Hlavná stránka: Rozdiel medzi revíziami

Z Farnosť Vysoká pri Morave
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Riadok 68: Riadok 68:
 
| 22.5.2019 (Str) || 18:00 ||  ||+ Július Mundy||
 
| 22.5.2019 (Str) || 18:00 ||  ||+ Július Mundy||
 
|-
 
|-
| 23.5.2019 (Štvr)  || 08:00 ||  || k sv. Jozefovi, za Božie požehnanie, za šťastnú hodinu smrti, za veriacich z farnosti Suchá Hora ||
+
| 23.5.2019 (Štvr)  || 14:00 ||  || pohrebná - p. Hološková ||
 
|-
 
|-
 
| 24.5.2019 (Piat) ||18:00 ||  || k sv. Jozefovi, za Božie požehnanie, za šťastnú hodinu smrti, za veriacich z farnosti Suchá Hora  ||
 
| 24.5.2019 (Piat) ||18:00 ||  || k sv. Jozefovi, za Božie požehnanie, za šťastnú hodinu smrti, za veriacich z farnosti Suchá Hora  ||

Verzia zo dňa a času 08:24, 21. máj 2019

Vitajte na stránkach farnosti sv. Ondreja vo Vysokej pri Morave.

O našom kostole

Obec Vysoká pri Morave sa nachádza na južnej časti Záhoria medzi mestom Stupava a najzápadnejšou obcou Slovenska, Záhorskou Vsou.

Kostol Sv. Ondreja je dominantou našej obce. Viac o kostole a farnosti sv. Ondreja

Užitočné informácie

Ochrana osobných údajov

Zastavte financovanie terorizmu, vyzýva apoštolský vikár sýrskeho Aleppa

Informácie z náboženského života Cirkvi na Slovensku i vo svete nájdete na:
frcth.uniba.sk
www.tkkbs.sk
www.tvlux.sk
www.lumen.sk
abu-bratislava.sk/abuba

Informácie o financovaní cirkví nájdete na:
tv.lux.sk (od (45.) 51. minúty do 60. minúty)

tv.sme.sk - Čo by znamenala odluka cirkví od štátu (najmä od 15. minúty, od 25. minúty, od 41 minúty, od 44. minúty, od 50. minúty, od 59. minúty, od 1,02 minúty, od 1,04 minúty, od 1,08 minúty, od 1,10 minúty, od 1,12 minúty (od 31. minúty zaujímavé o vplyve na štát))

Rozpis svätých omší, oznamy farnosti
19. 5. - 26. 5. 2019
Deň Čas Sviatok alebo spomienka Úmysel Poznámka
19.5.2019 (Ned) 9:00 5.Veľkonočná nedeľa za farníkov
20.5.2019 (Pon) 08:00 k sv. Jozefovi, za Božie požehnanie, za šťastnú hodinu smrti, za veriacich z farnosti Suchá Hora
21.5.2019 (Ut) 07:15 k sv. Jozefovi, za Božie požehnanie, za šťastnú hodinu smrti, za veriacich z farnosti Suchá Hora
22.5.2019 (Str) 18:00 + Július Mundy
23.5.2019 (Štvr) 14:00 pohrebná - p. Hološková
24.5.2019 (Piat) 18:00 k sv. Jozefovi, za Božie požehnanie, za šťastnú hodinu smrti, za veriacich z farnosti Suchá Hora
25.5.2019 (Sob) 14:00 sobášna sv. omša
26.5.2019 (Ned) 10:00 6.Veľkonočná nedeľa za farníkov

- Farský úrad Vysoká pri Morave prijme kostolníka. Odmena dohodou. Prihlásiť sa možno na farskom úrade alebo v sakristii.

A) V sobotu 25.5. bude o 9.15 hod. sviatosť pokánia pre prvoprijímajúce deti a ich príbuzných.

B) V nedeľu 26.5. bude o 10.00 hod. prvé sv. prijímanie detí.

O majetkovom vzťahu Katolíckej cirkvi a štátu: od 1 hod., 2. minúty: https://www.postoj.sk/43103/arcibiskup-stanislav-zvolensky-sprava-o-katolickej-cirkvi-na-slovensku.

O vzťahu katolíkov k politickým stranám: od 1 hod., 6. minúty: https://www.postoj.sk/43103/arcibiskup-stanislav-zvolensky-sprava-o-katolickej-cirkvi-na-slovensku 1. Misionári Saletíni v spolupráci s Centrom mediácie a Probácie v Prešove pozývajú na Letný pobyt pre rozvedených s deťmi. Tento rok sa uskutoční v dňoch 18. - 24. augusta v Chate Limba v Bystrej. Prihlasovať sa je možné cez formulár, ktorý nájdete na stránke letnypobytprerozvedenych.webnode.sk. (Plagát sa nachádza v prílohe.)


 2. Jezuitskí mladí zo spoločenstva Magis pozývajú všetkých vo veku od 18 do 35 rokov na duchovnú obnovu na tému: Evanjeliový paradox stratiť- získať. Obnova sa uskutoční v sobotu 18. 5. 2019 v priestoroch Teologickej fakulty TU na Kostolnej ulici č. 1 pri Primaciálnom námestí v Bratislave so začiatkom o 15:00. Viac informácií o nás nájdeš na stránke  www.facebook.com/MAGISSlovensko/ . Vstup je voľný.


E) Prosíme všetkých, aby si pri vstupe do kostola a najmä do spovednice, vypli mobilné telefóny !!!

F) Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave ponúka v akademickom roku 2018/2019 magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou pre kandidátov kňazstva aj pre laikov. Prihlášky sa podávajú do 30. apríla 2019. Podrobnejšie informácie sú uverejnené na webovej stránke fakulty: www.frcth.uniba.sk

G) ERKO - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí ponúka mladým ľuďom, ktorí by boli ochotní pracovať s deťmi, víkendový kurz s názvom „Začíname“, ktorý sa bude konať v dňoch 12.-14. apríla 2019 v ACM Vinica v Bratislave. Prihlásiť sa môžete webovej stránke: www.erko.sk/kurzy-zaciname-2019.

H) „Zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov“: gdpr.kbs.sk.

Katol. noviny zvýšili cenu na 0,70 € za kus.


Kán. 905 - § 1. Kňazovi nie je dovolené vo všedný deň sláviť sv. omšu viac než raz za deň.

- V prípade, že pri sv. omši nehrá organista, slová „Baránok Boží“ hovorí ľud. Kňaz sa počas týchto slov predpísanou súkromnou modlitbou pripravuje na sv. prijímanie.

- Všetkých chlapcov pozývame, aby miništrovali. Kedykoľvek môžu prísť na sv. omšu do sakristie, kde dostanú inštrukcie.

- Prosím prvoprijímajúcich, aby každú nedeľu a prikázaný sviatok po sv. omši prišli do sakristie zapísať si účasť na nedeľných a sviatočných sv. omšiach, ktoré sú súčasťou prípravy na prijatie sviatostí. Prvoprijímajúce deti z 2. a 3. ročníka budú mať prípravu na 1. sv. prijímanie aj v rámci piatkových sv. omší.- V prípade, že pri nedeľných a sviatočných sv. omšiach nebude žiadny zberateľ, ktorý by podľa predpisov Cirkvi vyberal milodary pre potreby farnosti počas obetovania o sv. omši, môžete svoje milodary odovzdať pri odchode z kostola do košíka pred vchodovými dvermi.


- Katolícky pohrebný obrad treba nahlásiť na farskom úrade s "Listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí". V prípade neprítomnosti treba zavolať na tel. č. 0908/669979. 


- Bratislavská arcidiecéza povoľuje v posvätnom priestore chrámu koncert sakrálnej hudby alebo klasickej hudby, ktorý svojím charakterom neprotirečí posvätnosti chrámu.

- K sviatosti pokánia možno spravidla pristúpiť pol hodiny pred sv. omšou.


- V prípade absencie kostolníckej služby môžu záujemci o sviatosť pokánia prísť požiadať o ňu po sv. omši do sakristie.

- Na umiestnenie nových obrazov, sôch alebo iného zariadenia do kostola treba súhlas Liturgickej komisie Arcibiskupského úradu.

Diecézna liturgická komisia kontroluje, aby architektonické zmeny interiérov a exteriérov sakrálnych stavieb (kostoly, kaplnky, krížové cesty, miesta používané na slávenie Eucharistie, farské budovy a podobne) boli vykonané v súlade s predpismi uvedenými v príslušných liturgických knihách a rovnako i s liturgickou tradíciou Cirkvi. Obrazy (sochy) Pána, Panny Márie a svätých nech sú tak rozmiestnené, aby veriacich privádzali k tajomstvám viery, ktoré sa tam slávia. Preto treba dávať pozor, aby jednak ich počet nebol neprimeraný, jednak aby boli rozložené v určitom poriadku a aby neodvádzali pozornosť veriacich od samého slávenia. Obraz jedného a toho istého svätého nech je zvyčajne len jeden. Vo všeobecnosti pri výzdobe kostola a jeho zariadenia, čo sa týka obrazov, treba mať na zreteli jednak nábožnosť celého spoločenstva, jednak krásu a dôstojnosť obrazov.

- V záležitosti konania koncertov v sakrálnom priestore Bratislavská arcidiecéza nemá námietky, ak farári povolia v posvätnom priestore chrámu koncert sakrálnej hudby alebo klasickej hudby, ktorý svojím charakterom neprotirečí posvätnosti chrámu.

- Na 100.výročie zjavení Panny Márie vo Fatime začne slovenské vysielanie Rádia Mária, ktoré bude možné nateraz sledovať prostredníctvom webovej stránky: http://radiomariaslovakia.sk/


12. 5. - 19. 5. 2019
Deň Čas Sviatok alebo spomienka Úmysel Poznámka
12.5.2019 (Ned) 9:00 4.Veľkonočná nedeľa za farníkov
13.5.2019 (Pon) 07:15 spomienka Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej za zdravie a Božiu pomoc pre sestru
14.5.2019 (Ut) 18:00 sviatok sv. Mateja, apoštola + Anna Mikulášková 30-dňová
15.5.2019 (Str) 19:00 za zdravie a Božiu pomoc pre sestru
16.5.2019 (Štvr) 07:15 spomienka sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka k sv. Jozefovi, za Božie požehnanie, za šťastnú hodinu smrti, za veriacich z farnosti Suchá Hora
17.5.2019 (Piat) 18:00 za rodičov Ján, Hermína a sestra Fany
18.5.2019 (Sob) 18:00 k sv. Jozefovi, za Božie požehnanie, za šťastnú hodinu smrti, za veriacich z farnosti Suchá Hora
19.5.2019 (Ned) 9:00 5.Veľkonočná nedeľa za farníkov

Ďakujeme p. starostovi za výrub a orezanie stromov okolo kostola. (Stanovisko tajomníčky farskej ekonomickej rady k výrubu stromov).

Stanovisko ZKSS k obvineniu zamestnancov Spojenej školy sv. Františka

Vyjadrenie Spišského biskupstva k nešťastiu v Kluknave