme na našu Nebeskú Matku: "Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska, prosíme ťa o tvoju pomoc a ochranu. Vypros uzdravenie chorým, ochraňuj zdravotníkov, ktorí sa o nich starajú a odvráť šírenie choroby. Oroduj za nás, ktorí sa k tebe s dôverou utiekame!"


- Farský úrad Vysoká pri Morave prijme kostolníka. Odmena dohodou. Prihlásiť sa možno na farskom úrade alebo v sakristii.

Tel. číslo farského úradu je: +421 908/669 979.

„Zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov“: gdpr.kbs.sk.

K sviatosti pokánia možno spravidla pristúpiť pol hodiny pred sv. omšou.

Prosíme všetkých, aby si pri vstupe do kostola a najmä do spovednice, vypli mobilné telefóny !!!

A) Ďakujem Obecnému úradu za výrub poškodeného stromu v blízkosti kostola, ktorý ohrozoval bezpečnosť ľudí a majetku.


Ak chcete duchovne pomôcť vašim zosnulým príbuzným, dušiam v očistci, žijúcim ľuďom v rozličných potrebách alebo misiám, môžete nechať odslúžiť svätú omšu na svoj úmysel. Milodar na jednu svätú omšu je 5 eur. Vaše úmysly môžeme zapísať v sakristii pred alebo po sv. omši v kostole alebo na farskom úrade.


- Všetkých chlapcov pozývame, aby miništrovali. Kedykoľvek môžu prísť na sv. omšu do sakristie, kde dostanú inštrukcie.

- V prípade, že pri nedeľných a sviatočných sv. omšiach nebude žiadny zberateľ, ktorý by podľa predpisov Cirkvi vyberal milodary pre potreby farnosti počas obetovania o sv. omši, môžete svoje milodary odovzdať pri odchode z kostola do košíka pred vchodovými dvermi.

- Katolícky pohrebný obrad treba nahlásiť na farskom úrade s "Listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí". V prípade neprítomnosti treba zavolať na tel. č. 0908/669979. 


Oznamy pre veriacich Bratislavskej arcidiecézy:

Koronavírus

Za najviac infekčnú sa považuje osoba s prítomnými klinickými príznakmi (teplota, slabosť, kašeľ + ďalšie príznaky infekcie dýchacích ciest). Predpokladá sa, že prenos sa uskutočňuje najmä vzdušnou cestou – kvapôčkami, ktoré sa môžu zachyť aj na povrchu rúk a predmetov. V rámci preventívnych opatrení je vhodné, aby si kňaz pred slávením svätej omše dôkladne umyl a dezinfikoval ruky.


         Je tiež potrebné dbať na zvýšenú hygienu a častejšie upratovanie v kostoloch a pastoračných centrách. Na čistenie (kľučiek na dverách, ľavíc, sedadiel, toaliet,...) je vhodné používať čistiace (dezinfekčné) prostriedky s  virucídnymi účinkami (napr. Sanytol, Savo, Ivasan,...). Je potrebné častejšia výmena sáčkov v smetných nádobách a pod.


   Z duchovného hľadiska ospravedlňuje z neúčasti na svätej omši v nedeľu a prikázaný sviatok jednak fyzická nemožnosť, napr. choroba znemožňujúca účasť, alebo morálna nemožnosť, napr. ak osoba vo svedomí vníma zúčastnenie sa svätej omše v danej situácii ako ohrozenie života (objektívne môže ísť o starých a chronicky vážne chorých ľudí; o malé deti; o ženy v požehnanom stave; o tých, ktorí sa starajú o chorých,...). V súvislosti so šírením vírusu COVID-19 Konferencia biskupov Slovenska odporúča všetkým katolíckym inštitúciám pravidelne sledovať a dodržiavať pokyny  Úradu verejného zdravotníctva  a zároveň zodpovedne spolupracovať s príslušnými predstaviteľmi verejnej správy.


