Hlavná stránka

Z Farnosť Vysoká pri Morave
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Vitajte na stránkach farnosti sv. Ondreja vo Vysokej pri Morave.

O našom kostole

Obec Vysoká pri Morave sa nachádza na južnej časti Záhoria medzi mestom Stupava a najzápadnejšou obcou Slovenska, Záhorskou Vsou.

Kostol Sv. Ondreja je dominantou našej obce. Viac o kostole a farnosti sv. Ondreja

Užitočné informácie

Ochrana osobných údajov

Zastavte financovanie terorizmu, vyzýva apoštolský vikár sýrskeho Aleppa

Informácie z náboženského života Cirkvi na Slovensku i vo svete nájdete na:
frcth.uniba.sk
www.tkkbs.sk
www.tvlux.sk
www.lumen.sk
abu-bratislava.sk/abuba

Informácie o financovaní cirkví nájdete na:
tv.lux.sk (od (45.) 51. minúty do 60. minúty)

tv.sme.sk - Čo by znamenala odluka cirkví od štátu (najmä od 15. minúty, od 25. minúty, od 41 minúty, od 44. minúty, od 50. minúty, od 59. minúty, od 1,02 minúty, od 1,04 minúty, od 1,08 minúty, od 1,10 minúty, od 1,12 minúty (od 31. minúty zaujímavé o vplyve na štát))

Rozpis svätých omší, oznamy farnosti


4. 6. - 11. 6. 2023
Deň Čas Sviatok alebo spomienka Úmysel Poznámka
4.6.2023 (Ned) 9:00 9. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ: NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE za farníkov
5.6.2022 (Pon) sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka
6.6.2023 (Ut) 18:00 + MANŽEL A RODIČIA Z OBOCH STRÁN A SÚRODENCI
7.6.2023 (Str) 18:00 za živého kňaza Eugena
8.6.2023 (Štvr) 18:00 NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI - prikázaný sviatok za farníkov
9.6.2023 (Piat)
10.6.2023 (Sob) 18:00 ZA ZDRAVIE A BOŽIE POŽEHNANIE PRE KATKU, SAŠKU, LAURU A ICH RODIČOV
11.6.2023 (Ned) 9:00 10. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ za farníkov


Tel. číslo farského úradu je: +421 908/669 979, 02/659 672 10

e-mail: vysoka-pri-morave@ba.ecclesia.sk


- Vo štvrtok na prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi bude po sv. omši tradičná procesia v kostole.

- Vo štvrtok na sviatok NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI je možnosť získať úplné odpustky za obvyklých podmienok PRE VERIACICH, ktorí sa zúčastnia na recitovaní alebo speve hymnu Ctíme túto sviatosť slávnu.___________________________________________________________________

Trojkráľové pastorále: Vysoká p. M. 6.1.2023: https://www.youtube.com/watch?v=ShBgMENZx7U

- K sviatosti pokánia možno spravidla pristúpiť pol hodiny pred sv. omšou. V prípade absencie kostolníckej služby môžu záujemci o sviatosť pokánia prísť požiadať o ňu po sv. omši do sakristie. - Kto by chcel prijať sviatosť pokánia z hygienických, protiepidemických dôvodov inde, ako v spovednici, nech to oznámi spovedníkovi a sviatosť sa vyslúži na inom mieste.

Prosíme všetkých, aby si pri vstupe do kostola a najmä do spovednice, vypli mobilné telefóny !!!

- Farský úrad Vysoká pri Morave prijme kostolníka. Odmena dohodou. Prihlásiť sa možno na farskom úrade alebo v sakristii.


- Všetkých chlapcov pozývame, aby miništrovali. Kedykoľvek môžu prísť na sv. omšu do sakristie, kde dostanú inštrukcie.


Počet obyvateľov podľa náboženského vyznania v obci Vysoká pri Morave k 1. 1. 2021:

Počet obyvateľov: 2 273

Rímskokatolícka cirkev: 1 161 = 51,08 %

Gréckokatolícka cirkev : 13

Nezistené: 216 = 9,5 %


Oznamy pre veriacich Bratislavskej arcidiecézy:

- Lectio divina: V stredu 7. júna 2023 o 20.00 sa bude v Katedrále sv. Martina konať modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov: Uháňam za tým, čo je predo mnou (Flp 3,13); Formovať sa v spoločnom kráčaní (Ef 4,1-5,2).

