Hlavná stránka

Z Farnosť Vysoká pri Morave
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Vitajte na stránkach farnosti sv. Ondreja vo Vysokej pri Morave.

O našom kostole

Obec Vysoká pri Morave sa nachádza na južnej časti Záhoria medzi mestom Stupava a najzápadnejšou obcou Slovenska, Záhorskou Vsou.

Kostol Sv. Ondreja je dominantou našej obce. Viac o kostole a farnosti sv. Ondreja

Užitočné informácie

Ochrana osobných údajov

Zastavte financovanie terorizmu, vyzýva apoštolský vikár sýrskeho Aleppa

Informácie z náboženského života Cirkvi na Slovensku i vo svete nájdete na:
frcth.uniba.sk
www.tkkbs.sk
www.tvlux.sk
www.lumen.sk
abu-bratislava.sk/abuba

Informácie o financovaní cirkví nájdete na:
tv.lux.sk (od (45.) 51. minúty do 60. minúty)

tv.sme.sk - Čo by znamenala odluka cirkví od štátu (najmä od 15. minúty, od 25. minúty, od 41 minúty, od 44. minúty, od 50. minúty, od 59. minúty, od 1,02 minúty, od 1,04 minúty, od 1,08 minúty, od 1,10 minúty, od 1,12 minúty (od 31. minúty zaujímavé o vplyve na štát))

Rozpis svätých omší, oznamy farnosti


31. 7. - 7. 8. 2022
Deň Čas Sviatok alebo spomienka Úmysel Poznámka
31.7.2022 (Ned) 9:00 18.nedeľa v cezročnom období za farníkov
1.8.2022 (Pon) 18:00 Sv.Alfonza Máriu de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi + MÁRIA NOVOVESKÁ, MANŽEL A DETI
2.8.2022 (Ut) 18:00 Na úmysel ordinára
3.8.2022 (Str) 18:00 + Anna
4.8.2022 (Štvr) 18:00 Sv.Jána Máriu Vianneya, kňaza Za Božiu pomoc a zdravie pre Petru K.
5.8.2022 (Piat) 18:00 + Imelda
6.8.2022 (Sob) 18:00 PREMENENIE PÁNA †STANISLAV HOLOŠKA – NEDOŽITÝCH 80 ROKOV
7.8.2022 (Ned) 9:00 19.nedeľa v cezročnom období za farníkov


Tel. číslo farského úradu je: +421 908/669 979, 02/659 672 10

e-mail: vysoka-pri-morave@ba.ecclesia.sk


- K sviatosti pokánia možno spravidla pristúpiť pol hodiny pred sv. omšou. V prípade absencie kostolníckej služby môžu záujemci o sviatosť pokánia prísť požiadať o ňu po sv. omši do sakristie.

Prosíme všetkých, aby si pri vstupe do kostola a najmä do spovednice, vypli mobilné telefóny !!!


- Farský úrad Vysoká pri Morave prijme kostolníka. Odmena dohodou. Prihlásiť sa možno na farskom úrade alebo v sakristii.


- Farské oznamy sú vyvesené aj na nástenke na Námestí oslobodenia, kde si ich môžete kedykoľvek prečítať.

- Hody budú 11.9.

- Všetkých chlapcov pozývame, aby miništrovali. Kedykoľvek môžu prísť na sv. omšu do sakristie, kde dostanú inštrukcie.

Počet obyvateľov podľa náboženského vyznania v obci Vysoká pri Morave k 1. 1. 2021: Počet obyvateľov: 2 273 Rímskokatolícka cirkev: 1 161 = 51,08 % Gréckokatolícka cirkev : 13 Nezistené: 216 = 9,5 %

Oznamy pre veriacich Bratislavskej arcidiecézy:


- Kto by chcel prijať sviatosť pokánia z hygienických, protiepidemických dôvodov inde, ako v spovednici, nech to oznámi spovedníkovi a sviatosť sa vyslúži na inom mieste.

