Hlavná stránka: Rozdiel medzi revíziami

Z Farnosť Vysoká pri Morave
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Riadok 71: Riadok 71:
 
|-
 
|-
  
| 8.11.2018 (Štvr) ||18:00''' ||slávnosť všetkých svätých, prikázaný sviatok || + Štefan a jeho príbuzní ||
+
| 8.11.2018 (Štvr) ||18:00''' ||  || + Štefan a jeho príbuzní ||
  
  

Verzia zo dňa a času 19:09, 4. november 2018

Vitajte na stránkach farnosti sv. Ondreja vo Vysokej pri Morave.

O našom kostole

Obec Vysoká pri Morave sa nachádza na južnej časti Záhoria medzi mestom Stupava a najzápadnejšou obcou Slovenska, Záhorskou Vsou.

Kostol Sv. Ondreja je dominantou našej obce. Viac o kostole a farnosti sv. Ondreja

Užitočné informácie

Ochrana osobných údajov

Zastavte financovanie terorizmu, vyzýva apoštolský vikár sýrskeho Aleppa

Informácie z náboženského života Cirkvi na Slovensku i vo svete nájdete na:
frcth.uniba.sk
www.tkkbs.sk
www.tvlux.sk
www.lumen.sk
abu-bratislava.sk/abuba

Informácie o financovaní cirkví nájdete na:
tv.lux.sk (od (45.) 51. minúty do 60. minúty)

tv.sme.sk - Čo by znamenala odluka cirkví od štátu (najmä od 15. minúty, od 25. minúty, od 41 minúty, od 44. minúty, od 50. minúty, od 59. minúty, od 1,02 minúty, od 1,04 minúty, od 1,08 minúty, od 1,10 minúty, od 1,12 minúty (od 31. minúty zaujímavé o vplyve na štát))

Rozpis svätých omší, oznamy farnosti


4. 11. - 11. 11. 2018
Deň Čas Sviatok alebo spomienka Úmysel Poznámka
4.11.2018 (Ned) 09:00 31. nedeľa v cezročnom období za farníkov
5.11.2018 (Pon)
6.11.2018 (Uto) 17:00 + Eleonóra Vadíková, rod. Fišerová, 30-dňová
7.11.2018 (Str)
8.11.2018 (Štvr) 18:00 + Štefan a jeho príbuzní


9.11.2018 (Piat) 17:00 výročie posviacky Lateránskej Baziliky + Ján Korenič a rodičia
10.11.2018 (Sob) 17:00 spomienka sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi poďakovanie za Božiu pomoc, ochranu a dary Ducha svätého pre živú rodinu
11.11.2018 (Ned) 09:00 32. nedeľa v cezročnom období za farníkov

A) Na stolíku pri Katol. novinách si možno prevziať Farské oznamy.

B) Na budúcu nedeľu 11. novembra 2018 sa bude konať tradičná dobročinná Svätomartinská zbierka. Jej účelom je v tomto roku poskytnutie podpory na výstavbu spoločenskej miestnosti pre 240 ľudí v pastoračnom centre bl. Anny Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom, ktoré je zamerané na preventívnu, formačnú a uzdravujúcu službu pre mladých ľudí.

C) Nevládnych navštívim so sviatosťami v utorok 6. 11. od 9.00 hod.

B) V prípade, že pri sv. omši nehrá organista, slová „Baránok Boží“ hovorí ľud. Kňaz sa počas týchto slov predpísanou súkromnou modlitbou pripravuje na sv. prijímanie.

C) Všetkých chlapcov pozývame, aby miništrovali. Kedykoľvek môžu prísť na sv. omšu do sakristie, kde dostanú inštrukcie.

D) Prosím prvoprijímajúcich, aby každú nedeľu a prikázaný sviatok po sv. omši prišli do sakristie zapísať si účasť na nedeľných a sviatočných sv. omšiach, ktoré sú súčasťou prípravy na prijatie sviatostí. Prvoprijímajúce deti z 2. a 3. ročníka budú mať prípravu na 1. sv. prijímanie aj v rámci piatkových sv. omší.


