Hlavná stránka: Rozdiel medzi revíziami

Z Farnosť Vysoká pri Morave
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Riadok 57: Riadok 57:
  
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
|+ 17. 11. - 24. 11. 2019
+
|+ 24. 11. - 1. 12. 2019
 
! Deň !! Čas !! Sviatok alebo spomienka !! Úmysel !! Poznámka
 
! Deň !! Čas !! Sviatok alebo spomienka !! Úmysel !! Poznámka
 
|-
 
|-
| '''17.11.2019 (Ned) ''' ||09:00 ||   33. nedeľa v cezročnom období || za farníkov ||
+
| '''24.11.2019 (Ned) ''' ||09:00 || 34. nedeľa v cezročnom období Krista Kráľa || za farníkov ||
 
|-
 
|-
| 18.11.2019 (Pon) ||08:00 || ||+ Oľga Stančík||
+
| 25.11.2019 (Pon) ||08:00 || ||poďakovanie za Božiu pomoc||
 
|-
 
|-
| 19.11.2019 (Ut) ||17:00  || ||+ rodičia Katarína a Ignác a manžel Anton||
+
| 26.11.2019 (Ut) ||17:00  || ||poďakovanie k 50. výročiu sobáša a za Božie požehnanie do ďaľšieho života||
 
|-
 
|-
| 20.11.2019 (Str) ||08:00  ||  ||+ Jana Majcher ||
+
| 27.11.2019 (Str) ||08:00  ||  ||poďakovanie za Božiu pomoc, zdravie a ochranu Panny Márie za celú rodinu ||
 
|-
 
|-
| 21.11.2019 (Štvr)  || 17:00 ||spomienka Obetovanie Panny Márie ||+ Magdaléna Lysinovičová - 40- výročie úmrtia a ostatní členovia rodiny ||
+
| 28.11.2019 (Štvr)  || 17:00 ||  ||za Františka pri príležitosti životného jubilea 70 rokov a zdravie ||
 
|-
 
|-
| 22.11.2019 (Piat) ||17:00 ||spomienka sv. Cecílie, panny a mučenice || + rodičia a súrodenci s rodinami||
+
| 29.11.2019 (Piat) ||17:00 ||  || + Nina||
 
|-
 
|-
| 23.11.2019 (Sob) ||17:00 ||   ||poďakovanie za 65 rokov manželstva a za rodinu Lipovú a Krčmárovú ||
+
| 30.11.2019 (Sob) ||17:00 || sviatok sv. Ondreja, apoštola  ||+ František a Cecília Hološková a dcéra Mária ||
  
 
|-
 
|-
| '''24.11.2019 (Ned) ''' ||09:00|| 34. nedeľa v cezročnom období  Krista Kráľa || za farníkov ||
+
| '''1.12.2019 (Ned) ''' ||09:00|| 1. adventná nedeľa  || za farníkov ||
  
 
|-
 
|-
Riadok 88: Riadok 88:
 
Prosíme všetkých, aby si pri vstupe do kostola a najmä do spovednice, vypli mobilné telefóny !!!
 
Prosíme všetkých, aby si pri vstupe do kostola a najmä do spovednice, vypli mobilné telefóny !!!
  
 +
A) Arcibiskupský úrad vyhlasuje na budúcu nedeľu zbierku na Charitu. Milodary na tento cieľ môžete odovzdať v rámci pravidelnej zbierky na potreby farnosti - v sobotu alebo v nedeľu počas obetovania pri sv. omši.
  
Ak chcete duchovne pomôcť vašim zosnulým príbuzným, dušiam v očistci, žijúcim ľuďom v rozličných potrebách alebo misiám, môžete nechať odslúžiť svätú omšu na svoj úmysel. Milodar na jednu svätú omšu je 5 eur. Vaše úmysly
+
B) Na dnešnú nedeľu je predpísaná pobožnosť po sv. omši. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
môžeme zapísať v sakristii pred alebo po sv. omši v kostole alebo na farskom úrade.
+
  
 +
C) V sobotu, na sviatok titulu kostola sv. Ondreja, možno za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
  
 +
D) Na budúcu nedeľu bude po homílii požehnanie adventných vencov, ktoré si môžete priniesť do kostola na požehnanie.
  