- POZVÁNKA NA PÚŤ K MILOSTIVEJ SOCHE MADONY ŽITNÉHO OSTROVA V DUNAJSKEJ LUŽNEJ (Pre všetkých veriacich Bratislavskej arcidiecézy): Bratia dominikáni pozývajú na XXVI. ročník obnovenej púte k Madone Žitného ostrova, ktorá sa uskutoční v dňoch 08.–15. augusta 2022 v Dunajskej Lužnej. Počas celého týždňa bude pre pútnikov pripravený bohatý duchovný program. Svätá omša bude každý deň o 18:00 hod. Na PLAGÁTE si môžete pozrieť celý program púte. Srdečne pozývame! Viac informácií na https://dunajskaluzna.fara.sk/Kán. 905 - § 1. Kňazovi nie je dovolené vo všedný deň sláviť sv. omšu viac než raz za deň.

- V prípade, že pri sv. omši nehrá organista, slová „Baránok Boží“ hovorí ľud. Kňaz sa počas týchto slov predpísanou súkromnou modlitbou pripravuje na sv. prijímanie.

- Bratislavská arcidiecéza povoľuje v posvätnom priestore chrámu koncert sakrálnej hudby alebo klasickej hudby, ktorý svojím charakterom neprotirečí posvätnosti chrámu.

- Na umiestnenie nových obrazov, sôch alebo iného zariadenia do kostola treba súhlas Liturgickej komisie Arcibiskupského úradu.

Diecézna liturgická komisia kontroluje, aby architektonické zmeny interiérov a exteriérov sakrálnych stavieb (kostoly, kaplnky, krížové cesty, miesta používané na slávenie Eucharistie, farské budovy a podobne) boli vykonané v súlade s predpismi uvedenými v príslušných liturgických knihách a rovnako i s liturgickou tradíciou Cirkvi. Obrazy (sochy) Pána, Panny Márie a svätých nech sú tak rozmiestnené, aby veriacich privádzali k tajomstvám viery, ktoré sa tam slávia. Preto treba dávať pozor, aby jednak ich počet nebol neprimeraný, jednak aby boli rozložené v určitom poriadku a aby neodvádzali pozornosť veriacich od samého slávenia. Obraz jedného a toho istého svätého nech je zvyčajne len jeden. Vo všeobecnosti pri výzdobe kostola a jeho zariadenia, čo sa týka obrazov, treba mať na zreteli jednak nábožnosť celého spoločenstva, jednak krásu a dôstojnosť obrazov.

- V záležitosti konania koncertov v sakrálnom priestore Bratislavská arcidiecéza nemá námietky, ak farári povolia v posvätnom priestore chrámu koncert sakrálnej hudby alebo klasickej hudby, ktorý svojím charakterom neprotirečí posvätnosti chrámu.

- Na 100.výročie zjavení Panny Márie vo Fatime začne slovenské vysielanie Rádia Mária, ktoré bude možné nateraz sledovať prostredníctvom webovej stránky: http://radiomariaslovakia.sk/


26. 6. - 3. 7. 2022
Deň Čas Sviatok alebo spomienka Úmysel Poznámka
26.6.2022 (Ned) 9:00 13.nedeľa v cezročnom období za farníkov
27.6.2022 (Pon) 18:00 + RODIČIA MATILDA A ĽUDOVÍT LONGAUE
28.6.2022 (Ut) 8:00 Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka ZA POMOC V CHOROBE
29.6.2022 (Str) 18:00 SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV – prikázaný sviatok za farníkov
30.6.2022 (Štvr) 18:00 †ELEONÓRA MICHÁLKOVÁ, BLAŽENA HLADNÁ, IDA ŠPÁNIKOVÁ, VLADIMÍRA PALIČOVÁ, JOZEFÍNA A KAROL KUBÍČKOVÍ
1.7.2022 (Piat) 18:00 † RODIČIA A SÚRODENCI
2.7.2022 (Sob) 18:00 NÁVŠTEVA PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE POĎAKOVANIE ZA DAR VIERY PRI PRÍLEŽITOSTI NEDOŽITÝCH 100 ROKOV ANNY LUPTÁČIKOVEJ
3.7.2022 (Ned) 9:00 14.nedeľa v cezročnom období za farníkov