Hlavná stránka

Z Farnosť Vysoká pri Morave
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Vitajte na stránkach farnosti sv. Ondreja vo Vysokej pri Morave.

O našom kostole

Obec Vysoká pri Morave sa nachádza na južnej časti Záhoria medzi mestom Stupava a najzápadnejšou obcou Slovenska, Záhorskou Vsou.

Kostol Sv. Ondreja je dominantou našej obce. Viac o kostole a farnosti sv. Ondreja

Užitočné informácie

Ochrana osobných údajov

Zastavte financovanie terorizmu, vyzýva apoštolský vikár sýrskeho Aleppa

Informácie z náboženského života Cirkvi na Slovensku i vo svete nájdete na:
frcth.uniba.sk
www.tkkbs.sk
www.tvlux.sk
www.lumen.sk
abu-bratislava.sk/abuba

Informácie o financovaní cirkví nájdete na:
tv.lux.sk (od (45.) 51. minúty do 60. minúty)

tv.sme.sk - Čo by znamenala odluka cirkví od štátu (najmä od 15. minúty, od 25. minúty, od 41 minúty, od 44. minúty, od 50. minúty, od 59. minúty, od 1,02 minúty, od 1,04 minúty, od 1,08 minúty, od 1,10 minúty, od 1,12 minúty (od 31. minúty zaujímavé o vplyve na štát))

Rozpis svätých omší, oznamy farnosti
23. 6. - 30. 6. 2019
Deň Čas Sviatok alebo spomienka Úmysel Poznámka
23.6.2019 (Ned) 09:15 12. nedeľa v cezročnom období na úmysel celebranta
24.6.2019 (Pon) 17:00 narodenie sv. Jána Krstiteľa za zdravie a Božie požehnanie pre Petra
25.6.2019 (Ut) 19:00 za dary Ducha sv. pri štúdiu
26.6.2019 (Str) 08:00 za farníkov
27.6.2019 (Štvr) 18:00 slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, prikázaný sviatok za poďakovanie za 80 rokov života
28.6.2019 (Piat) slávnosť Najsv. srdca Ježišovho + Eleonóra Michalková, Ida Špániková, Vladimíra Paličková, Karol a Jozefína Kubíčkoví
29.6.2019 (Sob) 18:00 slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov - prikázaný sviatok za Božiu pomoc v chorobe
30.6.2019 (Ned) 09:15 13. nedeľa v cezročnom období za farníkov

- Farský úrad Vysoká pri Morave prijme kostolníka. Odmena dohodou. Prihlásiť sa možno na farskom úrade alebo v sakristii.

A) Arcibiskupský úrad vyhlásil na dnes zbierku na dobročinné diela Sv. Otca. Vyslovuje Pán Boh odmeň všetkým darcom. Milodary na tento cieľ môžete (ste mohli) odovzdať v rámci pravidelnej zbierky na potreby farnosti - v sobotu alebo v nedeľu počas obetovania pri sv. omši.

B) Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Najmilší Ježišu, predpísanú na slávnosť Najsv. Ježišovho Srdca, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.


V druhej polovici augusta 2019 sa môžete zúčastniť na XIV. pešej púti z Trnavy na Jasnú Horu v Čenstochovej. Informácie sú na webovej stránke www.tulipan.fara.sk/pesia-put.


Tel. číslo farského úradu je: +421 908/669 979.


E) Prosíme všetkých, aby si pri vstupe do kostola a najmä do spovednice, vypli mobilné telefóny !!!


Kán. 905 - § 1. Kňazovi nie je dovolené vo všedný deň sláviť sv. omšu viac než raz za deň.

- V prípade, že pri sv. omši nehrá organista, slová „Baránok Boží“ hovorí ľud. Kňaz sa počas týchto slov predpísanou súkromnou modlitbou pripravuje na sv. prijímanie.