 +
E) Ak chcete duchovne pomôcť vašim zosnulým príbuzným, dušiam v očistci, žijúcim ľuďom v rozličných potrebách alebo misiám, môžete nechať odslúžiť svätú omšu na svoj úmysel. Milodar na jednu svätú omšu je 5 eur. Vaše úmysly môžeme zapísať v sakristii pred alebo po sv. omši v kostole alebo na farskom úrade.
  
  
<B>Oznamy pre veriacich Bratislavskej arcidiecézy: </B>
 
  
A) Od 22.11.2019 do 23.12.2019 bude v rámci bratislavských vianočných trhov prebiehať dobročinná akcia „Maltézsky punč“ organizovaná Maltézskou pomocou Slovensko (MPS), čo je výkonná zložka Rádu maltézskych rytierov pre aktivity v Slovenskej republike. MPS bude mať dobročinný stánok na Hviezdoslavovom námestí, ako to bolo aj po minulé roky. V tomto stánku bude prebiehať verejná dobročinná zbierka, ktorej cieľom je podporiť aktivity MPS v prospech núdznych.
 
  
B) V Advente sa uskutoční duchovná obnova s názvom &quot;rozVEDENÍ k BOHU I.&quot; pre rozvedených, ktorí po rozvode žijú sami. Téma obnovy má názov „Prijatie svojej situácie a odpustenie.“
+
<B>Oznamy pre veriacich Bratislavskej arcidiecézy: </B>
 +
 
 +
A) V Advente sa uskutoční duchovná obnova s názvom &quot;rozVEDENÍ k BOHU I.&quot; pre rozvedených, ktorí po rozvode žijú sami. Téma obnovy má názov „Prijatie svojej situácie a odpustenie.“
 
Duchovná obnova sa uskutoční 13.-15. decembra v Rodinkove v Belušských Slatinách. Je možné vziať so sebou aj deti, o ktoré sa postarajú animátori. Prihlásiť sa je možné cez prihlasovací formulár, ktorý je na internetovej stránke Rodinkova.
 
Duchovná obnova sa uskutoční 13.-15. decembra v Rodinkove v Belušských Slatinách. Je možné vziať so sebou aj deti, o ktoré sa postarajú animátori. Prihlásiť sa je možné cez prihlasovací formulár, ktorý je na internetovej stránke Rodinkova.
  
C) Bratislavská arcidiecézna charita a spolupracujúce organizácie pozývajú všetkých, aby sa zapojili ako dobrovoľníci alebo darcovia do potravinovej Tesco zbierky. Vyzbierané potraviny a drogéria pomáhajú počas roka rodinám a jednotlivcom v núdzi. Potravinová zbierka sa bude konať v dňoch 21. - 23. 11. 2019 (štvrtok až sobota) v čase od 10:00 do 20:00 hod. vo vybraných predajniach TESCO. Viac informácií o predajniach a možnosti dobrovoľníctva nájdete na stránke www.charitaba.sk.
+
B) Hnutie kresťanských spoločenstiev detí eRko pozýva farnosti našej arcidiecézy, deti, mladých, animátorov, katechétov, aby sa zapojili do 25. ročníka koledovania Dobrá novina. Prihlášku a informačný buletin nájdete v prílohe, alebo aj na stránke  www.dobranovina.sk . Zároveň pozývame všetkých koledovníkov na vysielaciu sv. omšu s o. arcibiskupom dňa 14.12. o 11.00 do Kostola Panny Márie Pomocnice v Bratislave na MIletičovej ul. Po sv. omši je pripravený obed, KLBKO show, dobrovoľník z Afriky a hry pre deti.
 
