Hlavná stránka

Z Farnosť Vysoká pri Morave
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Vitajte na stránkach farnosti sv. Ondreja vo Vysokej pri Morave.

O našom kostole

Obec Vysoká pri Morave sa nachádza na južnej časti Záhoria medzi mestom Stupava a najzápadnejšou obcou Slovenska, Záhorskou Vsou.

Kostol Sv. Ondreja je dominantou našej obce. Viac o kostole a farnosti sv. Ondreja

Užitočné informácie

Ochrana osobných údajov

Zastavte financovanie terorizmu, vyzýva apoštolský vikár sýrskeho Aleppa

Informácie z náboženského života Cirkvi na Slovensku i vo svete nájdete na:
frcth.uniba.sk
www.tkkbs.sk
www.tvlux.sk
www.lumen.sk
abu-bratislava.sk/abuba

Informácie o financovaní cirkví nájdete na:
tv.lux.sk (od (45.) 51. minúty do 60. minúty)

tv.sme.sk - Čo by znamenala odluka cirkví od štátu (najmä od 15. minúty, od 25. minúty, od 41 minúty, od 44. minúty, od 50. minúty, od 59. minúty, od 1,02 minúty, od 1,04 minúty, od 1,08 minúty, od 1,10 minúty, od 1,12 minúty (od 31. minúty zaujímavé o vplyve na štát))

Rozpis svätých omší, oznamy farnosti


29. 1. - 5. 2. 2023
Deň Čas Sviatok alebo spomienka Úmysel Poznámka
29.1.2023 (Ned) 9:00 4. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ za farníkov
30.1.2022 (Pon) 7:45 Za Božiu pomoc a zdravie pre Mariána K.
31.1.2023 (Ut)
1.2.2023 (Str) 7:45 Na úmysel ordinára
2.2.2023 (Štvr) 17:00 OBETOVANIE PÁNA Za Božiu pomoc a zdravie pre Andreja K
3.2.2023 (Piat) 17:00 sv. Blažej, biskup a mučeník + RODIČIA A BRAT
4.2.2023 (Sob) 17:00 † JOZEF PISOŇ
5.2.2023 (Ned) 9:00 5. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ za farníkov


Tel. číslo farského úradu je: +421 908/669 979, 02/659 672 10

e-mail: vysoka-pri-morave@ba.ecclesia.sk

1. sv. prijímanie bude 21.5. o 10,00 hod.

Vyslovujem Pán Boh odmeň členom spevokolu Hochštetňan, ktorí venovali na kostol za 50 €.

V piatok bude po sv. omši svätoblažejské požehnanie.


___________________________________________________________________

Trojkráľové pastorále: Vysoká p. M. 6.1.2023: https://www.youtube.com/watch?v=ShBgMENZx7U

- K sviatosti pokánia možno spravidla pristúpiť pol hodiny pred sv. omšou. V prípade absencie kostolníckej služby môžu záujemci o sviatosť pokánia prísť požiadať o ňu po sv. omši do sakristie. - Kto by chcel prijať sviatosť pokánia z hygienických, protiepidemických dôvodov inde, ako v spovednici, nech to oznámi spovedníkovi a sviatosť sa vyslúži na inom mieste.

Prosíme všetkých, aby si pri vstupe do kostola a najmä do spovednice, vypli mobilné telefóny !!!

- Farský úrad Vysoká pri Morave prijme kostolníka. Odmena dohodou. Prihlásiť sa možno na farskom úrade alebo v sakristii.

- Všetkých chlapcov pozývame, aby miništrovali. Kedykoľvek môžu prísť na sv. omšu do sakristie, kde dostanú inštrukcie.

- Birmovanci od 8. ročníka sa môžu prihlásiť na sviatosť birmovania v kostole alebo na R. k. farskom úrade.

- Prosím prvoprijímajúcich, aby každú nedeľu o 9,00 hod. (resp. v sobotu večer o 17,00 hod.) a prikázaný sviatok po sv. omši prišli do sakristie zapísať si účasť na nedeľných a sviatočných sv. omšiach, ktoré sú súčasťou prípravy na prijatie sviatostí. Prvoprijímajúce deti z 2. a 3. ročníka budú mať prípravu na 1. sv. prijímanie aj v rámci piatkových sv. omší.


