Hlavná stránka: Rozdiel medzi revíziami

Z Farnosť Vysoká pri Morave
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Riadok 57: Riadok 57:
  
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
|+ 12. 1. - 19. 1. 2019
+
|+ 19. 1. - 26. 1. 2019
 
! Deň !! Čas !! Sviatok alebo spomienka !! Úmysel !! Poznámka
 
! Deň !! Čas !! Sviatok alebo spomienka !! Úmysel !! Poznámka
 
|-
 
|-
| '''12.1.2019 (Ned) || 09:00''' ||Zjavenie Pána (traja králi)     ||  za farníkov  ||
+
| '''19.1.2019 (Ned) || 09:00''' || 2. nedeľa cez rok     ||  za farníkov  ||
 
|-
 
|-
|13.1.2019 (Pon) ||08:00 ||  ||+ Štefan a Anna Ščepánovci, dcéra Ľudmila - darcovia farskej budovy ||
+
|20.1.2019 (Pon) ||08:00 ||spomienka sv. Agnesy, panny a mučenice ||+ Anton F. ||
 
|-
 
|-
|- 14.1.2019 (Uto) ||17:00  ||  || za pomoc pri štúdiu ||
+
| 21.1.2019 (Uto) ||17:00  ||  || + Ennio, rodičia Ovčarovičoví a celá rodina ||
 
|-
 
|-
| 15.1.2019 (Str) || 17:00 ||  || za darcov pozemkov farnosti - fundácie||
+
| 22.1.2019 (Str) || 17:00 ||  || za zdravie pre nenarodené dieťa||
 
|-
 
|-
| 16.1.2019 (Štvr) ||''' ||  || ||
+
| 23.1.2019 (Štvr) ||17:00 ||spomienka sv Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi   || za Božiu pomoc a požehnanie pre Mudr. Magitu H.||
 
|-
 
|-
| 17.1.2019 (Piat) ||17:00 ||   ||+ Vendelín Bula a rodičia z oboch strán ||
+
| 24.1.2019 (Piat) ||17:00 || sviatok Obrátenie sv. Pavla  ||+ František a Rozália K. ||
 
|-
 
|-
| 18.1.2019 (Sob) ||17:00''' ||  ||+ otec, bratia, neter a krstní rodičia ||
+
| 25.1.2019 (Sob) ||17:00''' ||spomienka sv. Timoteja a Tita, biskupov ||+ Františka - ročná a otec Albert a manžel Ján a zať Pavol ||
 
|-
 
|-
| '''19.1.2019 (Ned) || 09:00''' || 2. nedeľa cez rok  ||za farníkov ||
+
| '''26.1.2019 (Ned) || 09:00''' || 3. nedeľa cez rok  ||za farníkov ||
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
 +
 +
Teologická fakulta Trnavskej univerzity so sídlom v Bratislave na Kostolnej ul. č. 1 Vás pozýva 23. januára 2019 o 16.00h na Deň otvorených dverí. Pozývame hlavne študentov stredných škôl, ktorí majú záujem o denné štúdium, pracujúcich, ktorí majú záujem o externé
 +
štúdium i seniorov, ktorí majú záujem o štúdium na univerzite tretieho veku.
 +
  
 
A) Katol. noviny zvýšili cenu na 0,70 € za kus.
 
A) Katol. noviny zvýšili cenu na 0,70 € za kus.
Riadok 122: Riadok 126:
  
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
|+ 30. 12. - 6. 1. 2019
+
|+ 12. 1. - 19. 1. 2019
 
! Deň !! Čas !! Sviatok alebo spomienka !! Úmysel !! Poznámka
 
! Deň !! Čas !! Sviatok alebo spomienka !! Úmysel !! Poznámka
 
|-
 
|-
| '''30.12.2018 (Ned) || 09:00''' || sviatok sv. rodiny, Ježiša, Márie a Jozefa     || za farníkov ||
+
| '''12.1.2019 (Ned) || 09:00''' ||Zjavenie Pána (traja králi)     || za farníkov ||
 
|-
 
|-
|31.12.2018 (Pon) ||16:00 ||  ||za farníkov ||
+
|13.1.2019 (Pon) ||08:00 ||  ||+ Štefan a Anna Ščepánovci, dcéra Ľudmila - darcovia farskej budovy ||
 
|-
 
|-
| 1.1.2019 (Uto) ||09:00  ||  || + Jozef Žibrida ||
+
|14.1.2019 (Uto) ||17:00  ||  || za pomoc pri štúdiu ||
 