+
D) Hnutie kresťanských spoločenstiev detí eRko pozýva farnosti našej arcidiecézy, deti, mladých, animátorov, katechétov, aby sa zapojili do 25. ročníka koledovania Dobrá novina. Prihlášku a informačný buletin nájdete v prílohe, alebo aj na stránke  www.dobranovina.sk . Zároveň pozývame všetkých koledovníkov na vysielaciu sv. omšu s o. arcibiskupom dňa 14.12. o 11.00 do Kostola Panny Márie Pomocnice v Bratislave na MIletičovej ul. Po sv. omši je pripravený obed, KLBKO show, dobrovoľník z Afriky a hry pre deti.
+
  
  
Riadok 143: Riadok 144:
  
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
|+ 10. 11. - 17. 11. 2019
+
|+ 17. 11. - 24. 11. 2019
 
! Deň !! Čas !! Sviatok alebo spomienka !! Úmysel !! Poznámka
 
! Deň !! Čas !! Sviatok alebo spomienka !! Úmysel !! Poznámka
 
|-
 
|-
| '''10.11.2019 (Ned) ''' ||09:00 ||  32. nedeľa v cezročnom období || za farníkov ||
+
| '''17.11.2019 (Ned) ''' ||09:00 ||  33. nedeľa v cezročnom období || za farníkov ||
 
|-
 
|-
| 11.11.2019 (Pon) || ||spomienka sv. martina z Tours, biskupa ||||
+
| 18.11.2019 (Pon) ||08:00 || ||+ Oľga Stančík||
 
|-
 
|-
| 12.11.2019 (Ut) ||08:00  ||spomienka sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka ||na úmysel ordinára||
+
| 19.11.2019 (Ut) ||17:00  || ||+ rodičia Katarína a Ignác a manžel Anton||
 
|-
 
|-
| 13.11.2019 (Str) ||08:00  ||  ||+ Pavlína Stančík ||
+
| 20.11.2019 (Str) ||08:00  ||  ||+ Jana Majcher ||
 
|-
 
|-
| 14.11.2019 (Štvr)  || 17:00 ||  ||+ Aurélia Plachová, Michal a Katarína Hološkoví ||
+
| 21.11.2019 (Štvr)  || 17:00 ||spomienka Obetovanie Panny Márie ||+ Magdaléna Lysinovičová - 40- výročie úmrtia a ostatní členovia rodiny ||
 
|-
 
|-
| 15.11.2019 (Piat) ||17:00 ||  || + manželia Haluzoví a ich rodičia||
+
| 22.11.2019 (Piat) ||17:00 ||spomienka sv. Cecílie, panny a mučenice || + rodičia a súrodenci s rodinami||
 
|-
 
|-
| 16.11.2019 (Sob) ||17:00 ||  ||+ nedožitých 95 rokov Bernard Čermák a polročná Matilda Čermáková ||
+
| 23.11.2019 (Sob) ||17:00 ||  ||poďakovanie za 65 rokov manželstva a za rodinu Lipovú a Krčmárovú ||
  
 
|-
 
|-
| '''17.11.2019 (Ned) ''' ||09:00|| 33. nedeľa v cezročnom období  || za farníkov ||
+
| '''24.11.2019 (Ned) ''' ||09:00|| 34. nedeľa v cezročnom období Krista Kráľa || za farníkov ||
  
 
|-
 
|-

Verzia zo dňa a času 20:46, 23. november 2019

Vitajte na stránkach farnosti sv. Ondreja vo Vysokej pri Morave.

O našom kostole

Obec Vysoká pri Morave sa nachádza na južnej časti Záhoria medzi mestom Stupava a najzápadnejšou obcou Slovenska, Záhorskou Vsou.

Kostol Sv. Ondreja je dominantou našej obce. Viac o kostole a farnosti sv. Ondreja

Užitočné informácie

Ochrana osobných údajov

Zastavte financovanie terorizmu, vyzýva apoštolský vikár sýrskeho Aleppa

Informácie z náboženského života Cirkvi na Slovensku i vo svete nájdete na:
frcth.uniba.sk
www.tkkbs.sk
www.tvlux.sk
www.lumen.sk
abu-bratislava.sk/abuba