Farský úrad Vysoká pri Morave prijme kostolníka. Odmena dohodou. Prihlásiť sa možno na farskom úrade alebo v sakristii.

V prípade, že pri nedeľných a sviatočných sv. omšiach nebude žiadny zberateľ, ktorý by podľa predpisov Cirkvi vyberal milodary pre potreby farnosti počas obetovania o sv. omši, môžete svoje milodary odovzdať pri odchode z kostola do košíka pred vchodovými dvermi.


Katolícky pohrebný obrad treba nahlásiť na farskom úrade s "Listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí". V prípade neprítomnosti treba zavolať na tel. č. 0908/669979. 


Bratislavská arcidiecéza povoľuje v posvätnom priestore chrámu koncert sakrálnej hudby alebo klasickej hudby, ktorý svojím charakterom neprotirečí posvätnosti chrámu.

K sviatosti pokánia možno spravidla pristúpiť pol hodiny pred sv. omšou.


V prípade absencie kostolníckej služby môžu záujemci o sviatosť pokánia prísť požiadať o ňu po sv. omši do sakristie.

Na umiestnenie nových obrazov, sôch alebo iného zariadenia do kostola treba súhlas Liturgickej komisie Arcibiskupského úradu.

Diecézna liturgická komisia kontroluje, aby architektonické zmeny interiérov a exteriérov sakrálnych stavieb (kostoly, kaplnky, krížové cesty, miesta používané na slávenie Eucharistie, farské budovy a podobne) boli vykonané v súlade s predpismi uvedenými v príslušných liturgických knihách a rovnako i s liturgickou tradíciou Cirkvi. Obrazy (sochy) Pána, Panny Márie a svätých nech sú tak rozmiestnené, aby veriacich privádzali k tajomstvám viery, ktoré sa tam slávia. Preto treba dávať pozor, aby jednak ich počet nebol neprimeraný, jednak aby boli rozložené v určitom poriadku a aby neodvádzali pozornosť veriacich od samého slávenia. Obraz jedného a toho istého svätého nech je zvyčajne len jeden. Vo všeobecnosti pri výzdobe kostola a jeho zariadenia, čo sa týka obrazov, treba mať na zreteli jednak nábožnosť celého spoločenstva, jednak krásu a dôstojnosť obrazov.

V záležitosti konania koncertov v sakrálnom priestore Bratislavská arcidiecéza nemá námietky, ak farári povolia v posvätnom priestore chrámu koncert sakrálnej hudby alebo klasickej hudby, ktorý svojím charakterom neprotirečí posvätnosti chrámu.

Na 100.výročie zjavení Panny Márie vo Fatime začne slovenské vysielanie Rádia Mária, ktoré bude možné nateraz sledovať prostredníctvom webovej stránky: http://radiomariaslovakia.sk/28. 10. - 4. 11. 2018
Deň Čas Sviatok alebo spomienka Úmysel Poznámka
28.10.2018 (Ned) 09:00 30. nedeľa v cezročnom období za farníkov
29.10.2018 (Pon) 8:00 za farníkov
30.10.2018 (Uto) 17:00 + rodičia, bratia, švagrová
31.10.2018 (Str) 17:00 + Juraj a jeho príbuzní
1.11.2018 (Štvr) 09:00 slávnosť všetkých svätých, prikázaný sviatok za farníkov
15:00 pobožnosť na cintoríne
2.11.2018 (Piat) 17:00 spomienka na všetkých verných zosnulých + otec Juraj
3.11.2018 (Sob) 17:00 na úmysel ordinára
4.11.2018 (Ned) 09:00 31. nedeľa v cezročnom období za farníkovĎakujeme p. starostovi za výrub a orezanie stromov okolo kostola. (Stanovisko tajomníčky farskej ekonomickej rady k výrubu stromov).

Stanovisko ZKSS k obvineniu zamestnancov Spojenej školy sv. Františka

Vyjadrenie Spišského biskupstva k nešťastiu v Kluknave