Hlavná stránka

Z Farnosť Vysoká pri Morave
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Vitajte na stránkach farnosti sv. Ondreja vo Vysokej pri Morave.

O našom kostole

Obec Vysoká pri Morave sa nachádza na južnej časti Záhoria medzi mestom Stupava a najzápadnejšou obcou Slovenska, Záhorskou Vsou.

Kostol Sv. Ondreja je dominantou našej obce. Viac o kostole a farnosti sv. Ondreja

Užitočné informácie

Ochrana osobných údajov

Zastavte financovanie terorizmu, vyzýva apoštolský vikár sýrskeho Aleppa

Informácie z náboženského života Cirkvi na Slovensku i vo svete nájdete na:
frcth.uniba.sk
www.tkkbs.sk
www.tvlux.sk
www.lumen.sk
abu-bratislava.sk/abuba

Informácie o financovaní cirkví nájdete na:
tv.lux.sk (od (45.) 51. minúty do 60. minúty)

tv.sme.sk - Čo by znamenala odluka cirkví od štátu (najmä od 15. minúty, od 25. minúty, od 41 minúty, od 44. minúty, od 50. minúty, od 59. minúty, od 1,02 minúty, od 1,04 minúty, od 1,08 minúty, od 1,10 minúty, od 1,12 minúty (od 31. minúty zaujímavé o vplyve na štát))

Rozpis svätých omší, oznamy farnosti


2. 10. - 9. 10. 2022
Deň Čas Sviatok alebo spomienka Úmysel Poznámka
2.10.2022 (Ned) 9:00 27.nedeľa v cezročnom období za farníkov
3.10.2022 (Pon)
4.10.2022 (Ut) 17:00 Sv. Františka Assiského †MANŽEL ĽUBOMÍR - ROČNÁ
5.10.2022 (Str)
6.10.2022 (Štvr) 17:00 †MARTA BULOVÁ
7.10.2022 (Piat) 17:00 Ružencovej Panny Márie †RODINA POLÁKOVÁ
8.10.2022 (Sob) 17:00 †ANNA – 5.VÝROČIE ÚMRTIA – A JEJ RODIČIA
9.10.2022 (Ned) 9:00 28.nedeľa v cezročnom období za farníkovTel. číslo farského úradu je: +421 908/669 979, 02/659 672 10

e-mail: vysoka-pri-morave@ba.ecclesia.sk


- K sviatosti pokánia možno spravidla pristúpiť pol hodiny pred sv. omšou. V prípade absencie kostolníckej služby môžu záujemci o sviatosť pokánia prísť požiadať o ňu po sv. omši do sakristie.

Prosíme všetkých, aby si pri vstupe do kostola a najmä do spovednice, vypli mobilné telefóny !!!


- Farský úrad Vysoká pri Morave prijme kostolníka. Odmena dohodou. Prihlásiť sa možno na farskom úrade alebo v sakristii.


- Všetkých chlapcov pozývame, aby miništrovali. Kedykoľvek môžu prísť na sv. omšu do sakristie, kde dostanú inštrukcie.

- Návšteva chorých za účelom vysluhovania sviatostí pokánia a Oltárnej bude na 1. piatok 7.10. od 9,00 hod.

- Birmovanci od 8. ročníka sa môžu prihlásiť na sviatosť birmovania v kostole alebo na R. k. farskom úrade.

- Prosím prvoprijímajúcich, aby každú nedeľu o 9,00 hod. (resp. v sobotu večer o 18,00 hod.) a prikázaný sviatok po sv. omši prišli do sakristie zapísať si účasť na nedeľných a sviatočných sv. omšiach, ktoré sú súčasťou prípravy na prijatie sviatostí. Prvoprijímajúce deti z 2. a 3. ročníka budú mať prípravu na 1. sv. prijímanie aj v rámci piatkových sv. omší.


Počet obyvateľov podľa náboženského vyznania v obci Vysoká pri Morave k 1. 1. 2021: Počet obyvateľov: 2 273 Rímskokatolícka cirkev: 1 161 = 51,08 % Gréckokatolícka cirkev : 13 Nezistené: 216 = 9,5 %

Oznamy pre veriacich Bratislavskej arcidiecézy:

- Kto by chcel prijať sviatosť pokánia z hygienických, protiepidemických dôvodov inde, ako v spovednici, nech to oznámi spovedníkovi a sviatosť sa vyslúži na inom mieste.


