Hlavná stránka

Z Farnosť Vysoká pri Morave
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Vitajte na stránkach farnosti sv. Ondreja vo Vysokej pri Morave.

O našom kostole

Obec Vysoká pri Morave sa nachádza na južnej časti Záhoria medzi mestom Stupava a najzápadnejšou obcou Slovenska, Záhorskou Vsou.

Kostol Sv. Ondreja je dominantou našej obce. Viac o kostole a farnosti sv. Ondreja

Užitočné informácie

Ochrana osobných údajov

Zastavte financovanie terorizmu, vyzýva apoštolský vikár sýrskeho Aleppa

Informácie z náboženského života Cirkvi na Slovensku i vo svete nájdete na:
frcth.uniba.sk
www.tkkbs.sk
www.tvlux.sk
www.lumen.sk
abu-bratislava.sk/abuba

Informácie o financovaní cirkví nájdete na:
tv.lux.sk (od (45.) 51. minúty do 60. minúty)

tv.sme.sk - Čo by znamenala odluka cirkví od štátu (najmä od 15. minúty, od 25. minúty, od 41 minúty, od 44. minúty, od 50. minúty, od 59. minúty, od 1,02 minúty, od 1,04 minúty, od 1,08 minúty, od 1,10 minúty, od 1,12 minúty (od 31. minúty zaujímavé o vplyve na štát))

Rozpis svätých omší, oznamy farnosti
24. 2. - 3. 3. 2019
Deň Čas Sviatok alebo spomienka Úmysel Poznámka
24.2.2019 (Ned) 09:00 7. nedeľa cez rok za farníkov
25.2.2019 (Pon) 17:00 za šťastný pôrod pre Katku
26.2.2019 (Uto) 17:00 za rodinu Petra Masláka (Božiu pomoc a Božie požehnanie, zdravie, dary Ducha a ochranu Panny Márie)
27.2.2019 (Str) 17:00 + Alexandra, Štefánia a Imrich
28.2.2019 (Štvr) 17:00 za Petrovu prácu
1.3.2019 (Piat) 17:00 prvý piatok na úmysel ordinára
2.3.2019 (Sob) 17:00 pri príležitosti nedožitých 100 rokov Jozefíny Bukovskej, poďakovanie za dar života, viery a lásky
3.2.2019 (Ned) 09:00 8. nedeľa cez rok za farníkov


1. „Pozývame mladých začínajúcich animátorov na kurz Animátor light, ktorý pozostáva z troch tematických víkendoviek zameraných na sebapoznanie, sebaprijatie, osobný vzťah s Bohom a prípravu na službu. Viac informácií je na stránke mladezba.sk/animator-light, prvá víkendovka sa bude konať 22.-24. marca 2019 v Arcidiecéznom centre mládeže Vinica.“

2. V prílohe mailu sa nachádza list s informáciami o 8. ročníku biblickej súťaže „Biblia pre všetkých“ spolu s plagátom a prihláškou.

3. P. Viktor Štefan Locner, správca Farnosti Kopčany, sa obracia na kňazov s nasledujúcou prosbou o propagáciu hlasovania o Európsky strom roka 2019: V každej krajine prebieha súťaž „Strom roka“. Víťazné stromy postupujú do ankety „Európsky strom roka“. Lipa pri Kostole sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch vyhrala a získala titul Strom roka 2018. Teraz postúpila do súťaže Európsky strom roka 2019. Podľa pravidiel hlasovania z jednej e-mailovej schránky môže hlasovať len jeden človek, zároveň musí hlasovať za dva stromy. /Logicky za ten strom, ktorý má menej hlasov ako náš/. Hoci je to občianska iniciatíva, strom je náš, na našom pozemku, pri našom kostole. A mnohí to miesto poznáte. Zároveň môžete osloviť a poprosiť aj veriacich a známych. V prílohe posielame plagát aj lístky, ktoré sa rozdávali veriacim, aby vedeli adresu aj postup. Pozor pri hlasovaní musí prísť odpoveď o prijatí a platnosti hlasovania. Adresa na ktorej sa hlasuje:  www.treeoftheyear.org Ak to niekoho nezaťaží a neotravuje ďakujeme za hlasy, aj sprostredkovanie ďalej.

4. Vznikla občianska iniciatíva Petržalčanov v súvislosti s verejným prerokovaním Urbanistickej štúdie Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalka. Podľa tejto štúdie by mala byť tzv. „pápežská lúka“ pri Kostole Svätej rodiny, miesto historickej návštevy Jána Pavla II. a blahorečenia Titusa Zemana, zastavaná veľkými bytovými domami (v počte 600 bytov a príslušným parkovaním). Petícia je proti bytovej zástavbe a za adekvátne riešenie dotvorením kvalitného mestského prostredia pre usporiadavanie zhromaždení, s vysokým podielom zelene formou parku a príslušnou vybavenosťou. Zodpovednou osobou je RNDr. Peter Mach. Petičné hárky môžete zasielať do Farnosti Svätej rodiny v Petržalke. (V prílohe sa nachádza petičný hárok.)


