Hlavná stránka

Zo stránky Farnosť Vysoká pri Morave
Verzia z 12:52, 16. jún 2024, ktorú vytvoril Správca (diskusia | príspevky)
Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie

Vitajte na stránkach farnosti sv. Ondreja vo Vysokej pri Morave.

O našom kostole

Obec Vysoká pri Morave sa nachádza na južnej časti Záhoria medzi mestom Stupava a najzápadnejšou obcou Slovenska, Záhorskou Vsou.

Kostol Sv. Ondreja je dominantou našej obce. Viac o kostole a farnosti sv. Ondreja

Užitočné informácie

Ochrana osobných údajov

Zastavte financovanie terorizmu, vyzýva apoštolský vikár sýrskeho Aleppa

Informácie z náboženského života Cirkvi na Slovensku i vo svete nájdete na:
frcth.uniba.sk
www.tkkbs.sk
www.tvlux.sk
www.lumen.sk
abu-bratislava.sk/abuba

Informácie o financovaní cirkví nájdete na:
tv.lux.sk (od (45.) 51. minúty do 60. minúty)

tv.sme.sk - Čo by znamenala odluka cirkví od štátu (najmä od 15. minúty, od 25. minúty, od 41 minúty, od 44. minúty, od 50. minúty, od 59. minúty, od 1,02 minúty, od 1,04 minúty, od 1,08 minúty, od 1,10 minúty, od 1,12 minúty (od 31. minúty zaujímavé o vplyve na štát))

Rozpis svätých omší, oznamy farnosti
16. 6. - 23. 6. 2024
Deň Čas Sviatok alebo spomienka Úmysel Poznámka
16.6.2024 (Ned) 9:00 11. cezročná nedeľa za farníkov
17.6.2024 (Pon) 18:00 † STANISLAVA
18.6.2024 (Ut) 7:00 ZA DARY DUCHA SVÄTÉHO PRI ŠTÚDIU
19.6.2024 (Str) 18:00 † ANNA
20.6.2024 (Štvr) 7:45 † ANNA
21.6.2024 (Piat) 18:00 Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka † ANNA
22.6.2024 (Sob) 18:00 ZA † RODINU CHMELOVÚ A † SÚRODENCOV
23.6.2024 (Ned) 9:00 12. cezročná nedeľa za farníkovTel. číslo farského úradu je: +421 908/669 979, 02/659 672 10

e-mail: vysoka-pri-morave@ba.ecclesia.sk

___________________________________________________________________- Vyslovujem Pán Boh odmeň rodine Bukovskej za vymaľovanie svätyne kostola

___________________________________________________________________


  • K sviatosti pokánia možno spravidla pristúpiť pol hodiny pred sv. omšou.

V prípade absencie kostolníckej služby môžu záujemci o sviatosť pokánia prísť požiadať o ňu po sv. omši do sakristie.

  • Prosíme všetkých, aby si pri vstupe do kostola a najmä do spovednice, vypli mobilné telefóny !!!
  • Farský úrad Vysoká pri Morave prijme kostolníka. Odmena dohodou. Prihlásiť sa možno na farskom úrade alebo v sakristii.
  • Všetkých chlapcov pozývame, aby miništrovali. Kedykoľvek môžu prísť na sv. omšu do sakristie, kde dostanú inštrukcie.
  • Prosím deti, ktoré ešte neboli na 1. sv. prijímaní, aby prichádzali na požehnanie po sv. omši.