Ochrana zdravia je kresťanskou povinnosťou. Kým trvá nebezpečenstvo nákazy, neodporúčame organizovať pútnické zájazdy na Slovensku, ani do zahraničia. Spoločné podujatia okrem liturgických slávení treba obmedziť. Veriacich, ktorí sa necítia dobre, majú zvýšenú teplotu alebo príznaky ochorenia, prosíme, aby zostali doma, kým sa ich stav nezlepší. Chorí nie sú viazaní účasťou na nedeľných bohoslužbách: naopak, majú zodpovednosť voči ostatným, aby sa choroba nerozširovala.


Kňazi nech vo zvýšenej miere dodržiavajú hygienu, starostlivo si pred bohoslužbami umývajú ruky a používajú dezinfekčné prostriedky. V chrámoch odporúčame dočasne nepoužívať sväteničky a z lavíc odložiť spoločné predmety - knižky, ružence, atď. Košíky pre milodary nech sa nepodávajú z rúk do rúk.


Znak pokoja v liturgii možno zatiaľ vynechať alebo odporučiť iba vzájomný úklon hlavy, namiesto podávania rúk.


Na vysluhovanie sviatosti zmierenia sa odporúča použiť spovednice s mriežkou, ktorú treba opatriť priesvitnou zábranou. Vyhnúť sa treba aj preplneniu chrámových priestorov. Veriacich prosíme o zachovanie pokoja a modlitbu za chorých i za zdravotníckych pracovníkov. Neprepadajme obavám, ale buďme príkladom zodpovedného postoja! Zachovajme náležitú obozretnosť, ale aj pomáhajme tým, ktorí nás potrebujú. S dôverou prosme Pána o jeho pomoc a ochranu. Slovenskí biskupi na vás denne pamätajú v modlitbách a s požehnaním.

Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita, predseda KBS

V Bratislave, 6. marca 2020


1. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave ponúka v akademickom roku 2020/2021 magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou pre kandidátov kňazstva aj pre laikov. Prihlášky sa podávajú do 30.4.2020.


Záujemcom o kresťanské manželstvo odporúčame vypočuť si: od 15,40: https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1693/1241194.

Speedating

Nie každý má to šťastie, že sa má kde a kedy zoznámiť a ak aj hej, nie vždy to vyjde podľa predstáv. Pre týchto ľudí je najviac ideálnou voľbou Speed dating KatRande. Preto mnohí vyhľadávajú možnosti, ako si k sebe nájsť svoju druhú polovičku Rýchle rande pre katolíkov Speed dating je ideálna voľba pre ľudí, ktorí možno majú len pomenej šťastia na partnera, či sa hanbia, alebo jednoducho nemajú čas zoznamovať sa. Speed dating je pre veriacich katolíkov. Takéto rýchle rande je anonymné, no zároveň osobné a vhodné pre tých, ktorí by radi spoznali nových ľudí, našli potencionálneho partnera, alebo jednoducho nadviazali kontakty.

Rýchle zoznámenie

Speed dating organizujeme v príjemnom prostredí, kde sa stretne rovnaký (bežne 10) počet žien a mužov . Počas krátkeho , 7 minútového rozhovoru sa snažia zistiť o tom druhom čo najviac. Po uplynutí času sa muži posunú k ďalšiemu stolu a proces sa opakuje. Nasleduje vyplnenie formulára, v ktorom účastníci uvedú, s kým sa ešte chcú po týchto krátkych rozhovoroch stretnúť. Ak sa žena a muž rozhodnú, že sa chcú ešte stretnúť, ide o "Match". Ak takáto zhoda nastane, organizátor im pošle ich e - mailové adresy. Ak takáto zhoda nenastane, e - mailová adresa sa samozrejme neposkytuje ďalej. V prípade nenájdenia zhody je možnosť zúčastnenia sa ďalšieho speed datingu.  Ide o anonymné stretnutia, takže organizátori poskytujú emailové adresy len tým, ktorí tvoria spoločnú zhodu. Ak vás tento štýl zoznámenia zaujal, prípadne chcete vyskúšať, či to zafunguje aj u vás, radi vás uvidíme. Predtým je však  potrebná registrácia. Tá je nevyhnutná.

