Hlavná stránka

Z Farnosť Vysoká pri Morave
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Vitajte na stránkach farnosti sv. Ondreja vo Vysokej pri Morave.

O našom kostole

Obec Vysoká pri Morave sa nachádza na južnej časti Záhoria medzi mestom Stupava a najzápadnejšou obcou Slovenska, Záhorskou Vsou.

Kostol Sv. Ondreja je dominantou našej obce. Viac o kostole a farnosti sv. Ondreja

Užitočné informácie

Ochrana osobných údajov

Zastavte financovanie terorizmu, vyzýva apoštolský vikár sýrskeho Aleppa

Informácie z náboženského života Cirkvi na Slovensku i vo svete nájdete na:
frcth.uniba.sk
www.tkkbs.sk
www.tvlux.sk
www.lumen.sk
abu-bratislava.sk/abuba

Informácie o financovaní cirkví nájdete na:
tv.lux.sk (od (45.) 51. minúty do 60. minúty)

tv.sme.sk - Čo by znamenala odluka cirkví od štátu (najmä od 15. minúty, od 25. minúty, od 41 minúty, od 44. minúty, od 50. minúty, od 59. minúty, od 1,02 minúty, od 1,04 minúty, od 1,08 minúty, od 1,10 minúty, od 1,12 minúty (od 31. minúty zaujímavé o vplyve na štát))

Rozpis svätých omší, oznamy farnosti


19. 5. - 26. 5. 2024
Deň Čas Sviatok alebo spomienka Úmysel Poznámka
19.5.2024 (Ned) 9:00 ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO za farníkov
20.5.2024 (Pon)
21.5.2024 (Ut) 18:00 POĎAKOVANIE ZA BOŽIU POMOC
22.5.2024 (Str) 18:00 † RODIČIA A + DETI
23.5.2024 (Štvr) 7:45 NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, NAJVYŠŠIEHO A VEČNÉHO KŇAZA ZA ZDRAVIE A POKOJ PRE MÁRIU
24.5.2024 (Piat) 18:00 †FRANTIŠEK A CECÍLIA HOLOŠKOVÍ
25.5.2024 (Sob) 18:00 POĎAKOVANIE ZA DARY DUCHA SVÄTÉHO PRE ŽIVÚ RODINU MIKULÁŠA
26.5.2024 (Ned) 9:00 8. cezročná nedeľa NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE za farníkovTel. číslo farského úradu je: +421 908/669 979, 02/659 672 10

e-mail: vysoka-pri-morave@ba.ecclesia.sk

___________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________


 K sviatosti pokánia možno spravidla pristúpiť pol hodiny pred sv. omšou. V prípade absencie kostolníckej služby môžu záujemci o sviatosť pokánia prísť požiadať o ňu po sv. omši do sakristie.

 Prosíme všetkých, aby si pri vstupe do kostola a najmä do spovednice, vypli mobilné telefóny !!!

- Farský úrad Vysoká pri Morave prijme kostolníka. Odmena dohodou. Prihlásiť sa možno na farskom úrade alebo v sakristii.

 Všetkých chlapcov pozývame, aby miništrovali. Kedykoľvek môžu prísť na sv. omšu do sakristie, kde dostanú inštrukcie.

 Prosím deti, ktoré ešte neboli na 1. sv. prijímaní, aby prichádzali na požehnanie po sv. omši.


___________________________________________________________________

Počet obyvateľov podľa náboženského vyznania v obci Vysoká pri Morave k 1. 1. 2021:

Počet obyvateľov: 2 273

Rímskokatolícka cirkev: 1 161 = 51,08 %

Gréckokatolícka cirkev : 13

Nezistené: 216 = 9,5 %


Oznamy pre veriacich Bratislavskej arcidiecézy:

 VEREJNÁ SLÁVNOSŤ NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI V nedeľu 2. júna 2024 sa bude konať v Bratislave vonkajšia verejná slávnosť NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI pozostávajúca z pontifikálnej svätej omše na Primaciálnom námestí začínajúcej o 10.30 a následnej eucharistickej procesie k farskému kostolu sv. Jána z Mathy (Trojička) na Župnom námestí. Pozývame Vás zúčastniť sa tejto spoločnej slávnosti a tak vydať svedectvo živej viery v Ježiša Krista prítomného v Oltárnej sviatosti.


 NÁRODNÝ POCHOD ZA ŽIVOT

Po piatich rokoch (2019) sa bude opäť konať Národný pochod za život, tentoraz v Košiciach v nedeľu 22. septembra 2024. V ostatných dňoch bol do farností doručený plagát a sprievodný list s pozvaním k duchovnej príprave, finančnej podpore a s informáciami o možnostiach angažovanosti za túto udalosť. Národný pochod za život pripravuje dobrovoľnícky tím, ktorý tvoria zástupcovia pro-life organizácií, pod záštitou KBS. Aktuálne informácie môžete sledovať aj na stránke: https://www.pochodzazivot.sk/ .