___________________________________________________________________


Počet obyvateľov podľa náboženského vyznania v obci Vysoká pri Morave k 1. 1. 2021:

Počet obyvateľov: 2 273

Rímskokatolícka cirkev: 1 161 = 51,08 %

Gréckokatolícka cirkev : 13

Nezistené: 216 = 9,5 %


Oznamy pre veriacich Bratislavskej arcidiecézy

NÁRODNÝ POCHOD ZA ŽIVOT

Po piatich rokoch (2019) sa bude opäť konať Národný pochod za život, tentoraz v Košiciach v nedeľu 22. septembra 2024. V ostatných dňoch bol do farností doručený plagát a sprievodný list s pozvaním k duchovnej príprave, finančnej podpore a s informáciami o možnostiach angažovanosti za túto udalosť. Národný pochod za život pripravuje dobrovoľnícky tím, ktorý tvoria zástupcovia pro-life organizácií, pod záštitou KBS. Aktuálne informácie môžete sledovať aj na stránke: https://www.pochodzazivot.sk/ .


Farnosť Bratislava-Vajnory oznamuje,

že na základe rozhodnutia Apoštolskej penitenciárie možno návštevou farského kostola Sedembolestnej Panny Márie v Bratislave - Vajnoroch (ako aj kostola alebo verejnej kaplnky, ktorú spravujú otcovia saleziáni na Slovensku) získať pri splnení obvyklých podmienok v období 8.1-8.9. 2024 plnomocné odpustky. Dekrét bol vydaný pri príležitosti Roku vďačnosti, ktorým si saleziáni pripomínajú 100 rokov svojej prítomnosti na Slovensku.

_____________________________________________________________

  • Kán. 905 - § 1. Kňazovi nie je dovolené vo všedný deň sláviť sv. omšu viac než raz za deň.
  • V prípade, že pri sv. omši nehrá organista, slová „Baránok Boží“ hovorí ľud. Kňaz sa počas týchto slov predpísanou súkromnou modlitbou pripravuje na sv. prijímanie.
  • Bratislavská arcidiecéza povoľuje v posvätnom priestore chrámu koncert sakrálnej hudby alebo klasickej hudby, ktorý svojím charakterom neprotirečí posvätnosti chrámu.
  • Na umiestnenie nových obrazov, sôch alebo iného zariadenia do kostola treba súhlas Liturgickej komisie Arcibiskupského úradu.

Diecézna liturgická komisia kontroluje, aby architektonické zmeny interiérov a exteriérov sakrálnych stavieb (kostoly, kaplnky, krížové cesty, miesta používané na slávenie Eucharistie, farské budovy a podobne) boli vykonané v súlade s predpismi uvedenými v príslušných liturgických knihách a rovnako i s liturgickou tradíciou Cirkvi.

Obrazy (sochy) Pána, Panny Márie a svätých nech sú tak rozmiestnené, aby veriacich privádzali k tajomstvám viery, ktoré sa tam slávia. Preto treba dávať pozor, aby jednak ich počet nebol neprimeraný, jednak aby boli rozložené v určitom poriadku a aby neodvádzali pozornosť veriacich od samého slávenia. Obraz jedného a toho istého svätého nech je zvyčajne len jeden. Vo všeobecnosti pri výzdobe kostola a jeho zariadenia, čo sa týka obrazov, treba mať na zreteli jednak nábožnosť celého spoločenstva, jednak krásu a dôstojnosť obrazov.

  • Na 100.výročie zjavení Panny Márie vo Fatime sa začne slovenské vysielanie Rádia Mária, ktoré bude možné nateraz sledovať prostredníctvom webovej stránky: http://radiomariaslovakia.sk/


9. 6. - 16. 6. 2024
Deň Čas Sviatok alebo spomienka Úmysel Poznámka
9.6.2024 (Ned) 9:00 10. cezročná nedeľa za farníkov
10.6.2024 (Pon) 18:00 † MICHAL A MÁRIA
11.6.2024 (Ut) 7:45 Sv. Barnabáša, apoštola † MICHAL A MÁRIA
12.6.2024 (Str) 7:45 † MICHAL A MÁRIA
13.6.2024 (Štvr)
14.6.2024 (Piat) 18:00 † OTÍLIA PLACHOVÁ – 30-dňová
15.6.2024 (Sob) 18:00 ++ LADISLAV ULEHLA
16.6.2024 (Ned) 9:00 11. cezročná nedeľa za farníkov