Registrácia 

Celé prihlasovanie aj registráciu zabezpečuje  https://www.katrande.org/   Nové termíny nájdete na ich webe - a potom následne aj u nás  https://www.katrande.org/index.php?id=167   Účastnícky poplatok je 12 eur.  Veľmi sa na vás tešíme. Tímy katRande a Domu Quo vadis.


Kán. 905 - § 1. Kňazovi nie je dovolené vo všedný deň sláviť sv. omšu viac než raz za deň.

- V prípade, že pri sv. omši nehrá organista, slová „Baránok Boží“ hovorí ľud. Kňaz sa počas týchto slov predpísanou súkromnou modlitbou pripravuje na sv. prijímanie.

- Bratislavská arcidiecéza povoľuje v posvätnom priestore chrámu koncert sakrálnej hudby alebo klasickej hudby, ktorý svojím charakterom neprotirečí posvätnosti chrámu.

- V prípade absencie kostolníckej služby môžu záujemci o sviatosť pokánia prísť požiadať o ňu po sv. omši do sakristie.

- Na umiestnenie nových obrazov, sôch alebo iného zariadenia do kostola treba súhlas Liturgickej komisie Arcibiskupského úradu.

Diecézna liturgická komisia kontroluje, aby architektonické zmeny interiérov a exteriérov sakrálnych stavieb (kostoly, kaplnky, krížové cesty, miesta používané na slávenie Eucharistie, farské budovy a podobne) boli vykonané v súlade s predpismi uvedenými v príslušných liturgických knihách a rovnako i s liturgickou tradíciou Cirkvi. Obrazy (sochy) Pána, Panny Márie a svätých nech sú tak rozmiestnené, aby veriacich privádzali k tajomstvám viery, ktoré sa tam slávia. Preto treba dávať pozor, aby jednak ich počet nebol neprimeraný, jednak aby boli rozložené v určitom poriadku a aby neodvádzali pozornosť veriacich od samého slávenia. Obraz jedného a toho istého svätého nech je zvyčajne len jeden. Vo všeobecnosti pri výzdobe kostola a jeho zariadenia, čo sa týka obrazov, treba mať na zreteli jednak nábožnosť celého spoločenstva, jednak krásu a dôstojnosť obrazov.

- V záležitosti konania koncertov v sakrálnom priestore Bratislavská arcidiecéza nemá námietky, ak farári povolia v posvätnom priestore chrámu koncert sakrálnej hudby alebo klasickej hudby, ktorý svojím charakterom neprotirečí posvätnosti chrámu.

- Na 100.výročie zjavení Panny Márie vo Fatime začne slovenské vysielanie Rádia Mária, ktoré bude možné nateraz sledovať prostredníctvom webovej stránky: http://radiomariaslovakia.sk/


1. 3. - 8. 3. 2020
Deň Čas Sviatok alebo spomienka Úmysel Poznámka
1.3.2020 (Ned) 09:00 1. pôstna nedeľa za farníkov
14:00 Krížová cesta
2.3.2020 (Pon)
3.3.2020 (Ut) 17:00 + Emil a jeho rodičia
4.3.2020 (Str) 17:00 + Viktor Verníček
5.3.2020 (Štvr) 08:00 + Dagmar Bangová, dcéra Emília Sarkózyová, rodona Bangová z Kátloviec
6.3.2020 (Piat) 17:00 pri príležitosti životného jubilea, za Božiu pomoc, ochranu a zdravie
7.3.2020 (Sob) 17:00 + Jozefa Poláková
8.3.2020 (Ned) 09:00 2. pôstna nedeľa za farníkov
14:00 Krížová cesta