- Všetkých chlapcov pozývame, aby miništrovali. Kedykoľvek môžu prísť na sv. omšu do sakristie, kde dostanú inštrukcie.
- V prípade, že pri nedeľných a sviatočných sv. omšiach nebude žiadny zberateľ, ktorý by podľa predpisov Cirkvi vyberal milodary pre potreby farnosti počas obetovania o sv. omši, môžete svoje milodary odovzdať pri odchode z kostola do košíka pred vchodovými dvermi.


- Katolícky pohrebný obrad treba nahlásiť na farskom úrade s "Listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí". V prípade neprítomnosti treba zavolať na tel. č. 0908/669979. 


- Bratislavská arcidiecéza povoľuje v posvätnom priestore chrámu koncert sakrálnej hudby alebo klasickej hudby, ktorý svojím charakterom neprotirečí posvätnosti chrámu.

- K sviatosti pokánia možno spravidla pristúpiť pol hodiny pred sv. omšou.


- V prípade absencie kostolníckej služby môžu záujemci o sviatosť pokánia prísť požiadať o ňu po sv. omši do sakristie.

- Na umiestnenie nových obrazov, sôch alebo iného zariadenia do kostola treba súhlas Liturgickej komisie Arcibiskupského úradu.

Diecézna liturgická komisia kontroluje, aby architektonické zmeny interiérov a exteriérov sakrálnych stavieb (kostoly, kaplnky, krížové cesty, miesta používané na slávenie Eucharistie, farské budovy a podobne) boli vykonané v súlade s predpismi uvedenými v príslušných liturgických knihách a rovnako i s liturgickou tradíciou Cirkvi. Obrazy (sochy) Pána, Panny Márie a svätých nech sú tak rozmiestnené, aby veriacich privádzali k tajomstvám viery, ktoré sa tam slávia. Preto treba dávať pozor, aby jednak ich počet nebol neprimeraný, jednak aby boli rozložené v určitom poriadku a aby neodvádzali pozornosť veriacich od samého slávenia. Obraz jedného a toho istého svätého nech je zvyčajne len jeden. Vo všeobecnosti pri výzdobe kostola a jeho zariadenia, čo sa týka obrazov, treba mať na zreteli jednak nábožnosť celého spoločenstva, jednak krásu a dôstojnosť obrazov.

- V záležitosti konania koncertov v sakrálnom priestore Bratislavská arcidiecéza nemá námietky, ak farári povolia v posvätnom priestore chrámu koncert sakrálnej hudby alebo klasickej hudby, ktorý svojím charakterom neprotirečí posvätnosti chrámu.

- Na 100.výročie zjavení Panny Márie vo Fatime začne slovenské vysielanie Rádia Mária, ktoré bude možné nateraz sledovať prostredníctvom webovej stránky: http://radiomariaslovakia.sk/


16. 6. - 23. 6. 2019
Deň Čas Sviatok alebo spomienka Úmysel Poznámka
16.6.2019 (Ned) 09:00 Slávnosť Najsvätejšej Trojice za farníkov
17.6.2019 (Pon) 17:00 + za celú rodinu
18.6.2019 (Ut) 18:00 + rodina Poláková
19.6.2019 (Str) 19:00 40-te výročie úmrtia František Lysinovič + manželka a rodičia z oboch strán
20.6.2019 (Štvr) 18:00 slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, prikázaný sviatok + Cecília Hološková, 30-dňová
21.6.2019 (Piat)
22.6.2019 (Sob) 18:00 + Emília Bukovská 25-výročie
23.6.2019 (Ned) 09:15 12. nedeľa v cezročnom období za farníkov

Ďakujeme p. starostovi za výrub a orezanie stromov okolo kostola. (Stanovisko tajomníčky farskej ekonomickej rady k výrubu stromov).

Stanovisko ZKSS k obvineniu zamestnancov Spojenej školy sv. Františka

Vyjadrenie Spišského biskupstva k nešťastiu v Kluknave