Katol. noviny zvýšili cenu na 0,70 € za kus.


Kán. 905 - § 1. Kňazovi nie je dovolené vo všedný deň sláviť sv. omšu viac než raz za deň.

- V prípade, že pri sv. omši nehrá organista, slová „Baránok Boží“ hovorí ľud. Kňaz sa počas týchto slov predpísanou súkromnou modlitbou pripravuje na sv. prijímanie.

- Všetkých chlapcov pozývame, aby miništrovali. Kedykoľvek môžu prísť na sv. omšu do sakristie, kde dostanú inštrukcie.

- Prosím prvoprijímajúcich, aby každú nedeľu a prikázaný sviatok po sv. omši prišli do sakristie zapísať si účasť na nedeľných a sviatočných sv. omšiach, ktoré sú súčasťou prípravy na prijatie sviatostí. Prvoprijímajúce deti z 2. a 3. ročníka budú mať prípravu na 1. sv. prijímanie aj v rámci piatkových sv. omší.


- Farský úrad Vysoká pri Morave prijme kostolníka. Odmena dohodou. Prihlásiť sa možno na farskom úrade alebo v sakristii.

- V prípade, že pri nedeľných a sviatočných sv. omšiach nebude žiadny zberateľ, ktorý by podľa predpisov Cirkvi vyberal milodary pre potreby farnosti počas obetovania o sv. omši, môžete svoje milodary odovzdať pri odchode z kostola do košíka pred vchodovými dvermi.


- Katolícky pohrebný obrad treba nahlásiť na farskom úrade s "Listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí". V prípade neprítomnosti treba zavolať na tel. č. 0908/669979. 


- Bratislavská arcidiecéza povoľuje v posvätnom priestore chrámu koncert sakrálnej hudby alebo klasickej hudby, ktorý svojím charakterom neprotirečí posvätnosti chrámu.

- K sviatosti pokánia možno spravidla pristúpiť pol hodiny pred sv. omšou.


- V prípade absencie kostolníckej služby môžu záujemci o sviatosť pokánia prísť požiadať o ňu po sv. omši do sakristie.

- Na umiestnenie nových obrazov, sôch alebo iného zariadenia do kostola treba súhlas Liturgickej komisie Arcibiskupského úradu.

Diecézna liturgická komisia kontroluje, aby architektonické zmeny interiérov a exteriérov sakrálnych stavieb (kostoly, kaplnky, krížové cesty, miesta používané na slávenie Eucharistie, farské budovy a podobne) boli vykonané v súlade s predpismi uvedenými v príslušných liturgických knihách a rovnako i s liturgickou tradíciou Cirkvi. Obrazy (sochy) Pána, Panny Márie a svätých nech sú tak rozmiestnené, aby veriacich privádzali k tajomstvám viery, ktoré sa tam slávia. Preto treba dávať pozor, aby jednak ich počet nebol neprimeraný, jednak aby boli rozložené v určitom poriadku a aby neodvádzali pozornosť veriacich od samého slávenia. Obraz jedného a toho istého svätého nech je zvyčajne len jeden. Vo všeobecnosti pri výzdobe kostola a jeho zariadenia, čo sa týka obrazov, treba mať na zreteli jednak nábožnosť celého spoločenstva, jednak krásu a dôstojnosť obrazov.

- V záležitosti konania koncertov v sakrálnom priestore Bratislavská arcidiecéza nemá námietky, ak farári povolia v posvätnom priestore chrámu koncert sakrálnej hudby alebo klasickej hudby, ktorý svojím charakterom neprotirečí posvätnosti chrámu.

- Na 100.výročie zjavení Panny Márie vo Fatime začne slovenské vysielanie Rádia Mária, ktoré bude možné nateraz sledovať prostredníctvom webovej stránky: http://radiomariaslovakia.sk/


3. 2. - 10. 2. 2019
Deň Čas Sviatok alebo spomienka Úmysel Poznámka
3.2.2019 (Ned) 09:00 4. nedeľa cez rok za farníkov
4.2.2019 (Pon) 14:30 + Štefan Šarník
5.2.2019 (Uto) 13:00 spomienka sv Agáty, panny a mučenice + Helena Klasová
6.2.2019 (Str) 08:00 spomienka sv. Pavla Mikiho a spoločníkov mučeníkov za manžela Vojtecha Šimuniča, rodičov a starých rodičov z oboch strán a za krstných Tónka a Aničku
7.2.2019 (Štvr) 17:00 za zdravie a Božiu pomoc pre matku Aničku
8.2.2019 (Piat) 17:00 za dary Ducha svätého pri učení
9.2.2019 (Sob) 17:00 za pokojné vzťahy na pracovisku
10.2.2019 (Ned) 09:00 5. nedeľa cez rok za farníkov

Ďakujeme p. starostovi za výrub a orezanie stromov okolo kostola. (Stanovisko tajomníčky farskej ekonomickej rady k výrubu stromov).

Stanovisko ZKSS k obvineniu zamestnancov Spojenej školy sv. Františka

Vyjadrenie Spišského biskupstva k nešťastiu v Kluknave