Počet obyvateľov podľa náboženského vyznania v obci Vysoká pri Morave k 1. 1. 2021:

Počet obyvateľov: 2 273

Rímskokatolícka cirkev: 1 161 = 51,08 %

Gréckokatolícka cirkev : 13

Nezistené: 216 = 9,5 %


Oznamy pre veriacich Bratislavskej arcidiecézy:

- Pozývame vás na darovanie krvi do Domu Quo Vadis v utorok 7.2 od 8:00 - 11:00. Nebojte sa a poďte to skúsiť, aj keď prvýkrát. Je potrebné sa prihlásiť na www.domquovadis.sk ďakujeme za všetkých, ktorým aj vaša krv pomôže prežiť.

- Svätomartinská zbierka 2022: Výťažok Svätomartinskej zbierky z roku 2022 je spolu 162 652 EUR. Všetkým, ktorí ste prispeli a nasledovali ste tak príklad patróna našej arcidiecézy sv. Martina, patrí úprimná vďaka. Nech všetkých štedrých darcov Pán posilňuje a ochraňuje!

_____________________________________________________________


Kán. 905 - § 1. Kňazovi nie je dovolené vo všedný deň sláviť sv. omšu viac než raz za deň.

- V prípade, že pri sv. omši nehrá organista, slová „Baránok Boží“ hovorí ľud. Kňaz sa počas týchto slov predpísanou súkromnou modlitbou pripravuje na sv. prijímanie.

- Bratislavská arcidiecéza povoľuje v posvätnom priestore chrámu koncert sakrálnej hudby alebo klasickej hudby, ktorý svojím charakterom neprotirečí posvätnosti chrámu.

- Na umiestnenie nových obrazov, sôch alebo iného zariadenia do kostola treba súhlas Liturgickej komisie Arcibiskupského úradu.

Diecézna liturgická komisia kontroluje, aby architektonické zmeny interiérov a exteriérov sakrálnych stavieb (kostoly, kaplnky, krížové cesty, miesta používané na slávenie Eucharistie, farské budovy a podobne) boli vykonané v súlade s predpismi uvedenými v príslušných liturgických knihách a rovnako i s liturgickou tradíciou Cirkvi. Obrazy (sochy) Pána, Panny Márie a svätých nech sú tak rozmiestnené, aby veriacich privádzali k tajomstvám viery, ktoré sa tam slávia. Preto treba dávať pozor, aby jednak ich počet nebol neprimeraný, jednak aby boli rozložené v určitom poriadku a aby neodvádzali pozornosť veriacich od samého slávenia. Obraz jedného a toho istého svätého nech je zvyčajne len jeden. Vo všeobecnosti pri výzdobe kostola a jeho zariadenia, čo sa týka obrazov, treba mať na zreteli jednak nábožnosť celého spoločenstva, jednak krásu a dôstojnosť obrazov.

- V záležitosti konania koncertov v sakrálnom priestore Bratislavská arcidiecéza nemá námietky, ak farári povolia v posvätnom priestore chrámu koncert sakrálnej hudby alebo klasickej hudby, ktorý svojím charakterom neprotirečí posvätnosti chrámu.

- Na 100.výročie zjavení Panny Márie vo Fatime začne slovenské vysielanie Rádia Mária, ktoré bude možné nateraz sledovať prostredníctvom webovej stránky: http://radiomariaslovakia.sk/


22. 1. - 29. 1. 2023
Deň Čas Sviatok alebo spomienka Úmysel Poznámka
22.1.2023 (Ned) 9:00 3. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ za farníkov
23.1.2022 (Pon) 7:30 Za Božiu pomoc a zdravie pre Petru K.
24.1.2023 (Ut) 17:00 Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi + Anna Píchová, bývalá kostolníčka
25.1.2023 (Str) 7:30 OBRÁTENIE SV. PAVLA, APOŠTOLA + Anna
26.1.2023 (Štvr) 17:00 Za Božiu pomoc a zdravie pre Mariána K.
27.1.2023 (Piat) 17:00 †RODINA NOVOVESKÁ
28.1.2023 (Sob) 17:00 †MANŽEL JÁN LIPA – 1.VÝROČIE
29.1.2023 (Ned) 9:00 4. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ za farníkov