Hlavná stránka: Rozdiel medzi revíziami

Z Farnosť Vysoká pri Morave
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Riadok 57: Riadok 57:
  
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
|+ 14. 4. - 21. 4. 2019
+
|+ 21. 4. - 28. 4. 2019
 
! Deň !! Čas !! Sviatok alebo spomienka !! Úmysel !! Poznámka
 
! Deň !! Čas !! Sviatok alebo spomienka !! Úmysel !! Poznámka
 
|-
 
|-
| '''14.4.2019 (Ned) ''' ||9:00 || Kvetná nedeľa - nedeľa Utrpenia Pána  || za farníkov ||
+
| '''21.4.2019 (Ned) ''' ||9:00 ||Veľkonočná nedeľa alebo Nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania || za farníkov ||
 
|-
 
|-
| || 14:00''' || Krížová cesta  || ||
+
|22.4.2019 (Pon) ||09:00 || ||+ Vladimír Záruba ||
 
|-
 
|-
|15.4.2019 (Pon) ||08:00 || ||+ Daniela, Bohuslav a rodičia ||
+
| 23.4.2019 (Ut) || 18:00 || ||+ rodičia Karol a Anna Plachoví a starí rodičia z oboch strán||
 
|-
 
|-
| 16.4.2019 (Ut) || 18:00 || ||za Božiu pomoc pre rodinu||
+
| 24.4.2019 (Str) || 18:00 ||   || za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu||
 
|-
 
|-
| 17.4.2019 (Str) || 18:00 ||  || + rodičia Mária a Jozef Pisoňovci||
+
| 25.4.2019 (Štvr) || 08:00 ||  || + Emil ||
 
|-
 
|-
| 18.4.2019 (Štvr) || 18:00 ||Zelený štvrtok Pánovej večere    || + Viliam, Veronika, Valéria ||
+
| 26.4.2019 (Piat) ||18:00 || ||+ krstná mama Mária Platnicová, rod. Kajcová a Bernardína Kajcová  ||
 
|-
 
|-
| 19.4.2019 (Piat) ||15:00 ||Veľký piatok Slávenie utrpenia a smrti Pána  ||obrady Veľkého Piatku - nie je sv. omša ||
+
| 27.4.2019 (Sob) ||15:00 ||   || sobášna sv. omša ||
 
|-
 
|-
| || 16:30 - 17:30''' ||  ||  poklona Sviatosti Oltárnej||
+
| '''28.4.2019 (Ned) ''' ||9:00 ||  2.Veľkonočná nedeľa alebo Nedeľa Božieho milosrdenstva || za farníkov ||
|-
+
| 20.4.2019 (Sob) ||09:00 - 12:00 a 16:00 - 18:00 || Biela sobota  || poklona Sviatosti Oltárnej ||
+
|-
+
|  ||18:00 ||  || za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu ||
+
 
+
|-
+
| '''21.4.2019 (Ned) ''' ||9:00 ||  Veľkonočná nedeľa alebo Nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania || za farníkov ||
+
  
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
  
A) Dnes viacerí kňazi spovedáme v Stupave od 15.00 – 17.00.
+
<B>- Farský úrad Vysoká pri Morave prijme kostolníka. Odmena dohodou. Prihlásiť sa možno na farskom úrade alebo v sakristii.</B>
  
B) Na Veľký piatok je prísny pôst od 18. - 60. roku a zdržiavanie sa mäsitých pokrmov pre všetkých od 14 rokov, ktorí nemajú zdravotné ťažkosti.
+
A) Príprava detí na prvé sv. prijímanie bude každý piatok po sv. omši. Na príprave sa zúčastnia aj rodičia, aby pomohli deťom pri príprave.
  
C) Na Zelený štvrtok, Veľký piatok i Bielu sobotu možno za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
+
B) Dňa 27. apríla 2019 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Tomáš Pleva z farnosti Bratislava a Katarína Tóthová z farnosti Bratislava. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na
 +
farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.
  