 POZVÁNKA - NÁVŠTEVA 7 KOSTOLOV

Aj tento rok pozývame na tradičnú oratoriánsku Návštevu siedmich kostolov Bratislavy, ktorá sa uskutoční v sobotu 25. mája 2024, v predvečer sviatku svätého Filipa Nériho, tento rok nedele Najsvätejšej Trojice. Informácie nájdete na stránke https://7kostolov.sk . Treba sa zaregistrovať online. Príďte zažiť Boží dotyk v spoločnom kráčaní, modlitbe a rozjímaní na vzácnych miestach, ktoré ponúka naše mesto! Témou tohtoročnej návštevy je 7 liekov na hlavné neresti. Sprevádza otec Juraj Vittek. Putovanie sa začne v Kostole Svätej rodiny v Petržalke o 14.30. Súčasťou návštevy je svätá omša v Kostole sv. Alžbety - Modrom kostolíku o 18.00, ktorú bude sláviť bratislavský arcibiskup. Mons. Stanislav Zvolenský.

(Plagát k oznamu: https://remote.abuba.sk:8444/filr/public-link/file-download/8ae482af8f25cb1f018f61a50a101f2b/3242/4942291415688176822/19t_7-kostolov_plagat.pdf)


 Farnosť Bratislava-Vajnory oznamuje, že na základe rozhodnutia Apoštolskej penitenciárie možno návštevou farského kostola Sedembolestnej Panny Márie v Bratislave - Vajnoroch (ako aj kostola alebo verejnej kaplnky, ktorú spravujú otcovia saleziáni na Slovensku) získať pri splnení obvyklých podmienok v období 8.1-8.9. 2024 plnomocné odpustky. Dekrét bol vydaný pri príležitosti Roku vďačnosti, ktorým si saleziáni pripomínajú 100 rokov svojej prítomnosti na Slovensku.

_____________________________________________________________

 Kán. 905 - § 1. Kňazovi nie je dovolené vo všedný deň sláviť sv. omšu viac než raz za deň.

 V prípade, že pri sv. omši nehrá organista, slová „Baránok Boží“ hovorí ľud. Kňaz sa počas týchto slov predpísanou súkromnou modlitbou pripravuje na sv. prijímanie.

 Bratislavská arcidiecéza povoľuje v posvätnom priestore chrámu koncert sakrálnej hudby alebo klasickej hudby, ktorý svojím charakterom neprotirečí posvätnosti chrámu.

 Na umiestnenie nových obrazov, sôch alebo iného zariadenia do kostola treba súhlas Liturgickej komisie Arcibiskupského úradu.

Diecézna liturgická komisia kontroluje, aby architektonické zmeny interiérov a exteriérov sakrálnych stavieb (kostoly, kaplnky, krížové cesty, miesta používané na slávenie Eucharistie, farské budovy a podobne) boli vykonané v súlade s predpismi uvedenými v príslušných liturgických knihách a rovnako i s liturgickou tradíciou Cirkvi. Obrazy (sochy) Pána, Panny Márie a svätých nech sú tak rozmiestnené, aby veriacich privádzali k tajomstvám viery, ktoré sa tam slávia. Preto treba dávať pozor, aby jednak ich počet nebol neprimeraný, jednak aby boli rozložené v určitom poriadku a aby neodvádzali pozornosť veriacich od samého slávenia. Obraz jedného a toho istého svätého nech je zvyčajne len jeden. Vo všeobecnosti pri výzdobe kostola a jeho zariadenia, čo sa týka obrazov, treba mať na zreteli jednak nábožnosť celého spoločenstva, jednak krásu a dôstojnosť obrazov.

 V záležitosti konania koncertov v sakrálnom priestore Bratislavská arcidiecéza nemá námietky, ak farári povolia v posvätnom priestore chrámu koncert sakrálnej hudby alebo klasickej hudby, ktorý svojím charakterom neprotirečí posvätnosti chrámu.

 Na 100.výročie zjavení Panny Márie vo Fatime začne slovenské vysielanie Rádia Mária, ktoré bude možné nateraz sledovať prostredníctvom webovej stránky: http://radiomariaslovakia.sk/


12. 5. - 19. 5. 2024
Deň Čas Sviatok alebo spomienka Úmysel Poznámka
12.5.2024 (Ned) 10:00 7. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA za farníkov
13.5.2024 (Pon) 18:00 †RODIČIA JÁN A MATILDA, BRATIA MILAN A MARIÁN A STARÍ RODIČIA Z OBOCH STRÁN
14.5.2024 (Ut) 7:45 SV. MATEJA, APOŠTOLA POĎAKOVANIE ZA BOŽIU POMOC
15.5.2024 (Str) 7:45 za zomrelých František, Rozália, Peter Kaššay
16.5.2024 (Štvr) 7:45 Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka ZA MANŽELA VOJTECHA A RODIČOV, STARÍ A PRASTARÍ RODIČIA Z OBOCH STRÁN, ZA KRSTNÝCH RODIČOV ANNU A ANTON MELIŠ
17.5.2024 (Piat) 18:00 † BERNARD ČERMÁK – NEDOŽITÝCH 100 ROKOV A MATILDA ČERMÁKOVÁ – 5. VÝROČIE ÚMRTIA
18.5.2024 (Sob) 18:00 † MANŽEL JÁN – 25. VÝROČIE ÚMRTIA A ZA RODIČOV Z OBOCH STRÁN
19.5.2024 (Ned) 9:00 ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO za farníkov