|-
 
|-
| 2.1.2019 (Str) || 09:00 || slávnosť Panny Márie, Bohorodičky  ||vyprosenie dochovných darov a Božie požehnanie pre krstnú dcéru Julianu||
+
| 15.1.2019 (Str) || 17:00 ||   || za darcov pozemkov farnosti - fundácie||
 
|-
 
|-
| 3.1.2019 (Štvr) ||17:00''' ||  ||na úmysel ordinára ||
+
| 16.1.2019 (Štvr) ||''' ||  ||  ||
 
|-
 
|-
| 4.1.2019 (Piat) ||17:00 ||    ||+ Karol Mundok ||
+
| 17.1.2019 (Piat) ||17:00 ||    ||+ Vendelín Bula a rodičia z oboch strán ||
 
|-
 
|-
| 5.1.2019 (Sob) ||17:00''' ||  ||+ Agneša Rybárová, brat a rodičia  ||
+
| 18.1.2019 (Sob) ||17:00''' ||  ||+ otec, bratia, neter a krstní rodičia  ||
 
|-
 
|-
| '''6.1.2019 (Ned) || 09:00''' || Zjavenie Pána (traja králi)  || + Mária Dinušová, rod. Mošovská a jej rodičia  ||
+
| '''19.1.2019 (Ned) || 09:00''' || 2. nedeľa cez rok  ||za farníkov ||
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
 
 
  
  

Verzia zo dňa a času 10:39, 19. január 2019

Vitajte na stránkach farnosti sv. Ondreja vo Vysokej pri Morave.

O našom kostole

Obec Vysoká pri Morave sa nachádza na južnej časti Záhoria medzi mestom Stupava a najzápadnejšou obcou Slovenska, Záhorskou Vsou.

Kostol Sv. Ondreja je dominantou našej obce. Viac o kostole a farnosti sv. Ondreja

Užitočné informácie

Ochrana osobných údajov

Zastavte financovanie terorizmu, vyzýva apoštolský vikár sýrskeho Aleppa

Informácie z náboženského života Cirkvi na Slovensku i vo svete nájdete na:
frcth.uniba.sk
www.tkkbs.sk
www.tvlux.sk
www.lumen.sk
abu-bratislava.sk/abuba

Informácie o financovaní cirkví nájdete na:
tv.lux.sk (od (45.) 51. minúty do 60. minúty)

tv.sme.sk - Čo by znamenala odluka cirkví od štátu (najmä od 15. minúty, od 25. minúty, od 41 minúty, od 44. minúty, od 50. minúty, od 59. minúty, od 1,02 minúty, od 1,04 minúty, od 1,08 minúty, od 1,10 minúty, od 1,12 minúty (od 31. minúty zaujímavé o vplyve na štát))

Rozpis svätých omší, oznamy farnosti
19. 1. - 26. 1. 2019
Deň Čas Sviatok alebo spomienka Úmysel Poznámka
19.1.2019 (Ned) 09:00 2. nedeľa cez rok za farníkov
20.1.2019 (Pon) 08:00 spomienka sv. Agnesy, panny a mučenice + Anton F.
21.1.2019 (Uto) 17:00 + Ennio, rodičia Ovčarovičoví a celá rodina
22.1.2019 (Str) 17:00 za zdravie pre nenarodené dieťa
23.1.2019 (Štvr) 17:00 spomienka sv Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi za Božiu pomoc a požehnanie pre Mudr. Magitu H.
24.1.2019 (Piat) 17:00 sviatok Obrátenie sv. Pavla + František a Rozália K.
25.1.2019 (Sob) 17:00 spomienka sv. Timoteja a Tita, biskupov + Františka - ročná a otec Albert a manžel Ján a zať Pavol
26.1.2019 (Ned) 09:00 3. nedeľa cez rok za farníkov

Teologická fakulta Trnavskej univerzity so sídlom v Bratislave na Kostolnej ul. č. 1 Vás pozýva 23. januára 2019 o 16.00h na Deň otvorených dverí. Pozývame hlavne študentov stredných škôl, ktorí majú záujem o denné štúdium, pracujúcich, ktorí majú záujem o externé štúdium i seniorov, ktorí majú záujem o štúdium na univerzite tretieho veku.


A) Katol. noviny zvýšili cenu na 0,70 € za kus.


Kán. 905 - § 1. Kňazovi nie je dovolené vo všedný deň sláviť sv. omšu viac než raz za deň.

- V prípade, že pri sv. omši nehrá organista, slová „Baránok Boží“ hovorí ľud. Kňaz sa počas týchto slov predpísanou súkromnou modlitbou pripravuje na sv. prijímanie.