D) Na Veľkonočnú nedeľu bude pred sv. omšou požehnanie jedál.
+
C) Spoločenstvo Ladislava Hanusa pozýva na 8. ročník kultúrno-akademického festivalu - Bratislavské Hanusove dni. Festival bude prebiehať od piatku 26. apríla do nasledujúceho piatku 3. mája v divadle Malá
 +
scéna na Dostojevského rade v Bratislave. Bratislavské Hanusove dni otvorí otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský v piatok 26. apríla o 17.00 sv. omšou v Modrom kostole. Viac informácii a program
 +
celého festivalu možno nájsť na internetovej stránke www.bhd.sk.
  
E) Na uskutočnenie pohrebu je nevyhnutný List o prehliadke mŕtveho podpísaný lekárom. Potvrdenie z matriky na ňom nie je nevyhnutné.
+
D) Predstavení a seminaristi kňazského seminára v Bratislave pozývajú všetkých mladých mužov od 17 rokov, uvažujúcich nad životným povolaním, na duchovnú obnovu, ktorá sa uskutoční v dňoch od 3. do 5. mája v Kňazskom seminári. Prihlásiť sa je možné na www.minfa.sk.
  
F) Predstavení a seminaristi kňazského seminára v Bratislave pozývajú všetkých mladých mužov od 17 rokov, uvažujúcich nad životným povolaním, na duchovnú obnovu, ktorá sa uskutoční v dňoch od 3. do 5. mája v Kňazskom seminári. Prihlásiť sa je možné na www.minfa.sk.
+
E) Prosíme všetkých, aby si pri vstupe do kostola a najmä do spovednice, vypli mobilné telefóny !!!
  
G) Dňa 27. apríla 2019 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Tomáš Pleva z farnosti Bratislava a Katarína Tóthová z farnosti Bratislava. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.
+
F) Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave ponúka v akademickom roku 2018/2019 magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou pre kandidátov kňazstva aj pre laikov. Prihlášky sa podávajú do 30. apríla 2019. Podrobnejšie informácie sú uverejnené na webovej stránke fakulty: www.frcth.uniba.sk
  
H) Prosíme všetkých, aby si pri vstupe do kostola a najmä do spovednice, vypli mobilné telefóny !!!
+
G) ERKO - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí ponúka mladým ľuďom, ktorí by boli ochotní pracovať s deťmi, víkendový kurz s názvom „Začíname“, ktorý sa bude konať v dňoch 12.-14. apríla 2019 v ACM Vinica v Bratislave. Prihlásiť sa môžete webovej stránke: www.erko.sk/kurzy-zaciname-2019.
 
+
I) Dňa 27. apríla 2019 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Tomáš Pleva z farnosti Bratislava a Katarína Tóthová z farnosti Bratislava. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.
+
 
+
J) Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave ponúka v akademickom roku 2018/2019 magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou pre kandidátov kňazstva aj pre laikov. Prihlášky sa podávajú do 30. apríla 2019. Podrobnejšie informácie sú uverejnené na webovej stránke fakulty: www.frcth.uniba.sk
+
 
+
K) ERKO - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí ponúka mladým ľuďom, ktorí by boli ochotní pracovať s deťmi, víkendový kurz s názvom „Začíname“, ktorý sa bude konať v dňoch 12.-14. apríla 2019 v ACM Vinica v Bratislave. Prihlásiť sa môžete webovej stránke: www.erko.sk/kurzy-zaciname-2019.
+
 
+
L) „Zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov“: gdpr.kbs.sk.
+
  
 +
H) „Zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov“: gdpr.kbs.sk.
  
 
Katol. noviny zvýšili cenu na 0,70 € za kus.
 
Katol. noviny zvýšili cenu na 0,70 € za kus.
Riadok 125: Riadok 114:
  
  
- Farský úrad Vysoká pri Morave prijme kostolníka. Odmena dohodou. Prihlásiť sa možno na farskom úrade alebo v sakristii.
+
 
  
 
- V prípade, že pri nedeľných a sviatočných sv. omšiach nebude žiadny zberateľ, ktorý by podľa predpisov Cirkvi vyberal milodary pre potreby farnosti počas obetovania o sv. omši, môžete svoje milodary odovzdať pri odchode z kostola do košíka pred vchodovými dvermi.
 
