Hlavná stránka

Z Farnosť Vysoká pri Morave
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Vitajte na stránkach farnosti sv. Ondreja vo Vysokej pri Morave.

O našom kostole

Obec Vysoká pri Morave sa nachádza na južnej časti Záhoria medzi mestom Stupava a najzápadnejšou obcou Slovenska, Záhorskou Vsou.

Kostol Sv. Ondreja je dominantou našej obce. Viac o kostole a farnosti sv. Ondreja

Užitočné informácie

Ochrana osobných údajov

Zastavte financovanie terorizmu, vyzýva apoštolský vikár sýrskeho Aleppa

Informácie z náboženského života Cirkvi na Slovensku i vo svete nájdete na:
frcth.uniba.sk
www.tkkbs.sk
www.tvlux.sk
www.lumen.sk
abu-bratislava.sk/abuba

Informácie o financovaní cirkví nájdete na:
tv.lux.sk (od (45.) 51. minúty do 60. minúty)

tv.sme.sk - Čo by znamenala odluka cirkví od štátu (najmä od 15. minúty, od 25. minúty, od 41 minúty, od 44. minúty, od 50. minúty, od 59. minúty, od 1,02 minúty, od 1,04 minúty, od 1,08 minúty, od 1,10 minúty, od 1,12 minúty (od 31. minúty zaujímavé o vplyve na štát))

Rozpis svätých omší, oznamy farnosti


4. 12. - 11. 12. 2022
Deň Čas Sviatok alebo spomienka Úmysel Poznámka
4.12.2022 (Ned) 9:00 2. adventná nedeľa za farníkov
5.12.2022 (Pon)
6.12.2022 (Ut) 17:00 †STARÍ RODIČIA ŠKRIPOVÍ A †RODINA Z OBOCH STRÁN
7.12.2022 (Str) Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi
8.12.2022 (Štvr) 17:00 NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY MÁRIE p r i k á z a n ý s v i a t o k za farníkov
9.12.2022 (Piat) 17:00 †JANKA BLECHOVÁ - ROČNÁ
10.12.2022 (Sob) 17:00 †RODINA RYBÁROVÁ A NOVÁKOVÁ
11.12.2022 (Ned) 9:00 3. adventná nedeľa za farníkov


Tel. číslo farského úradu je: +421 908/669 979, 02/659 672 10

e-mail: vysoka-pri-morave@ba.ecclesia.sk


- K sviatosti pokánia možno spravidla pristúpiť pol hodiny pred sv. omšou. V prípade absencie kostolníckej služby môžu záujemci o sviatosť pokánia prísť požiadať o ňu po sv. omši do sakristie. - Kto by chcel prijať sviatosť pokánia z hygienických, protiepidemických dôvodov inde, ako v spovednici, nech to oznámi spovedníkovi a sviatosť sa vyslúži na inom mieste.

Prosíme všetkých, aby si pri vstupe do kostola a najmä do spovednice, vypli mobilné telefóny !!!


- Farský úrad Vysoká pri Morave prijme kostolníka. Odmena dohodou. Prihlásiť sa možno na farskom úrade alebo v sakristii.


- Všetkých chlapcov pozývame, aby miništrovali. Kedykoľvek môžu prísť na sv. omšu do sakristie, kde dostanú inštrukcie.

- Birmovanci od 8. ročníka sa môžu prihlásiť na sviatosť birmovania v kostole alebo na R. k. farskom úrade.

- Prosím prvoprijímajúcich, aby každú nedeľu o 9,00 hod. (resp. v sobotu večer o 17,00 hod.) a prikázaný sviatok po sv. omši prišli do sakristie zapísať si účasť na nedeľných a sviatočných sv. omšiach, ktoré sú súčasťou prípravy na prijatie sviatostí. Prvoprijímajúce deti z 2. a 3. ročníka budú mať prípravu na 1. sv. prijímanie aj v rámci piatkových sv. omší.