- Pontifikálna svätá omša: Vo štvrtok 8. júna 2023 o 18.00 bude v Katedrále sv. Martina sláviť pontifikálnu svätú omšu pri príležitosti slávnosti NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Ste srdečne pozvaní!

- Verejná slávnosť NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI. Na budúcu nedeľu 11. júna 2023 sa bude konať v Bratislave vonkajšia verejná slávnosť NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI pozostávajúca z pontifikálnej svätej omše na Primaciálnom námestí začínajúcej o 10.30 a následnej eucharistickej procesie k farskému kostolu sv. Jána z Mathy (Trojička) na Župnom námestí. Pozývame Vás zúčastniť sa tejto spoločnej slávnosti a tak vydať svedectvo živej viery v Ježiša Krista prítomného v Oltárnej sviatosti.

- Kňazské a diakonské vysviacky: V sobotu 10. júna 2023 o 9.30 sa bude konať vysviacka diakonov a kňazov v Katedrále svätého Martina.


_____________________________________________________________


Kán. 905 - § 1. Kňazovi nie je dovolené vo všedný deň sláviť sv. omšu viac než raz za deň.

- V prípade, že pri sv. omši nehrá organista, slová „Baránok Boží“ hovorí ľud. Kňaz sa počas týchto slov predpísanou súkromnou modlitbou pripravuje na sv. prijímanie.

- Bratislavská arcidiecéza povoľuje v posvätnom priestore chrámu koncert sakrálnej hudby alebo klasickej hudby, ktorý svojím charakterom neprotirečí posvätnosti chrámu.

- Na umiestnenie nových obrazov, sôch alebo iného zariadenia do kostola treba súhlas Liturgickej komisie Arcibiskupského úradu.

Diecézna liturgická komisia kontroluje, aby architektonické zmeny interiérov a exteriérov sakrálnych stavieb (kostoly, kaplnky, krížové cesty, miesta používané na slávenie Eucharistie, farské budovy a podobne) boli vykonané v súlade s predpismi uvedenými v príslušných liturgických knihách a rovnako i s liturgickou tradíciou Cirkvi. Obrazy (sochy) Pána, Panny Márie a svätých nech sú tak rozmiestnené, aby veriacich privádzali k tajomstvám viery, ktoré sa tam slávia. Preto treba dávať pozor, aby jednak ich počet nebol neprimeraný, jednak aby boli rozložené v určitom poriadku a aby neodvádzali pozornosť veriacich od samého slávenia. Obraz jedného a toho istého svätého nech je zvyčajne len jeden. Vo všeobecnosti pri výzdobe kostola a jeho zariadenia, čo sa týka obrazov, treba mať na zreteli jednak nábožnosť celého spoločenstva, jednak krásu a dôstojnosť obrazov.

- V záležitosti konania koncertov v sakrálnom priestore Bratislavská arcidiecéza nemá námietky, ak farári povolia v posvätnom priestore chrámu koncert sakrálnej hudby alebo klasickej hudby, ktorý svojím charakterom neprotirečí posvätnosti chrámu.

- Na 100.výročie zjavení Panny Márie vo Fatime začne slovenské vysielanie Rádia Mária, ktoré bude možné nateraz sledovať prostredníctvom webovej stránky: http://radiomariaslovakia.sk/


28. 5. - 4. 6. 2023
Deň Čas Sviatok alebo spomienka Úmysel Poznámka
28.5.2023 (Ned) 9:00 ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO - TURÍCE za farníkov
29.5.2022 (Pon) 7:45 Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi ZA DARY DUCHA SVATÉHO PRE MÁRIU
30.5.2023 (Ut) 18:00 KATARÍNA ĎUBEKOVÁ, JOHANA BLAŽENCOVÁ A JUSTÍNA RABOŇOVÁ
31.5.2023 (Str) 7:45 za živého Antona (90 rokov)
1.6.2023 (Štvr) 18:00 NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, NAJVYŠŠIEHO A VEČNÉHO KŇAZA Na úmysel ordinára
2.6.2023 (Piat) 18:00 + RODIČIA OVČAROVIČOVÍ A MANŽEL ENNIO
3.6.2023 (Sob) 18:00 Sv. Karola Lwangu a spoločníko † RODINA POLÁKOVÁ, MOŠOVSKÁ A VENINGEROVÁ
4.6.2023 (Ned) 9:00 9. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ: NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE za farníkov