Stanovisko ZKSS k obvineniu zamestnancov Spojenej školy sv. Františka

Z Farnosť Vysoká pri Morave
Revízia z 18:19, 7. marec 2016; Paľo (Diskusia | príspevky)

(rozdiel) ← Staršia verzia | Aktuálna úprava (rozdiel) | Novšia verzia → (rozdiel)
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Stanovisko ZKSS k obvineniu zamestnancov Spojenej školy sv. Františka P:3, 27. 08. 2015 16:36, DOM

Bratislava 27. augusta (TK KBS) Združenie katolíckych škôl Slovenska zverejnilo svoje stanovisko k obvineniu zamestnancov Spojenej školy sv. Františka z Assisi v Bratislave. Stanovisko prinášame v plnom znení.

"So znepokojením a obavami sledujeme vývoj udalostí súvisiacich s prešetrovaním nešťastného úmrtia Matúška, žiaka Spojenej školy sv. Františka z Assisi v Bratislave, ku ktorému došlo v januári 2015 v areáli školy. Nespochybňujeme snahu orgánov činných v trestnom konaní o dôsledné vyšetrenie tejto tragédie, avšak obvinenie štyroch zamestnancov školy z prečinu usmrtenia a všeobecného ohrozenia považujeme za neadekvátne, nespravodlivé a nezohľadňujúce viaceré podstatné aspekty. Smrteľný úraz zapríčinený pádom stromu sa stal za okolností, ktoré neboli výsledkom relevantného zanedbania povinností dotknutých zamestnancov, ale neočakávanej prírodnej kalamity.

Zdieľame nesmiernu bolesť rodičov i celej Matúškovej rodiny, ale aj všetkých ostatných ľudí zo školského a blízkeho prostredia, ktorí sú hlboko zasiahnutí náhlym a nepochopiteľným ukončením mladého života. Vyjadrujeme všetkým úprimnú ľútosť a súcitíme s rodinou v bolesti zo straty milovanej osoby. Avšak snahu označiť konanie zamestnancov školy za dôvodné pre to, čo sa stalo, pokladáme za nesprávne a nepriliehavé. Poznajúc znamenité úspechy, autentické úsilie o spoločné dobro a enormný progres, ktorý táto škola dosiahla pod vedením pána riaditeľa Mgr. Jána Horeckého, človeka mimoriadnych ľudských a odborných kvalít, sa nestotožňujeme s tým, aby bola situácia vyhodnotená ako kriminálny čin s exemplárnou pečaťou potrestania vinníkov. Nezohľadňovanie eventuality nehody vnímame ako krivdu pre ľudí, ktorí svojim doterajším prístupom a postojmi dostatočne vierohodne presviedčali mnohých o svojej vysokej kredibilite, odbornosti a schopnosti viesť a formovať druhých.

Každý z nás si uvedomuje náročnosť a špecifickosť podmienok, za akých sa realizuje výchova a vzdelávanie na školách. Rozsiahle mnohostranné požiadavky kladené na súčasného učiteľa sú v značnom rozpore s tým, v akých systémovo nenáležitých podmienkach svoje povolanie vykonáva. Vyvodenie zodpovednosti za úmrtie žiaka pre zamestnancov školy, ktorá navyše svojimi vynikajúcimi výsledkami ukazuje ostatným smer a cestu prokreatívneho a inovatívneho rozvoja školstva, je odsúdením nielen ich, ale každého učiteľa, ktorý napriek týmto nedôstojným podmienkam v školstve zostáva a vkladá svoj osobný potenciál, energiu a čas do rozvoja a formácie ľudskej bytosti, a tým aj budúcnosti našej spoločnosti.

Združenie katolíckych škôl Slovenska je presvedčené, že pri posudzovaní udalosti nebola rešpektovaná zásada prezumpcie neviny a ochrany ľudskej dôstojnosti či pedagogickej cti. Trestné stíhanie našich kolegov ako aj poburujúco necitlivá medializácia ich prípadu sú alarmujúcim celospoločenským signálom, že učiteľ nemá v našom štáte zabezpečenú žiadnu explicitne deklarovanú ochranu a bez ohľadu na jeho dôslednosť či profesionalitu je každodenne vystavený ohrozeniu nielen svojej cti, dôstojnosti, ale aj bezúhonnosti. Nazdávame sa, že toto trestné stíhanie a ľahostajné pranierovanie dotknutých osôb na verejnosti bude traumatizovať celú pedagogickú obec, následkom čoho učitelia našej krajiny nadobudnú trvalý pocit potenciálneho ohrozenia osobnostnej i pedagogickej integrity a bezúhonnosti, a stratia vnútornú motiváciu, odvahu a odhodlanie naďalej vykonávať svoje povolanie v plnom nasadení. Zamestnancom Spojenej školy sv. Františka z Assisi vyjadrujeme našu plnú a nespochybniteľnú podporu.

Za Združenie katolíckych škôl Slovenska: Mgr. Daniel Masarovič


Text zverejneny na internetovej stranke TK KBS (tkkbs.sk) http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20150827014