Informácie o financovaní cirkví nájdete na:
tv.lux.sk (od (45.) 51. minúty do 60. minúty)

tv.sme.sk - Čo by znamenala odluka cirkví od štátu (najmä od 15. minúty, od 25. minúty, od 41 minúty, od 44. minúty, od 50. minúty, od 59. minúty, od 1,02 minúty, od 1,04 minúty, od 1,08 minúty, od 1,10 minúty, od 1,12 minúty (od 31. minúty zaujímavé o vplyve na štát))

Rozpis svätých omší, oznamy farnosti
24. 11. - 1. 12. 2019
Deň Čas Sviatok alebo spomienka Úmysel Poznámka
24.11.2019 (Ned) 09:00 34. nedeľa v cezročnom období Krista Kráľa za farníkov
25.11.2019 (Pon) 08:00 poďakovanie za Božiu pomoc
26.11.2019 (Ut) 17:00 poďakovanie k 50. výročiu sobáša a za Božie požehnanie do ďaľšieho života
27.11.2019 (Str) 08:00 poďakovanie za Božiu pomoc, zdravie a ochranu Panny Márie za celú rodinu
28.11.2019 (Štvr) 17:00 za Františka pri príležitosti životného jubilea 70 rokov a zdravie
29.11.2019 (Piat) 17:00 + Nina
30.11.2019 (Sob) 17:00 sviatok sv. Ondreja, apoštola + František a Cecília Hološková a dcéra Mária
1.12.2019 (Ned) 09:00 1. adventná nedeľa za farníkov

- Farský úrad Vysoká pri Morave prijme kostolníka. Odmena dohodou. Prihlásiť sa možno na farskom úrade alebo v sakristii.

Tel. číslo farského úradu je: +421 908/669 979.

K sviatosti pokánia možno spravidla pristúpiť pol hodiny pred sv. omšou.

Prosíme všetkých, aby si pri vstupe do kostola a najmä do spovednice, vypli mobilné telefóny !!!

A) Arcibiskupský úrad vyhlasuje na budúcu nedeľu zbierku na Charitu. Milodary na tento cieľ môžete odovzdať v rámci pravidelnej zbierky na potreby farnosti - v sobotu alebo v nedeľu počas obetovania pri sv. omši.

B) Na dnešnú nedeľu je predpísaná pobožnosť po sv. omši. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

C) V sobotu, na sviatok titulu kostola sv. Ondreja, možno za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

D) Na budúcu nedeľu bude po homílii požehnanie adventných vencov, ktoré si môžete priniesť do kostola na požehnanie.

E) Ak chcete duchovne pomôcť vašim zosnulým príbuzným, dušiam v očistci, žijúcim ľuďom v rozličných potrebách alebo misiám, môžete nechať odslúžiť svätú omšu na svoj úmysel. Milodar na jednu svätú omšu je 5 eur. Vaše úmysly môžeme zapísať v sakristii pred alebo po sv. omši v kostole alebo na farskom úrade.Oznamy pre veriacich Bratislavskej arcidiecézy:

A) V Advente sa uskutoční duchovná obnova s názvom "rozVEDENÍ k BOHU I." pre rozvedených, ktorí po rozvode žijú sami. Téma obnovy má názov „Prijatie svojej situácie a odpustenie.“ Duchovná obnova sa uskutoční 13.-15. decembra v Rodinkove v Belušských Slatinách. Je možné vziať so sebou aj deti, o ktoré sa postarajú animátori. Prihlásiť sa je možné cez prihlasovací formulár, ktorý je na internetovej stránke Rodinkova.

B) Hnutie kresťanských spoločenstiev detí eRko pozýva farnosti našej arcidiecézy, deti, mladých, animátorov, katechétov, aby sa zapojili do 25. ročníka koledovania Dobrá novina. Prihlášku a informačný buletin nájdete v prílohe, alebo aj na stránke  www.dobranovina.sk . Zároveň pozývame všetkých koledovníkov na vysielaciu sv. omšu s o. arcibiskupom dňa 14.12. o 11.00 do Kostola Panny Márie Pomocnice v Bratislave na MIletičovej ul. Po sv. omši je pripravený obed, KLBKO show, dobrovoľník z Afriky a hry pre deti.Kán. 905 - § 1. Kňazovi nie je dovolené vo všedný deň sláviť sv. omšu viac než raz za deň.