- V prípade, že pri nedeľných a sviatočných sv. omšiach nebude žiadny zberateľ, ktorý by podľa predpisov Cirkvi vyberal milodary pre potreby farnosti počas obetovania o sv. omši, môžete svoje milodary odovzdať pri odchode z kostola do košíka pred vchodovými dvermi.
Riadok 152: Riadok 141:
  
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
|+ 7. 4. - 14. 4. 2019
+
|+ 14. 4. - 21. 4. 2019
 
! Deň !! Čas !! Sviatok alebo spomienka !! Úmysel !! Poznámka
 
! Deň !! Čas !! Sviatok alebo spomienka !! Úmysel !! Poznámka
 
|-
 
|-
| '''7.4.2019 (Ned) ''' ||9:00 || 5. pôstna nedeľa  || za farníkov ||
+
| '''14.4.2019 (Ned) ''' ||9:00 || Kvetná nedeľa - nedeľa Utrpenia Pána || za farníkov ||
 
|-
 
|-
 
|  || 14:00''' || Krížová cesta  || ||
 
|  || 14:00''' || Krížová cesta  || ||
 
|-
 
|-
|8.4.2019 (Pon) ||08:00 || ||+ rodičia a brat Jozef ||
+
|15.4.2019 (Pon) ||08:00 || ||+ Daniela, Bohuslav a rodičia ||
 
|-
 
|-
| 9.4.2019 (Ut) || 18:00 ||  ||+ rodina Gajdošová a Gabriela||
+
| 16.4.2019 (Ut) || 18:00 ||  ||za Božiu pomoc pre rodinu||
 
|-
 
|-
| 10.4.2019 (Str) || 18:00 ||  || + Štefánia a Bohumil Prokešovci||
+
| 17.4.2019 (Str) || 18:00 ||  || + rodičia Mária a Jozef Pisoňovci||
 
|-
 
|-
| 11.4.2019 (Štvr)  || 07:15 ||    || na úmysel ordinára ||
+
| 18.4.2019 (Štvr)  || 18:00 ||Zelený štvrtok Pánovej večere   || + Viliam, Veronika, Valéria ||
 
|-
 
|-
| 12.4.2019 (Piat) ||16:00 ||  ||+ Anna Mikulášková ||
+
| 19.4.2019 (Piat) ||15:00 ||Veľký piatok Slávenie utrpenia a smrti Pána ||obrady Veľkého Piatku - nie je sv. omša ||
 
|-
 
|-
| 13.4.2019 (Sob) ||11:00 ||  || + rodina Ján a Anna Markovičovci, ich syn Ján a starí rodičia z oboch strán ||
+
| || 16:30 - 17:30''' ||  || poklona Sviatosti Oltárnej||
 
|-
 
|-
| '''14.4.2019 (Ned) ''' ||9:00 ||  Kvetná nedeľa - nedeľa Utrpenia Pána || za farníkov ||
+
| 20.4.2019 (Sob) ||09:00 - 12:00 a 16:00 - 18:00 || Biela sobota || poklona Sviatosti Oltárnej ||
 
|-
 
|-
|  || 14:00''' || Krížová cesta || ||
+
|  ||18:00 ||  || za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu ||
 +
 
 
|-
 
|-
|}
+
| '''21.4.2019 (Ned) ''' ||9:00 ||  Veľkonočná nedeľa alebo Nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania || za farníkov ||
  
 +
|-
 +
|}
  
  

Verzia zo dňa a času 10:10, 21. apríl 2019

Vitajte na stránkach farnosti sv. Ondreja vo Vysokej pri Morave.

O našom kostole

Obec Vysoká pri Morave sa nachádza na južnej časti Záhoria medzi mestom Stupava a najzápadnejšou obcou Slovenska, Záhorskou Vsou.

Kostol Sv. Ondreja je dominantou našej obce. Viac o kostole a farnosti sv. Ondreja

Užitočné informácie

Ochrana osobných údajov

Zastavte financovanie terorizmu, vyzýva apoštolský vikár sýrskeho Aleppa

Informácie z náboženského života Cirkvi na Slovensku i vo svete nájdete na:
frcth.uniba.sk
www.tkkbs.sk
www.tvlux.sk
www.lumen.sk
abu-bratislava.sk/abuba