- Lectio divina: V stredu 5. októbra 2022 o 20.00 h sa bude v Katedrále sv. Martina konať modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov: Kráčať ako kráčal on (porov. 1 Jn 2,6) Byť spoločníkmi na ceste (Lk 24,13-25). - Pozvánka: Vo štvrtok 13. októbra o 20.00 h sa bude konať další diel talkshow s názvom “Adam, kde si?” Hostia: Mons. Stanislav Zvolenský, Rasťo Chvála z Garáž TV (automoto žurnalista). V divadle Teatro Colorato. Téma: o navigácii, silných autách a maximálnom výkone. Viac informácii na sociálnych sieťach Bratislavskej arcidiecézy. K oznamu je k dispozícii plagát (odkaz na stiahnutie).

- Duchovná obnova rozVEDENÍ k BOHU I.: Duchovná obnova rozVEDENÍ k BOHU I. sa uskutoční 2.-4. decembra 2022 v Rodinkove v Belušských Slatinách. Je určená pre tých, ktorí po rozvode žijú sami. Prihlásiť sa je možné cez prihlasovací formulár, ktorý je zverejnený na internetovej stránke Rodinkova. Na duchovnú obnovu je možné prísť s deťmi. K oznamu je dispozícii plagát (odkaz na stiahnutie)


Kán. 905 - § 1. Kňazovi nie je dovolené vo všedný deň sláviť sv. omšu viac než raz za deň.

- V prípade, že pri sv. omši nehrá organista, slová „Baránok Boží“ hovorí ľud. Kňaz sa počas týchto slov predpísanou súkromnou modlitbou pripravuje na sv. prijímanie.

- Bratislavská arcidiecéza povoľuje v posvätnom priestore chrámu koncert sakrálnej hudby alebo klasickej hudby, ktorý svojím charakterom neprotirečí posvätnosti chrámu.

- Na umiestnenie nových obrazov, sôch alebo iného zariadenia do kostola treba súhlas Liturgickej komisie Arcibiskupského úradu.

Diecézna liturgická komisia kontroluje, aby architektonické zmeny interiérov a exteriérov sakrálnych stavieb (kostoly, kaplnky, krížové cesty, miesta používané na slávenie Eucharistie, farské budovy a podobne) boli vykonané v súlade s predpismi uvedenými v príslušných liturgických knihách a rovnako i s liturgickou tradíciou Cirkvi. Obrazy (sochy) Pána, Panny Márie a svätých nech sú tak rozmiestnené, aby veriacich privádzali k tajomstvám viery, ktoré sa tam slávia. Preto treba dávať pozor, aby jednak ich počet nebol neprimeraný, jednak aby boli rozložené v určitom poriadku a aby neodvádzali pozornosť veriacich od samého slávenia. Obraz jedného a toho istého svätého nech je zvyčajne len jeden. Vo všeobecnosti pri výzdobe kostola a jeho zariadenia, čo sa týka obrazov, treba mať na zreteli jednak nábožnosť celého spoločenstva, jednak krásu a dôstojnosť obrazov.

- V záležitosti konania koncertov v sakrálnom priestore Bratislavská arcidiecéza nemá námietky, ak farári povolia v posvätnom priestore chrámu koncert sakrálnej hudby alebo klasickej hudby, ktorý svojím charakterom neprotirečí posvätnosti chrámu.

- Na 100.výročie zjavení Panny Márie vo Fatime začne slovenské vysielanie Rádia Mária, ktoré bude možné nateraz sledovať prostredníctvom webovej stránky: http://radiomariaslovakia.sk/


25. 9. - 2. 10. 2022
Deň Čas Sviatok alebo spomienka Úmysel Poznámka
25.9.2022 (Ned) 9:00 26.nedeľa v cezročnom období za farníkov
26.9.2022 (Pon) 8:00 †MANŽEL VOJTECH ŠIMUNIČ, RODIČIA Z OBOCH STRÁN, PRASTARÍ RODIČIA Z OBOCH STRÁN A KRSTNÍ ANIČKA A TONI
27.9.2022 (Ut) 18:00 Sv.Vincenta de Paul, kňaza 8. VÝROČIE ZA † MANŽELA A ZA † MATKU FRANTIŠKU HAZLINGEROVÚ
28.9.2022 (Str) 18:00 †MÁRIA POLÁKOVÁ, ROD. GABRIŠOVÁ A PETER POLÁK
29.9.2022 (Štvr) 18:00 SV.MICHALA, GABRIELA A RAFAELA, ARCHANJELOV Za zdravie a Božiu pomoc pre Máriu Muchovú
30.9.2022 (Piat) 18:00 Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi + MATILDA A BERNARD ČERMÁK A RODIČIA Z OBOCH STRÁN
1.10.2022 (Sob) 18:00 Sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša (z Lisieux), panny a učiteľky Cirkvi POĎAKOVANIE ZA BOŽIU POMOC, OCHRANU A DARY DUCHA SVÄTÉHO PRI ŽIVOTNOM JUBILEU
2.10.2022 (Ned) 9:00 27.nedeľa v cezročnom období za farníkov