- V prípade, že pri sv. omši nehrá organista, slová „Baránok Boží“ hovorí ľud. Kňaz sa počas týchto slov predpísanou súkromnou modlitbou pripravuje na sv. prijímanie.

- Všetkých chlapcov pozývame, aby miništrovali. Kedykoľvek môžu prísť na sv. omšu do sakristie, kde dostanú inštrukcie.
- V prípade, že pri nedeľných a sviatočných sv. omšiach nebude žiadny zberateľ, ktorý by podľa predpisov Cirkvi vyberal milodary pre potreby farnosti počas obetovania o sv. omši, môžete svoje milodary odovzdať pri odchode z kostola do košíka pred vchodovými dvermi.


- Katolícky pohrebný obrad treba nahlásiť na farskom úrade s "Listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí". V prípade neprítomnosti treba zavolať na tel. č. 0908/669979. 


- Bratislavská arcidiecéza povoľuje v posvätnom priestore chrámu koncert sakrálnej hudby alebo klasickej hudby, ktorý svojím charakterom neprotirečí posvätnosti chrámu.

- V prípade absencie kostolníckej služby môžu záujemci o sviatosť pokánia prísť požiadať o ňu po sv. omši do sakristie.

- Na umiestnenie nových obrazov, sôch alebo iného zariadenia do kostola treba súhlas Liturgickej komisie Arcibiskupského úradu.

Diecézna liturgická komisia kontroluje, aby architektonické zmeny interiérov a exteriérov sakrálnych stavieb (kostoly, kaplnky, krížové cesty, miesta používané na slávenie Eucharistie, farské budovy a podobne) boli vykonané v súlade s predpismi uvedenými v príslušných liturgických knihách a rovnako i s liturgickou tradíciou Cirkvi. Obrazy (sochy) Pána, Panny Márie a svätých nech sú tak rozmiestnené, aby veriacich privádzali k tajomstvám viery, ktoré sa tam slávia. Preto treba dávať pozor, aby jednak ich počet nebol neprimeraný, jednak aby boli rozložené v určitom poriadku a aby neodvádzali pozornosť veriacich od samého slávenia. Obraz jedného a toho istého svätého nech je zvyčajne len jeden. Vo všeobecnosti pri výzdobe kostola a jeho zariadenia, čo sa týka obrazov, treba mať na zreteli jednak nábožnosť celého spoločenstva, jednak krásu a dôstojnosť obrazov.

- V záležitosti konania koncertov v sakrálnom priestore Bratislavská arcidiecéza nemá námietky, ak farári povolia v posvätnom priestore chrámu koncert sakrálnej hudby alebo klasickej hudby, ktorý svojím charakterom neprotirečí posvätnosti chrámu.

- Na 100.výročie zjavení Panny Márie vo Fatime začne slovenské vysielanie Rádia Mária, ktoré bude možné nateraz sledovať prostredníctvom webovej stránky: http://radiomariaslovakia.sk/


17. 11. - 24. 11. 2019
Deň Čas Sviatok alebo spomienka Úmysel Poznámka
17.11.2019 (Ned) 09:00 33. nedeľa v cezročnom období za farníkov
18.11.2019 (Pon) 08:00 + Oľga Stančík
19.11.2019 (Ut) 17:00 + rodičia Katarína a Ignác a manžel Anton
20.11.2019 (Str) 08:00 + Jana Majcher
21.11.2019 (Štvr) 17:00 spomienka Obetovanie Panny Márie + Magdaléna Lysinovičová - 40- výročie úmrtia a ostatní členovia rodiny
22.11.2019 (Piat) 17:00 spomienka sv. Cecílie, panny a mučenice + rodičia a súrodenci s rodinami
23.11.2019 (Sob) 17:00 poďakovanie za 65 rokov manželstva a za rodinu Lipovú a Krčmárovú
24.11.2019 (Ned) 09:00 34. nedeľa v cezročnom období Krista Kráľa za farníkov