Informácie o financovaní cirkví nájdete na:
tv.lux.sk (od (45.) 51. minúty do 60. minúty)

tv.sme.sk - Čo by znamenala odluka cirkví od štátu (najmä od 15. minúty, od 25. minúty, od 41 minúty, od 44. minúty, od 50. minúty, od 59. minúty, od 1,02 minúty, od 1,04 minúty, od 1,08 minúty, od 1,10 minúty, od 1,12 minúty (od 31. minúty zaujímavé o vplyve na štát))

Rozpis svätých omší, oznamy farnosti
21. 4. - 28. 4. 2019
Deň Čas Sviatok alebo spomienka Úmysel Poznámka
21.4.2019 (Ned) 9:00 Veľkonočná nedeľa alebo Nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania za farníkov
22.4.2019 (Pon) 09:00 + Vladimír Záruba
23.4.2019 (Ut) 18:00 + rodičia Karol a Anna Plachoví a starí rodičia z oboch strán
24.4.2019 (Str) 18:00 za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
25.4.2019 (Štvr) 08:00 + Emil
26.4.2019 (Piat) 18:00 + krstná mama Mária Platnicová, rod. Kajcová a Bernardína Kajcová
27.4.2019 (Sob) 15:00 sobášna sv. omša
28.4.2019 (Ned) 9:00 2.Veľkonočná nedeľa alebo Nedeľa Božieho milosrdenstva za farníkov

- Farský úrad Vysoká pri Morave prijme kostolníka. Odmena dohodou. Prihlásiť sa možno na farskom úrade alebo v sakristii.

A) Príprava detí na prvé sv. prijímanie bude každý piatok po sv. omši. Na príprave sa zúčastnia aj rodičia, aby pomohli deťom pri príprave.

B) Dňa 27. apríla 2019 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Tomáš Pleva z farnosti Bratislava a Katarína Tóthová z farnosti Bratislava. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.

C) Spoločenstvo Ladislava Hanusa pozýva na 8. ročník kultúrno-akademického festivalu - Bratislavské Hanusove dni. Festival bude prebiehať od piatku 26. apríla do nasledujúceho piatku 3. mája v divadle Malá scéna na Dostojevského rade v Bratislave. Bratislavské Hanusove dni otvorí otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský v piatok 26. apríla o 17.00 sv. omšou v Modrom kostole. Viac informácii a program celého festivalu možno nájsť na internetovej stránke www.bhd.sk.

D) Predstavení a seminaristi kňazského seminára v Bratislave pozývajú všetkých mladých mužov od 17 rokov, uvažujúcich nad životným povolaním, na duchovnú obnovu, ktorá sa uskutoční v dňoch od 3. do 5. mája v Kňazskom seminári. Prihlásiť sa je možné na www.minfa.sk.

E) Prosíme všetkých, aby si pri vstupe do kostola a najmä do spovednice, vypli mobilné telefóny !!!

F) Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave ponúka v akademickom roku 2018/2019 magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou pre kandidátov kňazstva aj pre laikov. Prihlášky sa podávajú do 30. apríla 2019. Podrobnejšie informácie sú uverejnené na webovej stránke fakulty: www.frcth.uniba.sk

G) ERKO - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí ponúka mladým ľuďom, ktorí by boli ochotní pracovať s deťmi, víkendový kurz s názvom „Začíname“, ktorý sa bude konať v dňoch 12.-14. apríla 2019 v ACM Vinica v Bratislave. Prihlásiť sa môžete webovej stránke: www.erko.sk/kurzy-zaciname-2019.

H) „Zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov“: gdpr.kbs.sk.

Katol. noviny zvýšili cenu na 0,70 € za kus.


Kán. 905 - § 1. Kňazovi nie je dovolené vo všedný deň sláviť sv. omšu viac než raz za deň.

- V prípade, že pri sv. omši nehrá organista, slová „Baránok Boží“ hovorí ľud. Kňaz sa počas týchto slov predpísanou súkromnou modlitbou pripravuje na sv. prijímanie.

- Všetkých chlapcov pozývame, aby miništrovali. Kedykoľvek môžu prísť na sv. omšu do sakristie, kde dostanú inštrukcie.

