Stanovsiko tajomníčky farskej ekonomickej rady k výrubu stromov

Z Farnosť Vysoká pri Morave
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Vážený pán farár! Na zasadnutí FER zo dňa  21.9.2015 rada bola, že treba dať obrezať stromy v kostolnej ohrade a tiež dať odborne posúdiť stromy (gaštany) pracovníkom životného prostredia v Malackách, ktorí túto činnosť odborne vykonávajú. Po schválení Obecným úradom, kde je aj referát životného prostredia na základe žiadosti a doloženia posudku od pracovníkov Živ. prostredia z Malaciek bude schválený postup, ktorý bude musieť vykonávateľ obrezania dodržať. Vy ako správca farnosti Ste nemohol viac urobiť, lebo Ste zabezpečil odstránenie tých častí konárov, ktoré sú podľa posudku potrebné odstrániť a môžu spôsobiť úraz pri páde. V iných prípadoch ako vandaliznus, lozenie po stromoch je riziko poranenia na vlastnú zodpovednosť, dotyčnej osoby, ktorá bude v plnom rozsahu znášať následky, ktoré  si svojím  nezodpovedným konaním spôsobilo ujmu na zdraví v plnom rozsahu. Pochválen Pán Ježiš Kristus!

Eva Luptáčiková, tajomníčka Farskej ekonomickej rady Vysoká pri Morave