Počet obyvateľov podľa náboženského vyznania v obci Vysoká pri Morave k 1. 1. 2021: Počet obyvateľov: 2 273 Rímskokatolícka cirkev: 1 161 = 51,08 % Gréckokatolícka cirkev : 13 Nezistené: 216 = 9,5 %


Oznamy pre veriacich Bratislavskej arcidiecézy:


- Oznam Maltézskej pomoci (Pre všetkých veriacich Bratislavskej arcidiecézy): Maltézska pomoc Slovensko Vás v dňoch 25. novembra až 23. decembra srdečne pozýva na charitatívny punč na vianočné trhy na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Návštevníci sa môžu ponúknuť vianočným punčom či koláčikmi a podľa svojho zváženia dobrovoľným príspevkom podporiť aj prebiehajúcu zbierku. Celý výťažok poputuje na podporu projektov Maltézskej pomoci, ako je rozvoz stravy pre opustených a odkázaných seniorov v Bratislave či pomoc hendikepovaným, utečencom a mnohým ďalším. Počas celého trvania trhov budú dobrovoľníci Maltézskej pomoci zároveň poskytovať teplé nápoje a občerstvenie pre ľudí v núdzi a ľudí bez domova. Bližšie detaily o Maltézskom punči nájdete na webstránke www.orderofmalta.sk . Na všetkých sa veľmi tešíme a vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať.Kán. 905 - § 1. Kňazovi nie je dovolené vo všedný deň sláviť sv. omšu viac než raz za deň.

- V prípade, že pri sv. omši nehrá organista, slová „Baránok Boží“ hovorí ľud. Kňaz sa počas týchto slov predpísanou súkromnou modlitbou pripravuje na sv. prijímanie.

- Bratislavská arcidiecéza povoľuje v posvätnom priestore chrámu koncert sakrálnej hudby alebo klasickej hudby, ktorý svojím charakterom neprotirečí posvätnosti chrámu.

- Na umiestnenie nových obrazov, sôch alebo iného zariadenia do kostola treba súhlas Liturgickej komisie Arcibiskupského úradu.

Diecézna liturgická komisia kontroluje, aby architektonické zmeny interiérov a exteriérov sakrálnych stavieb (kostoly, kaplnky, krížové cesty, miesta používané na slávenie Eucharistie, farské budovy a podobne) boli vykonané v súlade s predpismi uvedenými v príslušných liturgických knihách a rovnako i s liturgickou tradíciou Cirkvi. Obrazy (sochy) Pána, Panny Márie a svätých nech sú tak rozmiestnené, aby veriacich privádzali k tajomstvám viery, ktoré sa tam slávia. Preto treba dávať pozor, aby jednak ich počet nebol neprimeraný, jednak aby boli rozložené v určitom poriadku a aby neodvádzali pozornosť veriacich od samého slávenia. Obraz jedného a toho istého svätého nech je zvyčajne len jeden. Vo všeobecnosti pri výzdobe kostola a jeho zariadenia, čo sa týka obrazov, treba mať na zreteli jednak nábožnosť celého spoločenstva, jednak krásu a dôstojnosť obrazov.

- V záležitosti konania koncertov v sakrálnom priestore Bratislavská arcidiecéza nemá námietky, ak farári povolia v posvätnom priestore chrámu koncert sakrálnej hudby alebo klasickej hudby, ktorý svojím charakterom neprotirečí posvätnosti chrámu.

- Na 100.výročie zjavení Panny Márie vo Fatime začne slovenské vysielanie Rádia Mária, ktoré bude možné nateraz sledovať prostredníctvom webovej stránky: http://radiomariaslovakia.sk/


27. 11. - 4. 12. 2022
Deň Čas Sviatok alebo spomienka Úmysel Poznámka
27.11.2022 (Ned) 9:00 1. adventná nedeľa za farníkov
28.11.2022 (Pon) 8:00 + JÁN ŠČEPÁN, SYN KAROL A MANŽELKA ALŽBETA
29.11.2022 (Ut) 17:00 + Anna
30.11.2022 (Str) 18:30 SV.ONDREJA, APOŠTOLA Za Božiu pomoc a zdravie pre Mariána Kaššaya
1.12.2022 (Štvr) 17:00 + Anna
2.12.2022 (Piat) 17:00 + KAROL PROKEŠ, MANŽELKA IRMA A STARÍ RODIČIA SMOLOVÍu
3.12.2022 (Sob) 17:00 Sv. Františka Xaverského, kňaz †RODIČIA, BRATIA A OSTATNÍ ČLENOVIA RODINY
4.12.2022 (Ned) 9:00 2. adventná nedeľa za farníkov