- Prosím prvoprijímajúcich, aby každú nedeľu a prikázaný sviatok po sv. omši prišli do sakristie zapísať si účasť na nedeľných a sviatočných sv. omšiach, ktoré sú súčasťou prípravy na prijatie sviatostí. Prvoprijímajúce deti z 2. a 3. ročníka budú mať prípravu na 1. sv. prijímanie aj v rámci piatkových sv. omší.- V prípade, že pri nedeľných a sviatočných sv. omšiach nebude žiadny zberateľ, ktorý by podľa predpisov Cirkvi vyberal milodary pre potreby farnosti počas obetovania o sv. omši, môžete svoje milodary odovzdať pri odchode z kostola do košíka pred vchodovými dvermi.


- Katolícky pohrebný obrad treba nahlásiť na farskom úrade s "Listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí". V prípade neprítomnosti treba zavolať na tel. č. 0908/669979. 


- Bratislavská arcidiecéza povoľuje v posvätnom priestore chrámu koncert sakrálnej hudby alebo klasickej hudby, ktorý svojím charakterom neprotirečí posvätnosti chrámu.

- K sviatosti pokánia možno spravidla pristúpiť pol hodiny pred sv. omšou.


- V prípade absencie kostolníckej služby môžu záujemci o sviatosť pokánia prísť požiadať o ňu po sv. omši do sakristie.

- Na umiestnenie nových obrazov, sôch alebo iného zariadenia do kostola treba súhlas Liturgickej komisie Arcibiskupského úradu.

Diecézna liturgická komisia kontroluje, aby architektonické zmeny interiérov a exteriérov sakrálnych stavieb (kostoly, kaplnky, krížové cesty, miesta používané na slávenie Eucharistie, farské budovy a podobne) boli vykonané v súlade s predpismi uvedenými v príslušných liturgických knihách a rovnako i s liturgickou tradíciou Cirkvi. Obrazy (sochy) Pána, Panny Márie a svätých nech sú tak rozmiestnené, aby veriacich privádzali k tajomstvám viery, ktoré sa tam slávia. Preto treba dávať pozor, aby jednak ich počet nebol neprimeraný, jednak aby boli rozložené v určitom poriadku a aby neodvádzali pozornosť veriacich od samého slávenia. Obraz jedného a toho istého svätého nech je zvyčajne len jeden. Vo všeobecnosti pri výzdobe kostola a jeho zariadenia, čo sa týka obrazov, treba mať na zreteli jednak nábožnosť celého spoločenstva, jednak krásu a dôstojnosť obrazov.

- V záležitosti konania koncertov v sakrálnom priestore Bratislavská arcidiecéza nemá námietky, ak farári povolia v posvätnom priestore chrámu koncert sakrálnej hudby alebo klasickej hudby, ktorý svojím charakterom neprotirečí posvätnosti chrámu.

- Na 100.výročie zjavení Panny Márie vo Fatime začne slovenské vysielanie Rádia Mária, ktoré bude možné nateraz sledovať prostredníctvom webovej stránky: http://radiomariaslovakia.sk/


14. 4. - 21. 4. 2019
Deň Čas Sviatok alebo spomienka Úmysel Poznámka
14.4.2019 (Ned) 9:00 Kvetná nedeľa - nedeľa Utrpenia Pána za farníkov
14:00 Krížová cesta
15.4.2019 (Pon) 08:00 + Daniela, Bohuslav a rodičia
16.4.2019 (Ut) 18:00 za Božiu pomoc pre rodinu
17.4.2019 (Str) 18:00 + rodičia Mária a Jozef Pisoňovci
18.4.2019 (Štvr) 18:00 Zelený štvrtok Pánovej večere + Viliam, Veronika, Valéria
19.4.2019 (Piat) 15:00 Veľký piatok Slávenie utrpenia a smrti Pána obrady Veľkého Piatku - nie je sv. omša
16:30 - 17:30 poklona Sviatosti Oltárnej
20.4.2019 (Sob) 09:00 - 12:00 a 16:00 - 18:00 Biela sobota poklona Sviatosti Oltárnej
18:00 za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
21.4.2019 (Ned) 9:00 Veľkonočná nedeľa alebo Nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania za farníkov


Ďakujeme p. starostovi za výrub a orezanie stromov okolo kostola. (Stanovisko tajomníčky farskej ekonomickej rady k výrubu stromov).

Stanovisko ZKSS k obvineniu zamestnancov Spojenej školy sv. Františka

Vyjadrenie Spišského biskupstva k nešťastiu v Kluknave