- Všetkých chlapcov pozývame, aby miništrovali. Kedykoľvek môžu prísť na sv. omšu do sakristie, kde dostanú inštrukcie.

- Prosím prvoprijímajúcich, aby každú nedeľu a prikázaný sviatok po sv. omši prišli do sakristie zapísať si účasť na nedeľných a sviatočných sv. omšiach, ktoré sú súčasťou prípravy na prijatie sviatostí. Prvoprijímajúce deti z 2. a 3. ročníka budú mať prípravu na 1. sv. prijímanie aj v rámci piatkových sv. omší.


- Farský úrad Vysoká pri Morave prijme kostolníka. Odmena dohodou. Prihlásiť sa možno na farskom úrade alebo v sakristii.

- V prípade, že pri nedeľných a sviatočných sv. omšiach nebude žiadny zberateľ, ktorý by podľa predpisov Cirkvi vyberal milodary pre potreby farnosti počas obetovania o sv. omši, môžete svoje milodary odovzdať pri odchode z kostola do košíka pred vchodovými dvermi.


- Katolícky pohrebný obrad treba nahlásiť na farskom úrade s "Listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí". V prípade neprítomnosti treba zavolať na tel. č. 0908/669979. 


- Bratislavská arcidiecéza povoľuje v posvätnom priestore chrámu koncert sakrálnej hudby alebo klasickej hudby, ktorý svojím charakterom neprotirečí posvätnosti chrámu.

- K sviatosti pokánia možno spravidla pristúpiť pol hodiny pred sv. omšou.


- V prípade absencie kostolníckej služby môžu záujemci o sviatosť pokánia prísť požiadať o ňu po sv. omši do sakristie.

- Na umiestnenie nových obrazov, sôch alebo iného zariadenia do kostola treba súhlas Liturgickej komisie Arcibiskupského úradu.

Diecézna liturgická komisia kontroluje, aby architektonické zmeny interiérov a exteriérov sakrálnych stavieb (kostoly, kaplnky, krížové cesty, miesta používané na slávenie Eucharistie, farské budovy a podobne) boli vykonané v súlade s predpismi uvedenými v príslušných liturgických knihách a rovnako i s liturgickou tradíciou Cirkvi. Obrazy (sochy) Pána, Panny Márie a svätých nech sú tak rozmiestnené, aby veriacich privádzali k tajomstvám viery, ktoré sa tam slávia. Preto treba dávať pozor, aby jednak ich počet nebol neprimeraný, jednak aby boli rozložené v určitom poriadku a aby neodvádzali pozornosť veriacich od samého slávenia. Obraz jedného a toho istého svätého nech je zvyčajne len jeden. Vo všeobecnosti pri výzdobe kostola a jeho zariadenia, čo sa týka obrazov, treba mať na zreteli jednak nábožnosť celého spoločenstva, jednak krásu a dôstojnosť obrazov.

- V záležitosti konania koncertov v sakrálnom priestore Bratislavská arcidiecéza nemá námietky, ak farári povolia v posvätnom priestore chrámu koncert sakrálnej hudby alebo klasickej hudby, ktorý svojím charakterom neprotirečí posvätnosti chrámu.

- Na 100.výročie zjavení Panny Márie vo Fatime začne slovenské vysielanie Rádia Mária, ktoré bude možné nateraz sledovať prostredníctvom webovej stránky: http://radiomariaslovakia.sk/12. 1. - 19. 1. 2019
Deň Čas Sviatok alebo spomienka Úmysel Poznámka
12.1.2019 (Ned) 09:00 Zjavenie Pána (traja králi) za farníkov
13.1.2019 (Pon) 08:00 + Štefan a Anna Ščepánovci, dcéra Ľudmila - darcovia farskej budovy
14.1.2019 (Uto) 17:00 za pomoc pri štúdiu
15.1.2019 (Str) 17:00 za darcov pozemkov farnosti - fundácie
16.1.2019 (Štvr)
17.1.2019 (Piat) 17:00 + Vendelín Bula a rodičia z oboch strán
18.1.2019 (Sob) 17:00 + otec, bratia, neter a krstní rodičia
19.1.2019 (Ned) 09:00 2. nedeľa cez rok za farníkov


Ďakujeme p. starostovi za výrub a orezanie stromov okolo kostola. (Stanovisko tajomníčky farskej ekonomickej rady k výrubu stromov).

Stanovisko ZKSS k obvineniu zamestnancov Spojenej školy sv. Františka

Vyjadrenie Spišského biskupstva k nešťastiu v Kluknave